Püspökfürdőn választottak új MIÉRT-elnököt

Március 20–22. között a Nagyvárad melletti Püspökfürdőn tartotta meg országos tisztújító küldöttgyűlését a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). A legnagyobb Kárpát-medencei ifi szervezet leköszönő nagyváradi elnöke, Szabó József helyére új vezetőt választottak, a székelyudvarhelyi Antal Lórántot, aki korábban a MIÉRT EP-képviselőjelöltje is volt.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A bő kétnapos ifjúsági találkozó ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a nagyváradi városháza dísztermében. Ekkor és ide érkeztek meg mind a küldöttek, mind a meghívottak, köszöntőbeszédet tartó határon inneni és túli ifjúsági vezetők, politikusok. Üdvözlőbeszédében Szabó József, a MIÉRT leköszönő elnöke elmondta, a fiatalok számára fontos, hogy odafigyeljenek rájuk. Szerintük a világ nem mindig pont úgy van, ahogy azt tanítani szokás. „A fiatalok természetes módon kiszámíthatatlanok, de abban biztosak lehetünk, hogy nem lehet őket irányítani. Ha nem így volna, akkor a fiatalokról szóló bölcsességek sem volnának.”
Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket. „Tudom, a lázadó fiatalság, ha kell, vitázik, ha kell, alkuszik, és ha kell, hajnalig bulizik. Azt kívánom nektek, kedves fiatalok, hogy céljaitokért legyen elég erőtök és kitartásotok küzdeni, mert csakis a küzdelem vezethet eredményre benneteket” – mutatott rá az elöljáró. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is jelen volt a megnyitón, s elvárásait is megfogalmazta: „Ti tudtok segíteni abban, hogy megértsük, melyek a mai huszonévesek elvárásai a közélettől. Igazatok van, amikor türelmetlenek vagytok, gyorsan akarjátok a változást, de azt is meg kell értenetek, hogy fontosak azok az értékek, amelyek mentén a hazai magyar érdekképviselet haladt eddig. Azt szeretném, hogy a MIÉRT továbbra is a közéleti utánpótlás legfontosabb bázisa legyen.”
Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke a MIÉRT alappilléreit, a partnerséget, a szakmaiságot és a nyitottságot emelte ki, s azt, hogy a szervezet a Szövetség egyik legfontosabb stratégiai partnere Biharban is. Mivel nagyon sok helyi szervezetből épül fel, eljuttatja az üzeneteket az érdeklődő fiatalsághoz, s a hatékony érdekérvényesítés mellett megőrizte mozgalmi jellegét – hangsúlyozta a tisztségviselő.
Az ifjúsági ernyőszervezet két volt elnöke, Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, illetve Bodor László főtitkár-helyettes is köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. A román politikai alakulatok közül a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt ifjúsági szervezeteinek képviselői, Emilian Pavel és George Tătar jöttek el, Magyarországról pedig a Fidelitas országos alelnöke, Vincze Géza, a Societas elnöke, Torzsa Sándor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség részéről pedig Kocsis Dániel. Eleget tett a meghívásnak a felvidéki Via Nova ICS Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője, Csonka Ákos is. Az Országos Magyar Diákszövetség részéről Szénás Szabolcs mondott ünnepi beszédet.
A közgyűlés nyitónapján adták át a MIÉRT Pro Organizatione díját. Ezt olyan közéleti személyiség kaphatja meg, aki kiemelkedő segítséget nyújtott a szervezetnek. Ezúttal Laczikó Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkára vette át Szabó Józseftől a díjat „őszinte elismerésként, halk köszönetnyilvánításként”.
Szombaton Püspökfürdőn folytatódott a MIÉRT küldöttgyűlése. Módosították az alapszabályzatot, majd a leköszönő elnök és helyettese, Jakab Adorján terjesztette elő tevékenységi beszámolóját, utána a tagszervezetek és a társult ifjúsági intézmények vezetői adtak számot az elmúlt két esztendő munkájáról. Következett az új elnök, alelnök és elnökség megválasztása.
Két elnökjelölt, Antal Lóránt és Jakab Adorján mutatta be programját. Titkos szavazással a másfél száz küldöttből 94-en voksoltak Antal Lórántra, így a következő két évben ő vezetheti a legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági ernyőszervezetet. Az újonnan megválasztott MIÉRT-elnök elég erőt és bátorságot kívánt maguknak ahhoz, „hogy meg tudjuk győzni a fiatalokat, jó a közösségért dolgozni. A változáshoz az első lépés a tükörbe nézés, a felismerés, hogy problémáink vannak, és azokat együtt tudjuk megoldani”. A küldöttgyűlés Antal Lóránt javaslatára Kádár Petrát választotta meg elnökhelyettesnek. További huszonhárom alelnök, valamennyi történelmi régió képviseletében, segíti majd a munkájukat.