Szentháromság templombúcsú Éradonyban

Pünkösd utáni első vasárnapon tartották meg az éradonyi római katolikus templom búcsúünnepségét. A jeles eseményen teltház volt, mivel a helyi katolikusokon kívül igen sok zarándok érkezett más településekről, és szép számban képviseltették magukat más felekezetek hívei is.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az ünnepség házigazdája Mihály Balázs tisztelendő volt, aki Éradony és Érkeserű plébánosa. A hívek készültek a templom „születésnapi ünnepére”, feldíszítették zöld ágakkal az istenházát, és takarítottak a kertben és az előtérben. A szentmise ünnepélyes bevonulással kezdődött, a ministránsok vezették, az élen haladók a feszületet vitték. A főcelebráns Fodor József vikárius volt.
Bevezetőben a házigazda köszöntötte a mise szónokát, a megjelenő paptestvéreket – Májernyik Mihály esperes-kanonokot, Duma Ferenc volt székelyhídi plébánost, Ozsváth József jelenlegi székelyhídi plébánost, Bogdán Istvánt és Husztig Róbertet Érmihályfalváról, Varga Sándort Monospetriből, Pitó Lajost Szalacsról –, a közéleti személyiségeket – Szabó Ödön parlamenti képviselőt, Bordás Károly és Nyíri Sándor polgármestereket – a sajtó képviselőit és mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével az éradonyi katolikus közösség egyik legnagyobb ünnepét. A főcelebráns szentbeszédét a Szűsz Mária fatimai megjelenéseire és a szentháromságos látomásra építette. A másik vezérvonal a szeretet volt: „Nézzünk Jézusra, nézzünk a Szentháromságra, és ott megtaláljuk a szeretetet” – hangzott el.
A kántori feladatokat Mihály Balázs helybeli plébános látta el. Házigazdai minőségben a szentmise végén köszönetet mondott a püspöki helynöknek a szentbeszédért, paptestvéreinek és a vendégeknek pedig a jelenlétért. A fiatalok virágcsokrot és ajándékot adtak át a vikáriusnak, aki hangsúlyozta, hogy örömmel tett eleget a megtisztelő meghívásnak. Zárásként Mária-énekek és a himnuszok – a pápai, a magyar, a székely, a magyarok világhimnusza – csendültek fel a plébános orgonakíséretével.
Kifelé menet mindenkit kaláccsal kínáltak, a meghívottakat pedig ebéddel várták a művelődési házban. A templom előterében vásárosok kínálták portékáikat, kelendők is volt, mert a hagyomány szerint illő dolog búcsúfiát vinni az otthon maradottaknak. A hívek hitükben, nemzeti öntudatukban megerősödve tértek haza.