Az első Beöthy-díjasok

Az önkormányzati munka elismerésének kifejezéseként hozta létre az RMDSZ Bihar megyei szervezete a Beöthy Ödön-díjat. A polgármestereknek, alpolgármestereknek, helyi tanácsoknak odaítélhető kitüntetést legelőször decemberben adták át a váradi városháza nagytermében.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Tavaly nyáron alapított az érdekvédelmi szövetség megyei szervezete egy önkormányzati díjat. A Nagyváradon született Beöthy Ödön politikusról, Bihar vármegye hajdani főispánjáról (1796. december 2. – 1854. december 7.) nevezték el, aki 160 éve hunyt el Hamburgban. A testületi elismerést a legjobb közösségi kezdeményezéseket felmutató önkormányzat kaphatja meg éves teljesítménye alapján. A díjhoz tartozó plakett pedig személyes elismerés, ezt annak a polgármesternek vagy alpolgármesternek ítélik oda, aki olyan kezdeményezéssel élt, amely méltó arra, hogy a többiek is átvegyék.
A legelső díjátadóra elkészült egy hiánypótló kötet is Beöthy Ödön erdélyi teljhatalmú főkormánybiztosi munkájáról, amelyet az 1848–49-es szabadságharc alatt fejtett ki. A budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, Süli Attila írta a nagy formátumú államférfi közel egy hónapjáról szóló könyvet, amelyből kitűnik Beöthy határozott egyénisége, a közügyek iránti felelősségvállalása, rendkívüli szervezőképessége. A kiadványt Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke ismertette a városháza padsorait megtöltő RMDSZ-es elöljárókkal, és szólt az egybegyűltekhez a könyvet megjelentető baróti Tortoma Kiadó igazgatója, Demeter László is.
Szabó Ödön, a szövetség megyei szervezetének ügyvezető elnöke szólította végül a legelső kitüntetetteket: Balazsi József érsemjéni és Török László nagyszalontai polgármestert. Előbbi az érmelléki község szó szerinti felvirágoztatását eredményező, igényességre nevelő, büntetés helyett jutalmazó, „Tiszta udvar, rendes ház” verseny elindításáért vehette át az oklevelet és plakettet. A hajdúvárosi elöljárót és az önkormányzati döntéshozó testületet pedig a lakosság életminőségének javítását célzó Bocskai-terv megalkotásáért és gyakorlatba ültetéséért díjazták. Mindkét kezdeményezés példaértékű.