Kultúra, történelem és szórakozás a Festum Varadinumon

Május 3-án kezdődött és 10-én ér véget a XXIV. Festum Varadinum, a legnagyobb nagyváradi kulturális fesztivál. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete, a Varadinum Kulturális Alapítvány szervezői és a társult szervezetek, a történelmi magyar egyházak és civil szerveződések minden igényt kielégítő, változatos és tartalmas programot állítottak össze.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Varadinum ünnepségsorozatban számos olyan rendezvény kapott helyet, amely a legszélesebb érdeklődési körűek igényeihez is igazodik. A nagyváradi kulturális fesztivál szerda–péntek közötti időszakában hangsúlyosan megjelenik kultúránk, művészetünk és történelmünk, ugyanakkor több különleges szórakoztató programra is lehet készülni.

MÁJUS 6-ÁN, SZERDÁN 14 órakor Kristófi János világhírű nagyváradi festőművész (1925–2014) munkáiból nyílik kiállítás a nagyváradi városháza dísztermében.
Kristófi János (Monospetri, 1925. december 15. – Nagyvárad, 2014. január 5.) középiskoláit Kolozsváron végezte, a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett rajztanári oklevelet (1954). A Népi Művészeti Iskola tanára Nagyváradon nyugalomba vonulásáig (1955–1988). Feleségével, Hoványi Judit szobrász-keramikus művésszel rendezett első közös kiállítása (1958) óta tevékenyen részt vett a város művészeti életében. Tájképein Nagyváradot örökítette meg. Elkészítette Bartók Béla, a nagyváradi Bihari Sándor zeneszerző s a közművelődés mecénásaként ismert Nicolae Jiga arcképét. Feleségével közös „családi kiállítása” volt Bécsben és Leidenben (1988), Miskolcon (1990), Győrben, Budapesten (1991) és Szolnokon (1995).
Tíz gyermeke született, mindegyiküket a katolikus hit szerint nevelte az életre, van köztük festő, énekes, fotós, orgonista, jogász, mérnök és orvos is. „Igazi nagyváradi festő lett, a klasszikus váradi festők (Baráth Móric, Balogh István, Tibor Ernő, Leon Alex, Mottl Román, Miklóssy Gábor, Tompa Mihály stb.) utóda és kortársa, a város hűséges polgára és krónikása egy személyben” – írta róla Banner Zoltán, a Békéscsabán élő művészettörténész. Kristófi Jánost 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

16.30-kor Wagner Péter képzőművész egyéni kiállítását nyitják meg a Kanonok sori Tibor Ernő Galériában.
17.00 órától emlékműsor Mécs László premontrei kanonok, költő, lapszerkesztő, előadó születésének 120 évfordulója alkalmából a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében.
17.45-kor Mit akartak ezek a magyarok? – könyvbemutató az Ady Endre Líceum dísztermében, Szilágyi Aladár beszélgetései a Szacsvay Akadémia történelmi előadássorozatának 2014-es előadóival, bemutatja Szűcs László, a kötet szerkesztője és az Erdélyi Riport, valamint a Várad kulturális folyóirat főszerkesztője.
18.00 órától ünnepi istentisztelet a nagyváradi evangélikus templomban, igét hirdet Szabó Szilárd dombóvári evangélikus lelkész, előadást tart Balczó András evangélikus olimpikon; közreműködnek az evangélikus óvoda gyermekei, valamint Lucian Malița hegedűművész és Thurzó Sándor József brácsaművész. Az Ady Endre-gimnázium dísztermében.
18.30-kor kezdődik a Szacsvay Akadémia történelmi előadása A török kiűzése Magyarországról (1683–1718) és az ország jövőjének tervezése címmel, előadó: Gebei Sándor egyetemi tanár (Eger), a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
19.00 órától Operett expresszBozsó József és Teremi Trixi budapesti színészek előadása Kálmán, Eisemann, Huszka, Fényes, Szenes, Lehár operettjeiből. Helyszín: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának díszterme (Partium Keresztény Egyetem)

MÁJUS 7-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 10 órakor „Várad, Erdély kapuja…”. Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában címmel történelmi konferencia kezdődik nagyváradi városháza dísztermében. Mindazok, akik a Szacsvay Akadémia szerda délutáni előadásán és a csütörtök délelőtti történelmi szimpóziumon is részt vesznek, ingyen megkapják a konferencia tanulmánykötetét!
A Festum Varadinum tavalyi rendezvénysorozatába beillesztett történelmi konferencia nagy sikert aratott, hiszen olyan, a történész szakma elitjéhez tartozó, nemzetközileg is elismert szakemberek értekeztek. Így van ez idén is, az elhangzó értékes és várhatóan rendkívül tartalmas előadások középpontjában Nagyvárad, a város középkori szerepének fontossága áll.
A konferencia részvevői és előadásaik címe: Oborni Teréz tudományos főmunkatárs, kora újkori témacsoport vezető, MTA BTK, Történettudományi Intézet: Szapolyai János és a váradi béke; Gálfi Emőke tud. kutató (EME, Kolozsvár): Izabella királyné várospolitikája: Gyulafehérvár és Várad; Bogdándi Zsolt tud. kutató (EME, Kolozsvár): A váradi hiteleshelyek a XVI. század második felében; Mátyás-Rausch Petra tud. munkatárs, MTA BTK, Történettudományi Intézet: A belényesi rézbányászat helye az Erdélyi Fejedelemség ércbányászatában 1571 és 1613 között; Emődi Tamás műemlékvédelmi szakmérnök, (Nagyvárad): Az erdélyi fejedelmek nagyváradi palotája; Jeney-Tóth Annamária egyetemi docens (Debreceni Egyetem): Ifj. Rákóczi György váradi udvartartásának kezdetei (1638–1640–1642), Sudár Balázs tud. főmunkatárs, MTA BTK, Történettudományi Intézet: A váradi török tartomány első évei (1660–1665).

Ugyancsak 10 órakor kezdődik a Bihar megye magyar szociális intézményeiben nevelkedő gyermekek ismerkedése Nagyváraddal és Szent László királlyal a római katolikus székesegyházban, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban és a nagyváradi várban.
11 órától Nyitott kapuk – iskolanap a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban,
13 órakor Varadinum Junior: „Sötét és semmi voltak...” – világosság és sötétség ellentéte a művészetben – irodalmi műhely a Mihai Eminescu Főgimnázium dísztermében, ugyanitt 14 órától: „Aki fényt hagyott maga után...” – magyarok a fény történetében.
17 órakor Ólomkatona címmel díjkiosztóval egybekötött kiállítás nyílik a Gyermekpalotában.
18 órától ünnepi istentisztelet nagyváradi unitárius templomban, igét hirdet Gyerő Dávid lelkész, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, fellép a nagyváradi Kántorok Kórusa, majd szeretetvendégség következik.
19 órakor kezdődik Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező, érdemes művész Gyorsvonat című önálló estje a a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban.
A Kossuth-díjas színész-rendező kedvenc költőitől, íróitól válogat verseket, novellákat, részleteket életszemlélete bemutatására. Hitet tesz az igaz emberség, a humánus együttélés és a munka, a teljesítmény elismerése mellett. Persze mindezt remek írások tükrében, a rá jellemző őszinteséggel, vonzó férfiassággal teszi.

MÁJUS 8-ÁN, PÉNTEKEN 16 órakor tartják meg a Varadinum történelmi verseny megnyitóját. Az Ady Endre Elméleti Líceum dísztermében zajló vetélkedő címe: Nemzetközi kapcsolatok a XIX. század végén a XX. század elején. Az első világháború. A megmérettetés 9-én, szombaton 9 órakor folytatódik ugyanott.
18 órakor Dukrét Géza helytörténész, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke új kötetét, az Adalékok Siter történetéhez címűt mutatják be a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi központ múzeumtermében.
19 órától Szabó T. Anna költő, műfordító szerzői estjére kerül sor a Teleki (ma Primăriei) utcai Illyés Gyula Könyvesboltban.
A Lotus Centerben 19.30-kor kezdődik a közismert magyarországi együttes, a Honeybeast koncertje.
A Honeybeast elektronikus pop-rock zenét játszó magyarországi együttes, ezen a néven 2011-től működik, bár történetét – némileg eltérő formációban és néven – 2005-ig vezeti vissza. Első nagy sikereit 2010-ben érte el, majd a tavalyi Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának szereplőjeként szerzett országos ismertséget.

A Festum Varadinum egyik kiemelt programja a Nagyváradi Állami Filharmóniában 20.30 órakor kezdődő Metropol-koncert.
A nagyváradi rockegyüttes 1968-ban alakult, és legendás karriert futott be. Mind a váradiak, mind az erdélyi rockkedvelők kellemes nosztalgiával gondolnak vissza a Metropol koncertjeire, ezért a mai napig nagy népszerűségnek örvendő csapat fellépései garantált felüdülésnek, felhőtlen szórakozásnak számítanak.