Hegyköszentmiklóson közbosszankodást jelent a közbirtokosság

Faluhelyen télvíz idején szinte megáll az élet. Az emberek a legszükségesebb házimunkák elvégzése után többnyire behúzódnak a házba erőt gyűjteni a látástól vakulásig munkához. Az elégedetlenség, a vélt vagy valós jogtalanság miatti sérelem azonban ilyenkor sem csitul. Ennek voltunk tanúi a februári hegyközszentmiklósi közbirtokossági taggyűlésen.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Jó negyedórával kitolták a Nagy Károly (jobboldali kép) kezdeményezte találkozó megkezdését a helyi kultúrotthonban, hogy azok is elérjenek, akik egy falubeli temetésén vettek részt. A gyűlést levezető Kis Levente vázolta a találkozó megszervezésének indokait. A fő ok a közbirtokosság jelenlegi vezetőivel szemben megfogalmazott elégedetlenség. Az időközben megérkező és a jelen levők között helyet foglaló Váradi Lajos elnöknek felrótták, hogy nem számolt be a legelőbirtok után kapott szubvenció, mintegy 110 ezer lej felhasználásáról. Azt is nehezményezték, hogy a jogerdő utáni fajárandóságuk nem növekedett az évek során, pedig a 2000-ben megalakult közbirtokosság erdőtulajdona 2005-től tetemesen megnőtt.
A közbirtokosságot a megalakulása óta Váradi elnökli, Király József pedig a titkári teendőket látja el. Az alapszabályzat szerint háromévente tisztújító közgyűlést kellene összehívniuk, ám a jelenlévők bekiabálásából kiderült, hogy ez elől mindig kihátrált a vezetőség. Történtek ugyan próbálkozások, egy alkalommal új elnökséget is választott a tagság, de végül megtorpedózták a vezetőcserét, így ismét Váradi Lajos kerekedett felül. Az elnök kötelessége továbbá évente két közgyűlést tartani, meghallgatni a tagság észrevételeit, illetve beszámolót tartani a közbirtokosság aktuális helyzetéről. A jelenlévők megszólalásai szerint erre sem került sor.
Váradi Lajos elmondta, hogy minden fillérrel el tud számolni, tetemes összegbe került a legelők újratelekkönyveztetése, s a karbantartásukért is fizetnie kellett. Nagy és társai úgy vélik, ezek a kiadások töredékei az évek során kapott szubvenciónak. Az elnök kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a közbirtokosság jelenleg 328 tagot számlál, 157,69 hektár erdőtulajdonnal rendelkeznek, a legelők összterülete pedig 228,61 hektár.
Váradi megígérte, hogy a közeljövőben közgyűlést fog összehívni, azon a közbirtokosság könyvelőjének jelenlétében tételes beszámolót tart a közösség vagyoni helyzetéről, viszont közbekiabálásokra reagálni, veszekedésbe, mocskolódásba belemenni nem fog.
A találkozó utáni reggelen Nagy Károly telefonon megkeresett bennünket. Elmondta, hogy leginkább annak örülne, ha Váradi és Király önként lemondanának, így a tagok szemet hunynának az eddig történtek fölött. De ha nem így lesz, és a pénzzel nem tudnak elszámolni, akkor akár jogi úton vesznek elégtételt a tagok. Ez nem válna becsületére az ott élő magyar közösségnek – véli Nagy. Azt is elmondta, hogy nem bíznak az elnök azon ígéretében, hogy összehívja a tisztújító közgyűlést, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Váradinak így vagy úgy, a tagság előtt számot kell adnia másfél évtizedes tevékenységéről.