Érköbölkút búcsúztatta nyugalomba vonuló lelkipásztorát

Június utolsó vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében búcsúztatta nyugdíjba vonuló lelkipásztorát, Érköbölkút református közössége. CZONDI ISTVÁN közel negyedszázados ottani szolgálat után vált meg az általa pásztorolt nyájtól.

Igehirdetéséhez a kiköszönő Czondi István az Apostolok cselekedeteiből választott textust: Pál apostol üzenetét, amivel búcsút vett az efézusi gyülekezettől. Az igei üzenet személyes hangvétele könnycseppeket csalt a padsorokban ülők szemébe. A harmincöt éves szolgálat után visszavonuló lelkipásztort elsőként az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, Rákosi Jenő méltatta, szónoki kvalitásait emelte ki, valamint azt a nagyfokú szelídséggel párosuló alázatot, amit a további köszöntő beszédeket megfogalmazók is a tiszteletes legfőbb erényeként emlegettek.
A gyülekezet főgondnoka, Egeresi Gábor jó gazda módjára az eltelt években-évtizedekben történt megvalósításokat ecsetelte, megemlítve a templomon és a parókián végzett karbantartási, fejlesztési munkálatokat, részletezte a ravatalozó évekig tartó építésének, a harangöntésnek a főbb momentumait.
Rákóczi Lajos helyi magyartanár és diákjai szavalatokkal és visszaemlékezéssel mondtak köszönetet a lelkipásztornak, míg Béres Angéla vallástanár tanítványaival énekcsokrot „nyújtott át” a tiszteletesnek. Oláh Éva nyugdíjas tanítónő saját verssel kedveskedett Czondi Istvánnak.
A templomi együttlét után a sokaság az istenháza előtt várta lelkipásztorát, s további virágcsokrokkal, egy-egy öleléssel, köszönő kézfogással fejezte ki háláját.