Láttamozzák az életjáradéki igazolványokat

Március 1-jétől augusztus 31-ig láttamozzák 2014-re a mezőgazdasági életjáradékosok igazolványát, tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Bihar megyei központja. Az érintettek személyesen vagy megbízottjuk által láttamoztathatják a könyvecskét az ügynökség nagyváradi, Matei Corvin utca 1. szám alatti székhelyén.

Az igazolvány láttamozásához szükséges iratok: személyi igazolvány, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, ha szükséges, banki okirat, esetenként rokkantsági igazolás. A megbízottnak a felsoroltak mellett saját személyi igazolványát és közjegyző által hitelesített felhatalmazást, valamint ezek másolatát is be kell mutatnia.
Mindazokat, akik tavaly is láttamoztatták az igazolványukat, postán értesítik arról, hogy mikor jelenjenek meg, és milyen dokumentumokat vigyenek magukkal – mondta Florian Pavel, az ügynökség megyei igazgatója. Ha alapos okból nem tudnak megjelenni a megjelölt időpontban, akkor augusztus 31-ig felkereshetik az ügynökséget, de figyelembe kell venniük, hogy először azokat fogadják, akiket aznapra jegyeztek elő.
Ha az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha benyújtják a kifizetési ügynökséghez az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státust igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két okirat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni az örököstársak közjegyző előtt tett nyilatkozatát, miszerint beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.
Ha tavaly megváltozott például az árendába adott földterület nagysága, az érintetteknek újra kell elemeztetniük iratcsomójukat, csak ezután láttamoztathatják az igazolványukat.