Hegyközcsatári imahét a Krisztus-hívők egységéért

Jézus találkozása a samáriai asszonnyal Jákob kútjánál – ez az idei imaheti alkalmak témája. Hegyközcsatárban január 25. és február 1. között imádkoztak közösen a Krisztus-hívők egységéért.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Zsúfolásig megtelt a hegyközcsatári református gyülekezeti terem a gyülekezet tagjaival és más felekezetűekkel az ökumenikus imahét nyolc estéjén. A kezdő vasárnapon Szilágyi Zoltán szilágypaniti református lelkipásztor igemagyarázatát hallhattuk a 42. zsoltár és a János 4,1-4 alapján. „Jézus odamegy, ahova a zsidó nép nem szívesen megy, de Jézus őket is meglátogatja, elviszi nekik az örömhírt, így Samárián kell keresztül mennie. Itt Jákob kútjánál találkozik az asszonnyal, aki szomjazza a lelki táplálékot. Jézus tudatosan megy Samária felé, mert neki küldetése van, hűséggel szolgál, mert az így szolgáló küldetése áldásos. Nem mindig tudjuk tanítványként feladatunkat teljesíteni, de mindent megteszünk azért, hogy ezt a feladatot véghez vigyük, hiszen ez a küldetés ajándék Istentől, amelyet kötelességünk megtenni” – értekezett a lelkipásztor.
Hétfőn a nagyvárad-biharpüspöki református gyülekezet lelkipásztora, Szekeres Sándor magyarázta Isten igéjét a János 4,4-6 alapján. „Jézusnak az Ő Atyja akaratából Samárián kellet átmennie Júdeából Galileába, mert neki küldetése volt, hiszen találkoznia kellett valakivel, akin segíteni kell, és Jézus, engedelmeskedve Atyja akaratának, végigment ezen az úton” – magyarázta a tiszteletes. Az imaheti alkalmon szolgált a csatári gyülekezet énekkara Miklós Spurigán Zoltán kántor-karnagy vezetésével, és a gyülekezet néhány tagja verset mondott.
Kedden délután Farkas Antal nagyvárad-velencei lelkipásztor hozta el a Hegyközcsatárba Isten üzenetét a János 4,16-19 igeversek és a 139. zsoltár által. „Isteni átvilágításon esünk át egész földi életünkben, ez nem más, mint állandó megfigyelés, Istennel való állandó szembesítés. Isten számára olyanok vagyunk, mint egy nyitott könyv, Isten bennünk mindig az igazságot olvassa ki, ugyanúgy olvasta ki Jézus Krisztus is a samáriai asszonynál” – hallhattuk az igemagyarázatot. Akárcsak előző este, a Hegyközcsatári Ifjak együttese keresztyén zenés összeállítással gyönyörködtette a jelenlévőket. Néhány jelenlévő verseket mondott.
Szerdán Ráksi Lajos, a Partiumi Keresztény Egyetem lelkésze, hegyközújlaki beszolgáló lelkipásztor értekezett a János 4,24-29 és a 23. zsoltár 1-6 alapján. „Ismervén a samáriai asszony történetét Jézussal, ott és akkor Sikár közelében, Jákob kútjánál nem Jézusnak volt szüksége arra, hogy kielégítsék szomjúságának vágyát átvitt értelemben, hanem az asszonynak. Ezt érezte a samáriai asszony is, hogy neki arra a tiszta lelki forrás élő vizére van szüksége, amit éppen Jézustól kaphat meg. Ahogy a samáriai asszony felismerte Jézusban az Istent, úgy kell nekünk is felismernünk azt, hogy tudjunk minél több keresztyén testvérünkkel lélekben együtt lenni, együtt imádkozva közös békénkért” – magyarázta a lelkipásztor.
Csütörtökön a nagyvárad-őssi gyülekezet segédlelkésze, Tokár Sándor a János 4,7-18 alapján tartott igemagyarázatot. „A bibliai történetben a hely és a találkozó személyek kiemelt fontosságot kaptak. A hely Jákob kútja, s akik találkoztak: a Názáreti Jézus és a sikári (samáriai) asszony. A kút ugyan messze Keleten található, a Garizim és Ebal hegyek közötti völgyben, kilométernyire Sikártól, a fővárostól. A kút 32 méter mély, 2 méter az átmérője. Forrás táplálja. Fedett. A fedélen két merítőnyílás van. Innen vitték az ivóvizet a város lakói. Jézus az élő vizet kínálta fel ennek az asszonynak, és amikor Jézus kínálja az élő vizet, az isteni békét, az üdvösséget kínálja fel” – hallhattuk az ige magyarázójától.
Pénteken a Bihari Református Egyházmegye szórvány gyülekezeteinek, Kövesegyház és környékének lelkipásztora, Lukács Attila értekezett az Apostolok cselekedetei 16,13-15 alapján. Lídia története arról szól, miként lehet az adottságainkkal gazdálkodni, hogyan lehet Isten ereje által hátrányunkat előnnyé változtatni. Azt, amit adott Isten, becsüljük meg, értékeljük. Lídiának minden esélye megvolt, hogy ne legyen keresztyén. Pogány asszony volt, egyedülálló, mégis ő lett a legelső európai keresztyén. Szombaton Kruzslitz Imre hegyköztótteleki római katolikus plébános szolgált.
Vasárnap az imaheti záró istentiszteletet úrvacsora-osztással kötötték egybe, a kolozsvár-felsővárosi gyülekezet lelkipásztora, a fugyivásárhelyi születésű Kerékgyártó Zsolt értekezett a Jn 4,28-30 és 35-42 alapján. „Tudom, hogy mi itt a hegyközcsatári gyülekezeti teremben olyanok vagyunk, amilyenek, de amint azt az egész imahét napjain hallhattuk, Isten úgy szeret bennünket, amilyenek vagyunk, a samáriai asszonyt is szerette, pedig olyan volt, amilyen. Annak ellenére, hogy szívében nem volt hely Istennek, de Jákob kútjánál találkoznia kellett Jézussal, mert Őneki küldetése volt. Jézusnak az volt a küldetése, hogy a samáriai asszonyt lelki táplálékkal, élő vízzel lássa el, megmutassa számára azt az utat, amely Istenhez vezet” – szólt az igemagyarázat.