Új vezetősége van a hegyközszentmiklósi közbirtokosságnak

Már beszámoltunk a hegyközszentmiklósi közbirtokosság körüli áldatlan állapotokról. A februári sikertelen menesztési kísérlet után a június eleji közgyűlésen váltották le az eddigi elnököt és titkárt, s ötfős vezetőséget választottak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A 328 taglétszámú közbirtokosság tetemes vagyon, mintegy 157 hektár erdő és közel 230 hektár legelő fölött rendelkezik. Megalakulása óta Váradi Lajos elnökölte, a titkári teendőket Király József látta el. A tagság már régóta próbálkozott a vezetőség leváltásával, de Váradiéknak mostanáig sikerült a helyükön maradniuk. Nagy Károly februárban közgyűlést toborzott tisztújítási szándékkal, de végül mégsem tudták dűlőre vinni az ügyet, de ígéretet kaptak arra, hogy az elnökség a tagság elé fog állni pontos kimutatással a közösség anyagi helyzetéről. Az elszámolás eddigi hiánya robbantotta ki a viszályt, ugyanis a legelők után járó több százezer lejes szubvenció törvénytelen felhasználását sejtették többen is.
Már nem lehetett tovább elodázni az ügyet, június elejére közgyűlést hívott össze az elnök a helyi kultúrotthonba. A napirendi pontok között szerepelt az elnöki, illetve a pénzügyi beszámoló és az új vezetőség megválasztása is. Az eseményen jelen volt Székelyhíd polgármestere, Béres Csaba is, a veszekedések elkerülése végett elvállalta a gyűlés levezetését. Hegyközszentmiklós közigazgatásilag ugyanis Székelyhídhoz tartozik.
Az elnök beszámolt a tavaly elvégzett munkálatokról, de a tagság zöme egyáltalán nem volt elégedett az elhangzottakkal. Majd kérdések érkeztek a hallgatóság felől. Többek között a legelők állapotát nehezményezték, az állatok itatásának nehézségeit, illetve a garázdálkodó juhnyájak miatt elégedetlenkedtek. Elevenbe vágó kérdések firtatták a közbirtokosság anyagi helyzetét, azt sem értették a tagok, hogy fajárandóságuk miért nem lett több az évek során, hiszen az erdőtulajdon növekedett.
A közbirtokosság könyvelője részletekbe menően vázolta a bevételeket és a kiadásokat. Feltűnően nagy összeget, 118 500 lejt költöttek legelőtakarításra, míg a telekkönyvezés 17 ezer lejt kóstált. A tagság felháborodásának adott hangot a legelőtakarításként elszámolt összeg nagysága miatt, ugyanakkor azt is a két vezető szemére vetette, hogy tizenöt éves regnálásuk alatt érdemi beszámolót nem tartottak, a tagság megkérdezése nélkül, önkényesen hoztak meg fontos döntéseket.
A közgyűlés utolsó fázisában elfogadták Váradi és Király lemondását, majd pedig Béres Imre, Erdei Lajos, Kaszonyi János, Kaszonyi Sándor és Szilágyi Vilmos személyében öttagú vezetőséget választottak, közülük kerül majd ki az új elnök és a titkár.

A fotón az új vezetőségbe beválasztott Béres Imre, a könyvelő és a leváltott elnök, Váradi Lajos