Emléktáblát kapott az orvos-presbiter

Dr. Sándorffi József egykori Bihar vármegyei orvos, művelődésszervező, református presbiter születésének 250. évfordulóján, múlt vasárnap emléktáblát avattak tiszteletére Nagyvárad-Olasziban és szülőfalujában, Hegyközújlakon

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Kiváló hazafiként, orvosként és élő hitű presbiterként emlékeztek meg hálaadó istentiszteleten múlt vasárnap délelőtt dr. Sándorffi Józsefről a nagyvárad-olaszi református templomban. Hegyközújlakon született, ahol apja, Sándorffi Péter református lelkész volt, aki fiát előbb Váradon, majd Debrecenben taníttatta. A gyógyítás tudományát Bécsben sajátította el, s közben megismerkedett azokkal a Bécsben élő magyar írókkal, akik a XVIII. század végén a legtöbbet tették a magyar irodalom felvirágoztatásáért. Sándorffi József is írt verseket, a magyar nyelvet, öltözetet, hazafiságot magasztaló költeményei meg is jelentek az ottani magyar lapokban. Hazatérve ő lett az 1806-ban megnyílt váradi kórház első főorvosa.
Szülőfalujában, Hegyközújlakon vasárnap délután a református templomban folytatódott a megemlékezés születésének 250. évfordulóján. Tiszteletére a gyülekezet és az egész faluközösség emléktáblát állított a református templomkertben.
Az ökumenikus rendezvény nyitó áhítatát Veres-Kovács Attila várad-olaszi lelkipásztor tartotta az 1Móz 26,18 alapján, majd Ráksi Lajos egyetemi lelkész, hegyközújlaki helyettesítő lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket. Orgonán közreműködött Bódi Mátyás-László, a Művészeti Líceum VI. osztályos tanulója, Popescu Enikő tanítványa, fellépett a Váradi Dalnokok férfikórus Márkus László karnagy vezényletével. Dr. Sándorffi József életpályáját a helybeli Sereban Tiffani mutatta be, Hajdu Géza színművész pedig elszavalta Csokonai Vitéz Mihály Tüdőgyúladásomról című versét, amit a költő az őt ápoló Sándorffi doktor tiszteletére írt.
A tisztelgő gyülekezet ezután kivonult a templomkertbe, s ott Ráksi Lajos és Petri Ferencz presbiter leleplezte az emléktáblát, amely iker mása a várad–olaszi templomkertben lévőnek. Köszöntő beszédet mondott Somogyi Lajos, Hegyközpályi község polgármestere, a falu szülötte, Veres-Kovács Attila méltatta dr. Sándorffi József sokszínű munkásságát, Hunyadi István színművész pedig arról beszélt, miként vált Sándorffi a váradi színjátszás megteremtőjévé. A Romániai magyar irodalmi lexikon az 1814–1824 közötti szakaszt „Sándorffy-korszaknak” emlegeti.
Az egész ünnepi megemlékezés zárásaként Kruzslitz Imre hegyközi plébános megszentelte, Ráksi Lajos megáldotta az emléktáblát, majd szeretetvendégséget tartottak a kultúrházban.