Széplaki beszélgetés a pályaválasztásról

Milyen pályára vagyok alkalmas? Mi való nekem igazán? Ilyen kérdések fogalmazódnak meg a pályaválasztás előtt álló diák fejében. A döntés nehézségeiről, a berettyószéplaki végzős diákok lehetőségeiről beszélgettünk ORBÁN ILONA aligazgatóval, MOLNÁR MÁRTA matematika, SIMON ERIKA magyar és TÓTH GYÖNGYI fizika–kémia szakos tanárral.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Az első nagy mérföldkő egy diák életében a VIII. osztály elvégzése…
Simon Erika: Ez így igaz. A gimnáziumi pályaválasztás nagyban meghatározza a későbbi továbbtanulás irányát, ezért sokoldalú tájékoztatás szükséges. A diákok nyílt napokon vehetnek részt, nyári akadémiákon szerezhetnek értesüléseket, szakokat összefoglaló tájékoztató anyagok is megjelennek, az internetes tájékozódás lehetősége is adott.
Orbán Ilona: A végzős osztályfőnökök feladata a lehetőségek bemutatása, a pályaorientáció segítése, a tanulók érdeklődési körének bővítése.
S. E.: Gimnáziumi osztályfőnökként találkozókat, szülői értekezleteket, fórumokat szervezek, hogy mind a szülők, mind a diákok hozzájussanak az információkhoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok tisztában legyenek azzal, hogy a középiskola elvégzése után milyen lehetőségeik nyílnak. A környező középiskolák képviselői minden évben felkeresnek bennünket sokoldalú tájékoztatást nyújtva az indítandó szakjaikról. Ezt szóban és nyomtatott anyagokon is megadják.
O. I.: Többéves tanári tapasztalatunknak köszönhetően többé-kevésbé felismerjük diákjaink tehetségét, és igyekszünk őket a megfelelő mederbe terelni a továbbtanulás útján, de a szülők elképzelését is igyekszünk megismerni. Ezért fontos szerepük van a szülő-diák-tanár találkozóknak.
Tóth Gyöngyi: A továbbképzési lehetőségekről és azok előnyeiről, hátrányairól beszélek, mikor pályaorientációs felvilágosítást tartok a szülőknek és diákoknak. Úgy vélem, hogy a keresett szakmák felé kell irányítanunk a tanulókat, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.
Molnár Márta: Egy végzős osztály osztályfőnökének kötelessége, hogy megpróbálja felszínre hozni a diákok személyiségét. Véleményem szerint meg kell győzni a diákokat arról, hogy ne az anyagi vonzat legyen az elsődleges szempont pályaválasztáskor, hanem a szakma szeretete. Gyorsan változik körülöttünk a világ, a szakmaváltásra is fel kell készülnie egy fiatalnak, a folyamatos továbbtanulás tehát elengedhetetlen.
T. GY.: Az iskolák nyílt napokon mutatják be a szakjaikat, nálunk is szerveztek ilyet tavaly áprilisban. Részt vettünk a kolozsvári egyetemek által szervezett nyílt napokon.
M. M.: Minden érdeklődő diáknak számos tájékozódási lehetősége van az interneten keresztül is. A végzősök fejében körvonalazódik, mit is szeretnének kezdeni az életükkel, lehetőségeikkel. Iskolánkban jól működik a tanár-diák-szülő párbeszéd.
– Az iskolapszichológus mennyire segítheti a pedagógusokat?
O. I.: Hozzájárulhat a megfelelő pályaválasztási, önismereti tesztek kidolgozásával és feldolgozásával, ez a rendszer azonban a romániai oktatási rendszerben még gyerekcipőben jár. Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy fiatal, lelkes pszichológusunk van, és számíthatunk ezen a téren is a segítségére.
S. E.: Az iskolapszichológus egyéni vagy csoportos megbeszéléseken felszínre hozhatja a tanulók erényeit, erősségeit. Javaslatokat, útbaigazítást adhat, de a végső döntés a diáké. Egy diák akkor állja meg a helyét igazán, ha képességeinek megfelelő szinten tanul tovább.
T. GY.: Az egyéni beszélgetések tudatosíthatják a diákokban érdeklődési körüket. Sajnos a végzős diákok nagy százaléka az utolsó pillanatban dönti el, hol tanul tovább. Ilyen estben a tanár-diák beszélgetések sokszor döntő szerepet játszanak.
– Románia 2004-ben csatlakozott a bolognai oktatási rendszerhez. Véleményük szerint megkérdőjelezhető-e a hatékonysága?
S. E.: A nyugati felsőoktatási rendszerhez való csatlakozás jónak mondható, mivel alapképzésre, mesteri és doktori képzésre tagolódik, és lehetővé teszi a diák kilépését a munkaerőpiacra már az alapképzés befejezése után. A tanulmányok folytathatók a munka mellett.
M. M.: Szerintem a bolognai rendszer megkönnyítette a munkaerőpiacon való elhelyezkedést, munkaviszonyban levőként is lehetőséget ad a diákok számára a továbbtanulásra, már nem szükséges az iskolapadban kivárni a diploma kézhezvételét.
T. GY.: A munkaerőpiacon való elhelyezkedés nem attól függ, hogy hol és milyen rendszerben végzett valaki, a tanulási folyamatban szerzett tudás az irányadó.
– Berettyószéplakon szakközépiskola működik, nem elméleti. Nehézséget okoz ez a diákok számára a jövőre nézve?
O. I.: Egy berettyószéplaki diák előtt is rengeteg lehetőség áll a továbbtanulásra, megvannak hozzá a feltételek. Bár technikai líceum vagyunk, reál és humán tantárgyakat is oktatunk. Szakképzett, jól felkészült tanárok tanítanak. A továbbtanulásnál nehezebb a szakmai képzéseinknek megfelelő munkahely megtalálása, mert a gazdasági helyzet következtében nagyon kevés a szabad állás.
M. M.: Végzős diákjaink közül jó néhányan a tanórák után szakmai képzésen vesznek részt, például fodrásznak, hegesztőnek tanulnak. Az európai uniós támogatással folyó helybeli ingyenes szakmai képzések is egyre változatosabb lehetőségeket kínálnak.
T. GY.: Egy Berettyószéplakon végzett diák is ugyanakkora eséllyel indul, mint egy nagyvárosi líceum tanulója. Arra törekszünk, és sikerül is megvalósítanunk, hogy megadjuk a kellő alapot ehhez. A visszajelzések és statisztikák is mutatják, hogy iskolánk tanulói versenyképesek. Vannak, akik nálunk végeztek, és visszatértek ide tanítani. Egyesekből sikeres mérnök, közgazdász lett.
M. M.: Bár technikai líceum vagyunk, az olyan szocio-humán tantárgyak, mint a pszichológia, a vállalkozástan, a logika, az alkalmazott és általános közgazdaságtan, személyiségfejlesztő szereppel bírnak.
– Az OMV olajcéggel való együttműködés teremtett-e új lehetőségeket a széplaki diákoknak?
M. M.: A helyi kőolaj-kitermelő vállalat munkatársai az elmúlt két évben pályaválasztási előadásokat szerveztek, az önéletrajztól az állásinterjúig bemutatták a munkahelykeresésben sikerre vezető lépéseket. A végzős diákok körülbelül 80 százaléka vett részt az előadásokon és tartotta hasznosnak őket. Az OMV szervezésében diákjainknak alkalmuk volt Nagyváradon találkozni más iskolák diákjaival, beszélgetni jövőről és lehetőségekről. A cég jóvoltából a legkiválóbbak ösztöndíjjal és munkaszerződéssel tanulnak tovább a ploieşti-i kőolajipari egyetemen. Ezért mondom, lehetőségek vannak, csak ki kell tudni használni őket, és ez nagymértékben az egyéntől függ.
O. I.: A szakmai képzésnek is megvannak az előnyei: aki végzett, ha munkába áll, folytathatja esti tagozaton a líceumot, majd akár egyetemre is jelentkezhet. Hasonló a felsőoktatási képzés is: alapképzés után lehetőség van a folytatásra, szakosodásra, de akár munkavállalásra is.

Tárnoky Botond