Tempfli József jubileumára

A nagyváradi magyarság számára huszonöt esztendeje teljesedett ki a rendszerváltás, 1990. április 26-án, amikor a nagyváradi székesegyházban püspökké szentelték TEMPFLI JÓZSEFET aki nemrég töltötte be 84. életévét.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Alighanem könyvnyi terjedelmet igényelne Tempfli atya érdemeinek a felsorolása. Sokan emlékezhetünk arra, hogy már a nyolcvanas években, a Barátok temploma plébánosaként olyan szimbolikus cselekedettel hívta fel magára a figyelmet, mint a magyarság jelesei maradványainak kimentése a pusztulásra ítélt Olaszi temetőből.
Püspökként számára természetes volt a különböző hitek békés egymás mellett élésének a tisztelete, korát megelőzve tett tanúbizonyságot az ökumenizmus fontosságáról. Elmondhatjuk róla, hogy egyházi vezetők között tudott felelős, okos közéleti emberként működni, míg politikusok között szilárd erkölcsi tartású, bölcs egyházi vezetőként volt jelen.
Érdemei között feltétlenül említést érdemel, hogy felismerte a világi média szerepét, sőt, befogadta, támogatta azt, s ugyanúgy felismerte a kortárs kultúra, a színház jelentőségét. Ne felejtsük el azt sem, hogy személyében a kisebbségi jogok elkötelezett harcosát tisztelhetjük, aki kompromisszumok nélkül küzdött az egyház elkobzott javainak a visszaszerzéséért.
S ami talán a legfontosabb, és leginkább jellemzi az ő személyiségét, hogy szerteágazó egyházi és társadalmi szerepvállalásai mellett hitelesen és természetességgel találta meg a közös hangot mindenkivel, a nála vizitelő közjogi méltóságoktól, arisztokratáktól, a művészeken át a hozzá bekopogó egyszerű emberekig. Életfilozófiája volt, hogy Isten mindenkit szeret, mindenki számára van üzenete. Tempfli József a mindenki előtt nyitott ajtók püspöke volt. Szövetségünk alapítója, mindenkori támogatója.
Főpappá szentelésének 25. évfordulóján gondoljunk rá szeretettel, merítsünk erőt az ő kitartásából, legyen iránymutatónk az ő bölcsessége és embersége. Köszönünk mindent, püspök atya!

Nagyvárad, 2015. április 26.

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete