Sikeres pályázat, jótékony adományozó

Komáromi Csipkés György, Debrecen főbírája, Bihar vármegye alispánja, ha ma letekinthetne ottományi kúriájára, örömmel nyugtázná, hogy a valószínűsíthető megsemmisülésből az utolsó pillanatban mentették ki jussát.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az 1600-as években épített ingatlan visszanyerte régi fényét, a tervezők a kényelmi és praktikus szempontok figyelembevétele mellett arra törekedtek, hogy megőrizzék a korabeli stílusjegyeket. Jó munkát végeztek a kivitelezők, hisz a teljes tatarozás után a kor hangulatát is megőrizte az ottományi kúria. Az egykori építők a helyszínt is találóan választották, a magaslat növeli a domboldalon álló épület tekintélyét. Külön érdekesség a hosszú pince a benne lévő kúttal, ahonnan a vizet nyerték egykor. A kúria mögött húzódó park a maga fakülönlegességeivel külön érték.
Az évszázadok során több jelentős személyiség is megkedvelte – nem véletlenül – a Komáromi Csipkés lakot, mely oázis lehetett a sík érmelléki tájban. A legenda szerint maga II. Rákóczi Ferenc is megpihent az ottani fák alatt. Fráter Loránd, a „nótás kapitány” gyakori vendég volt a domboldali szőlősben, ahonnan messze sírt a hegedű. Ezeknek a látogatásoknak a mementójaként Szabó István nyugalmazott tanár, ottományi helytörténész emléktáblát készíttetett, s azt a domboldalon helyezték el.
A kommunizmus évei alatt az épület több funkciót is ellátott. Az állagmegőrzésére viszont kevesen gondoltak. A magyar múlt eme kis szeletének megőrzése nem állt érdekében a román hatalomnak, sőt az évezredes magyar jelenlétre mutató bármilyen jel az elorzókat zsigerből bőszítette. Néhány éve lépésről lépésre a térségben lévő jelentősebb ingatlanok közül többet is sikerült megmenteni. A Böjte Csaba nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gálospetriben perelt vissza kúriát az enyészettől, ugyancsak nekik köszönhető a székelyhídi Stubenberg-kastély rendbetétele. Sajnálatos, hogy Asszonyvásárán a premontreiek fészke már csak romjaiban idézi az egykoron élettel teli múltat.
Az ottományi Komáromi Csipkés tulajdon megmenekedése egy román–magyar közös projektnek köszönhető. A magyarországi Gyula városában székelő Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság romániai partnert keresett egy uniós pályázathoz. A megyei RMDSZ gyors reagálása és Szalacs község vezetőségének hajlandósága valóságközelbe lendítette a kúriamentés vízióját. A 960 ezer eurónyi pályázati pénz nagyobb hányadát, mintegy 520 ezer eurót Ottomány kapta a kúria rendbehozatalára s benne a hajdani érmelléki lápvilágot bemutató kiállítás berendezésére. A felújítás tavaly nyárra elkészült, azóta Szűcs György Áront kinevezték a kiállítóház vezetőjévé, s ő igyekszik „benépesíteni” a teret.
Októberben a pályázati partnerek képviselői újra találkoztak Ottományban, ismertették közös projektjük eredményét, tapasztalatait. Ekkor mutatták be a Kéri Gáspár néprajzi gyűjtő által felajánlott két szobaberendezést, amely dédszüleink korából két különböző társadalmi réteg lakhatási viszonyait láttatja. Az eseményen jelenlévőket elsőként Horváth Béla polgármester köszöntötte, majd Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke történészi minőségében egy tájház-szövetség létrehozásának fontosságát taglalta, hisz az eltelt 10-12 év jó irányba haladó értékmentése megteremtette a lehetőséget a turizmus vérkeringésébe való bekapcsolódásra.
A gyulai partnerek egy tájvízházat alakítottak ki, amelynek bemutatására Pozsárné Kaczkó Zita, a partnercég titkárságvezetője vállalkozott. Az általuk felújított és berendezett ingatlan az 1800-as években eredetileg fürdőháznak épült, így most helyet kapott benne a régi fürdési szokások megjelenítése is. A tájvízház oktató és információs funkciót is betölt. Dr. Mosonyi Emil vízépítő mérnök hagyatékából emlékszobát rendeztek be, emellett megtekinthető az a kisfilm is, amely Bodoki Károlyról, a Berettyó- és Körös-völgyi folyószabályozás atyjáról készült. Képzőművészeti alkotásokból időszaki kiállításokat szerveznek. Jó munkát végeznek a gyulaiak, hisz a tájvízház látogatottsága egyre nő.
Az ottományi kúriában – jelenlegi státusa szerint kiállítóházban – több tevékenység is zajlik. Szűcs György Áron elmondása szerint a tárlatlátogatásokon kívül filmeket vetítenek, és ott tartják az agroturisztikai képzést is. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a kolozsvári egyetemmel, ami szintén elősegíti a térségben fellelhető értékek köztudatba való beépülését.