Ég a lábuk alatt a talaj, de megélnek belőle

Bihar megye keleti határán, Szilágy megye szomszédságában, a Berettyó folyó partján terül el Berettyószéplak. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a település és környéke már az újkőkorban is lakott volt. A hetven éve feltárt kőolaj gyökeresen megváltoztatta az életet.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Berettyószéplak az Árpád-korban a Turul nemzetség birtokának része volt, később Simon bán, Széppataki Lőrinc, illetve Héderváry Dénes birtoka lett. A XVI. században már nyolc birtokosa volt. 1858-ban egy tűzvész majdnem teljesen elpusztította, de újraépítették. 1944-ben kőolajat találtak a település alatt és a szomszédságában, s ez gyökeresen megváltoztatta a lakosság életét. A kőolajipar – a kitermelés mellett olajfinomító is épült – a széplakiaknak, sőt a környék lakosságának is munkát, megélhetést adott. A kitermelés itt úgy történik, hogy begyújtották a föld alatt a kőolajmezőt, ettől az meghígult, és az égés során keletkezett nyomás segíti az olajat a felszínre. Így aztán elmondható, hogy ég a lábuk alatt a talaj, de megélnek belőle.
Szinte minden családnak valamilyen formában a kőolajból származik a bevétele, hiszen tagjai vagy magánál a kitermelő cégnél, az OMV Petromnál, vagy valamelyik alvállalkozónál dolgoznak. Cserében el kell viselniük a kitermelés mellékhatásait: az időnként kellemetlen szagot, füstöt, esetenként a földek olajszennyezését. Akik nem a kőolajiparban keresték a megélhetést, vagy a cserpataki cipőkészítő üzemben dolgoznak, vagy Margitta valamelyik gyárába, üzemébe ingáznak. A helybeli 25-30 vállalkozó is teremtett néhány munkahelyet. Berettyószéplak község és a közigazgatásilag hozzá tartozó falvak – Baromlak, Blágarét, Cserpatak, Dólya, Foglás – lakói már megszokták a kellemetlenségeket, megtanultak együtt élni velük. Ezek közé tartozik az is, hogy bár a község gazdagnak mondható, útjai igencsak kátyúsak. Talán részben ez is az olajkitermelés számlájára írható, s a helyzetet csak rontotta az autópálya építésének elkezdésével járó megnövekedett forgalom. Sajnos a sztrádaépítés szünetel, bár sokszor ígérték a folytatását.
Első utam a községházára vezetett, ahol dr. Nicolae Tivadar polgármester (a képen jobbról) és helyettese, Bagosi Barna fogadott. Mindketten második mandátumukat töltik tisztségükben, mondhatni, összeszokott, összedolgozó, nyerő párost alkotnak. Négy nemzetiség – román, magyar, szlovák, roma – él a községben békésen együtt, az önkormányzat egyenlő mércével méri őket. A lakosok száma 4356 fő, ebből 43,36 százalék román, 33,88 százalék magyar, 18,34 százalék szlovák és 2,34 százalék roma nemzetiségű. Széplakon és Dólyán a magyar ajkúak alkotják a többséget, Baromlakon a románok, a többi településen pedig a szlovákok. A községben legtöbben az ortodox hitet vallják, 1615-en, a katolikusok 1398-an, a reformátusok 882-en, a görög katolikusok 172-en vannak. Jelentősebb még a baptista és a pünkösdista felekezet. Széplakon a reformátusok, Dólyán pedig a katolikusok vannak a legtöbben. Az elöljárók ügyelnek arra, hogy a fejlesztésekből és beruházásokból minden falu, mindegyik nemzetiség és mindegyik felekezet egyformán részesüljön. Erre az egyensúlyra nagyon vigyáznak, így mindig teljes a települések és az etnikumok közötti béke, mondták beszélgetőtársaim.
Az utóbbi évek beruházásairól Bagosi Barna alpolgármester számolt be. A munkálatok 80 százalékát önerőből végzik, mivel a kőolajiparnak köszönhetően elég jelentős az adóbevételük. Ezenfelül a nagyvállalat szponzorál is. A nagyberuházásokat pályázati pénzből fedezik, például a csatornázás 85 százalékát. Sajnos ezek a munkálatok jelenleg éppen a pénzforrás akadozása miatt stagnálnak. Remélik, mielőbb folytatni tudják őket, 60 százalékban készen vannak. Dólyán rendbe tették a művelődési házat, ellátták asztalokkal, székekkel, műfüves sportpályát készítettek, járdát öntöttek. Idén adják át a ravatalozó kápolnát. Berettyószéplakon átadták a 600 személyt befogadó művelődési házat a kellékekkel együtt, a sportcsarnokot, két műfüves pályát, az ökumenikus ravatalozó kápolnát terasszal, segítették a református egyházat a saját ravatalozó kápolnája megépítésében, aszfaltoztak, járdákat javítottak. Idén átadnak egy háromszintes tömbházat; a földszintjén műhelyek kapnak helyet, az emeleteken pedig közalkalmazotti szolgálati lakások. A tetőtérben egy gyűléstermet fognak kialakítani. Cserpatakon és Baromlakon szintén egy-egy 600 férőhelyes művelődési házat adtak át. Megvalósításaikhoz több esetben segítséget kaptak a megyei tanácstól. Rendszeresen segítik az egyházakat azok lélekszáma, illetve beruházási szükségletei alapján. Megoldandó feladatnak tekintik a rendfenntartás megerősítését, a lopás visszaszorítását.

– Berettyószéplak község szinte mindegyik településén szép és modern művelődési ház van. Hogyan töltik meg ezeket tartalommal? – kérdeztem Bagosi Barna alpolgármestert.
– Különböző ünnepi alkalmakkor igyekszünk színvonalas fellépőket meghívni. Évek óta visszajáró vendégünk a margittai Horváth János Társaság színjátszó csoportja, valamint a nagyváradi MM Pódium művészgárdája. Állandó fellépőinknek mondhatjuk testvértelepülésünk, a magyarországi Mezőkövesd idősekből, illetve fiatalokból álló néptánccsoportjait, elsősorban a széplaki és a dólyai falunapokon. Velük állandó a kapcsolatunk, és évente egyszer mi is ellátogatunk hozzájuk. Fellépnek továbbá a baromlaki, a cserpataki néptáncosok és esetenként az iskolások is. A mezőkövesdiekkel a testvérkapcsolatot ezelőtt 12 évvel a széplaki származású, de Budapesten dolgozó Bagosi József és a mezőkövesdi Kiss Mátyás fafaragó népi iparművész indította el. Utóbbi ajándékba készített egy kopjafát Dólyának, ünnepi alkalmakkor itt helyezik el a megemlékezés koszorúit. Tudni kell, hogy Dólya teljes lakossága mezőkövesdi bevándorló.
– Mit remélnek Önök az autópályától, ha egyáltalán megépül valamikor?
– Ha elkészül, magánemberként, utazásokkor hasznát vesszük, de mivel széplaki lejárója nem lesz, önkormányzati szempontból nem fog számunkra nagy változást hozni. A befektetőket sem fogja különösebben hozzánk csábítani, mivel Szilágynagyfaluból vagy Bisztraterebesről továbbra is a régi és igencsak elhanyagolt úton lehet majd hozzánk eljutni.
– Mik a közelebbi, illetve távolabbi terveik településgazdálkodási szinten? – kérdeztem Nicolae Tivadar polgármestert.
– Szeretnénk turisztikai célokra használni a víztárolót és környékét. Aszfaltos úttal akarjuk összekötni Berttyószéplakot Cserpatakkal, az út a tároló mellett fog elhaladni. Kiépítjük az elektromos hálózatot is, így a vízparti terület alkalmas lesz hétvégi házak építésére, kirándulásra, sátorozásra. Elsőbbséget élvez a csatornahálózat befejezése, 2016-ig mindenképpen el kell készülnie. Pályáztunk a művelődési házak hang- és világítástechnikai felszereléseire, bútorzatra, néptáncruhákra. Ezenkívül a mezőgazdasági utak aszfaltozását is tervbe vettük; ha ez ha elkészül, egyúttal Széplak körgyűrűjeként is fog szolgálni. Az OMV Petrommal közösen az iskolásoknak nyári tábort fogunk szervezni a víztároló partján. A közeljövőben bevezetjük a vezetékes ivóvizet Foglás lakóházaiba is, mivel a kitermelés miatt romlott a kútvíz minősége. Játszótereket fogunk építeni a községben.
A széplaki iskolában Orbán Ilona aligazgatónő fogadott. Elmondta, hogy 16 éve dolgozik ott, és 10 éve tölti be jelenlegi funkcióját. Teljesen elégedett a tanintézet állapotával, felszereltségével. Valamennyi tantárgyat képzett szaktanár oktatja. Talán egy nagyvárosban sem tudnának jobb körülményeket teremteni – mondja. A községnek hat iskolája és négy óvodája van. Sajnos egyre kevesebb az óvodás gyermek, s a létszámhiány előbb-utóbb az iskolásokra is érvényes lesz. Óvodástól érettségizőig összesen 1016 tanulója van a községnek, közülük 264 jár magyar tagozatra. Nyolcadik osztályig van magyar oktatás, utána szakoktatás – mechatronika – folyik román nyelven. A középiskolai magyar tagozat önmagát szüntette meg, mivel nincs rá jelentkező, mondta az aligazgatónő. Örömmel újságolta viszont, hogy jó esély van arra, hogy jövő évtől a középiskolások helyben, az olajvállalatnál kapják meg a gyakorlati képzést. Ezért több éve harcolnak, most úgy néz ki, sikerülni fog.