Összefogás a parókiáért

Református és más felekezetű gyülekezetek, az önkormányzat, magánszemélyek és a kivitelezők példás áldozatvállalása révén alig egy hónap alatt sikerült helyreállítani a magyarkéci parókia leégett tetejét.

Február 6-án tűz ütött ki a magyarkéci református parókián, melynek következtében sajnos az egész tetőszerkezet leégett, sőt a mennyezetben is károk keletkeztek, de az már az oltás következménye volt. A magyarkéci református közösség segítséget kért és kapott. Az egyházmegye valamennyi gyülekezete küldött adományt, sőt egyházmegyén túli gyülekezetek is.

Segítettek továbbá más felekezetűek is: görög katolikusok, ortodoxok, pünkösdisták, baptisták. Rajtuk kívül több mint száz magánszemély ajánlotta fel segítségét. A margittai helyi tanács 4000 lej gyorssegélyt adott, de megígérte, sőt már meg is szavazta a további 20 000 lejes támogatást. A kivitelezők is átérezték a helyzet fontosságát, és egy hónap alatt, március 6-ára elkészült az új tető. Az összefogás segített. A magyarkéci református közösség és Mike Pál tiszteletes ez úton is megköszöni mindenkinek a gyors segítséget.