Zengett az ének a váradi bazilikában

Kórusok egyházi éneke töltötte be a székesegyház terét november 22-én. Ekkor rendezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a harmadik kórustalálkozóját.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Tizenöt plébániáról 18 római katolikus énekkar vett részt a legutóbbi egyházmegyei kórustalálkozón: a nagyváradi Székesegyház Plébánia Gyermek- és Felnőtt Kara (kórusvezető Oláh Gabriella), a várad-olaszi Bihari Sándor Kórus (ifj. Kiss Géza), az érmihályfalvi Jubilate Deo (Bokor János), a monospetri Krisztus Király Kórus (Hajas Schmotzer Erika), a várad-velencei Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Kórusa (Tóth Betty), a szilágysomlyói Báthory István Kórus (Orosz Zoltán), a baromlak-füvesi Páduai Szent Antal Plébánia Kórusa (Mecsák Antal), a margittai Nagyboldogasszony Plébánia Kórusa (Szabó Péter), a várad-újvárosi Halmos László Kórus (Kribus Mónika), a székelyhídi Szeplőtelen Fogantatás Plébánia Kórusa (Béres Csilla), a várad-szőlősi Szentháromság Plébánia Gyermek- és Felnőtt Kara (Józsa Domokos), a belényesi Szentháromság Plébánia Kórusa (Mihai Chirichuță), a hegyköztótteleki Szent József Plébánia Kórusa (Spurigán Zoltán), a zilahi Rorate Kórus (Kővári László), a székesegyház Szent László Gyermek- és Felnőtt Kórusa (dr. Kristófi János). Objektív okok miatt a tasnádi kórus idén nem lehetett jelen.
A bevezetőben Böcskei László megyés püspök köszöntötte a karénekeseket és vezetőiket. Szolgálatuk szépségéről, fontosságáról is beszélt. Mivel éppen Szent Cecília napja volt, a székesegyház karnagya róla emlékezett meg. A műsorvezetés feladatát a székesegyház plébánia kórusának vezetője, Oláh Gabriella vállalta magára. A kórusok két-két szabadon választott éneket adtak elő, utána hármat – Ave égi király híve (Dicsérjük az Urat, 271-es ének); A. Lotti: Regina caeli és Pázmány Péter fordításában a Te Deum (Dicsérjük az Urat, 370-es ének) – közösen énekeltek el a székesegyház karnagyának, dr. Kristófi Jánosnak a vezényletével. Bár minden énekkar külön-külön tanulta meg az énekeket, mégis abszolút összhangban szólt az egyesített nagykórus. A jelen lévő hívek tetszésüket nagy tapssal fejezték ki. A püspök okleveleket nyújtott át a karvezetőknek, a kórustagoknak pedig további sikert és kitartást kívánt áldásos munkájukhoz.