Monospetri hamarosan községközpont lesz

Margittától nyugatra, a Berettyó partján terül el Monospetri. A falu közigazgatásilag Vedresábrány községhez tartozik, bár népességben, nagyságban és fejlettségben is megelőzi a községközpontot.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Annak idején a lakosság etnikai megoszlása miatt döntött úgy a hatalom, hogy ne a magyar többségű Monospetri legyen a Vedresábrányt, Érfancsikát és Apátkeresztúrt is magában foglaló közigazgatási egység központja. Petriben jelenleg 1782-en élnek, 1247-en magyarok, 278-an románok, 235-en romák, 22-en pedig egyéb nemzetiségűek (többségében németek és szlovákok). Felekezeti szempontból a lakosok többsége katolikus, a második legnépesebb gyülekezet a reformátusoké, majd az ortodoxok és a baptisták következnek.
Monospetri Árpád-kori település, dokumentumokban 1255-ben említik először. Valószínűleg egykori híres malmáról kapta a nevét, amely a Malmos Petriből eredhet. Az évszázadok alatt néhányszor változott az elnevezése, mint ahogy birtokosai is. Szorgos-dolgos emberek lakták és lakják ma is. Fő bevételi forrásuk a mezőgazdaság, aminek nem tett jót a kollektivizálás. A rendszerváltás után maguk gazdálkodtak a visszaszolgáltatott földeken vagy bérbe adták őket. Lassan újra felszálló ágba került a falu, főleg miután (2000-ben) Barcui Barna lett a polgármester, aki jelenleg a negyedik mandátumát tölti.
Az elöljáró elmondta, hogy az első két éve tanulással telt el – meg kellett szoknia a közigazgatás apparátusát –, utána kezdődött az érdemi munka. Ez idő alatt átszervezte, bővítette a hivatal irodáit, és felleltározta a bővítési-fejlesztési szükségleteket, lehetőségeket. Elképzeléseit a helyi tanács messzemenően támogatta. Az önkormányzat döntéshozó testülete 13 tagú, és egyértelműen magyar többségű: 7 RMDSZ-es és 2 EMNT-s önkormányzati képviselő kapott benne helyet. A többi párt képviselői szintén támogatják a községfejlesztési elképzeléseiket. 2001-től alkalmaztak egy topográfust, hogy a falu lakosai birtoklevelet kaphassanak visszaszolgáltatott földjeikre. Mára ezt az ügyet 99 százalékban megoldották. Felújították a falu magyar iskoláját, az valamikor a katolikus egyház tulajdona volt. Miután 2007-ben elkészült az új emeletes iskola, a régit visszaszolgáltatták az egyháznak. Az óvodát belülről felújították, bővítették, jövőre következik a külső felújítás. Ezt saját költségvetésből fedezték.
Folyamatosan – évente – javították, kövezték az utakat, járdákat építettek. A kövezés sok pénzt felemésztett, és csak részmegoldást hozott. Ezért figyelték a pályázati lehetőségeket, és éltek velük. Az áttörést az jelentette, hogy megnyertek egy nagy uniós pályázatot, amely finanszírozta a falu minden utcájának leaszfaltozását, egy új művelődési ház, valamint egy idősotthon megépítését és bebútorozását. A kultúrházat felszerelték a szükséges fény- és hangtechnikával, függönyökkel, így már meg tudják tölteni tartalommal. Meghívnak vendégfellépőket, és a helyi civil szervezetek meg az iskola rendezvényeit is ott bonyolítják le. Az idősek otthona is készen áll arra, hogy fogadja szépkorú lakóit. A központban parkot alakítottak ki, a közbiztonság növelése érdekében pedig térfigyelő kamerákat szereltek fel. Sikeresen pályáztak a csatornázás kiépítésére is, hamarosan hozzálátnak.
Vidéki települések körében, még mielőtt a törvény kötelezte volna, Monospetriben az elsők között oldották meg a háztartási hulladék elszállítását. A vízhálózat felújítása is folyamatban van. Korszerűsítették a falu teljes közvilágítását, sőt a Margitta–Monospetri útszakaszt is közvilágítással látták el. Ezt elsősorban a kerékpárral ingázók védelmében tették. Munkahelyek szempontjából ugyanis nem áll valami fényesen a falu, ezért a munkaképesek legtöbbje Margittára jár dolgozni. Helyben leginkább a mezőgazdaság ad keresetet, illetve a kőolajipar, továbbá korlátozott számban néhány helyi vállalkozó: pékség, ABC, bár, építőanyag-forgalmazó. Ők esetenként nem családtagokat is alkalmaznak.
Két családi vállalkozást látogattam meg. A Végső család tavaly telepített levendulaültetvényt. 70 ár (7000 négyzetméter) területen 8000 palántát ültettek el, nagy részük az idén már szépen virágba szökött. Sok munkát igényel, de a virágokkal örömteli dolgozni, mondták a termesztők. A levendula kiváló díszítő növény, frissen és száraz virágként egyaránt kedvelt akár otthon, akár rendezvényeken. Az illata és teája pedig kellemesen finom és megnyugtató. Végsőék távlati tervei között szerepel illatzsákocskák, levendulaolaj, -szörp és -méz készítése, valamint ugyancsak a levendulára épülő kozmetikai termékcsalád kifejlesztése is.
A Duszca család 1997-ben költözött Monospetribe, és kertészettel foglalkozik. Főként primőr zöldségeket – saláta, paprika, paradicsom – termesztenek, helyben és a margittai piacon értékesítik. Termesztenek még csicsókát, batátát, gojit, s belefogtak a virágkertészetbe is. Egy fóliaházzal kezdtek, a profitot folyamatosan visszaforgatták, így ma már minden növénynek külön „háza” van. „Több lábon kell állni, hogy megtérüljön a befektetés és a munka” – összegezték tapasztalataikat.
Az iskolában Zelina Julianna igazgatónő az ízlésesen berendezett irodájában fogadott. Elmondta, hogy az új, minden követelménynek megfelelő monospetri tanintézetben összesen 181 gyermek tanul elsőtől VIII. osztályig, az óvodába pedig 65 gyermek jár. A személyzet valamennyi tagja rendelkezik a munkájához szükséges szakképesítéssel. Az iskola épülete 8 tantermet, egy informatika laboratóriumot, valamint tanári, illetve igazgatói szobát, titkárságot, könyvelőséget és mellékhelyiségeket foglal magában. Az iskola kertjében van a sportpálya, illetve egy szabadtéri színpad. Az elért eredményekkel elégedett. Diákjaik rendszeresen részt vesznek a tanulmányi versenyeken, többször kiemelkedő, illetve említésre méltó eredményt értek el.
A falunak két civil szervezete van, a Pro Petreu Társaság, valamint a monospetri és apátkeresztúri fiatalok által létrehozott MOKE egyesület. Kulturális és szociális tevékenységet folytatnak, esetenként közösen az iskolával és egyházakkal. Rajtuk kívül megemlítendő a monospetri sakkcsapat, mely igen előkelő eredményeket ért el itthon és külföldön egyaránt. Évente megrendezik a nemzetközi csapat- és egyéni sakkversenyt több mint száz versenyző részvételével szűkebb hazánkból és az anyaországból. A főszervező Jakab Zsolt, aki a margittai Partium Sakk Klub vezetését is magára vállalta.
Varga Sándor plébános fiatalos hévvel, odaadással, nagy tervekkel irányítja Monospetri római katolikus közösségének lelki életét. Előtte majdnem egy évtizedig Nagy János volt a falu plébánosa, őt a püspök 2012-ben Érsemjénbe helyezte. Összességében 500-an vallják a római katolikus hitet, közülük 60 fiatalkorú. Az igen tekintélyes számú roma közösség tagjai szintén katolikusok, csak kevésbé gyakorolják vallásukat. Az egyházi kórus magas színvonalon énekel, Hajas Schmotzer Erika vezetésével. Nemcsak helyi, de megyei szinten is elismert csapat.
A református közösség lelkipásztora ifj. Mátyás Árpád; az egyházközség 260 hívet tart nyilván. A baptista gyülekezet 105 éve alakult, nyolc éve van szépen rendbe tett imaháza. A hitet 33-an vallják, vezetőjük Bodor Sándor lelkipásztor. Van egy fúvószenekaruk, Kovács Róbert vezeti. Saját imaházukon kívül fellépnek ökumenikus istentiszteleteken is.
A település német gyökerekkel rendelkező lakosait a Monospetri Német Demokrata Fórum tömöríti. Saját székházuk van, főként kulturális és hagyományőrző programokat rendeznek ott. Saját tánccsoportjuk van, mely az otthoni fellépéseken túl szívesen tesz eleget a meghívásoknak is. A fórum elnöke Végső András.
A monospetri lakosok kérésére és a polgármester javaslatára a helyi tanács 2008 tavaszán megszavazta, hogy helyezzék át a községközpontot az őt megillető helyre, Monospetribe. A prefektus megvétózta a határozatot, de ebbe nem nyugodtak bele, és bíróság elé vitték az ügyet. A Közigazgatási Bíróság első és másodfokon is a helyi tanácsnak adott igazat, így megvalósíthatják elhatározásukat. Egy megnyert pályázatra érkező pénzből felépítik Monospetriben az új községházát. Tavasszal megtartják a helyi népszavazást, melynek eredménye tükrében határoznak majd az elköltöztetésről. „Az előzetes, nem hivatalos közvélemény-kutatás alapján szinte biztos, hogy a község lakosainak nagyobb része a költöztetés mellett szavaz. Elérhető közelségbe került az, amit már rég várunk, hogy a község nevét a legnagyobb és legfejlettebb település, Monospetri adja” – mondta nem titkolt elégedettséggel a polgármester.