Több gyerek is elférne

Apátkeresztúr közigazgatásilag Vedresábrány községhez tartozik, s első ránézésre látszik, hogy nem kezelik mostohagyerekként. Szép, tiszta, rendezett házai és karbantartott, leaszfaltozott utcái szorgalmas, dolgos kezekről árulkodnak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Aszfaltos úton mehetünk be a faluba a Margitta–Székelyhíd útról és a községközpont felől egyaránt. Utóbbi irányból elsőként Apátkeresztúr két legimpozánsabb épülete tárul az utazó szeme elé: a református és a görög katolikus templom. Mindkettőn látszik, hogy jó gazdája van. Nem messze tőlük a felújított iskola vonzza magára a tekintetet, majd vele majdnem átellenben a korszerűsített és kibővített multifunkcionális művelődési központ. Arra jártunkkor egy munkás éppen az előtte lévő pázsitot kaszálta. Az épület akár egy városban is megállná a helyét.
Apátkeresztúr Margittától nyugatra, Vedresábrány és Albis között helyezkedik el. Első írásos említése, Kereztur néven, 1311-ből való; később Apáti-Kereszturnak, 1913-tól Apátkeresztúrnak nevezik, megtartva az utalást egykori birtokosaira. Többségében magyarlakta település volt, és bár változtak az arányok, az maradt mind a mai napig. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint 465 lakosából 254 magyar ajkú. Elég tekintélyes létszámú a roma közösség – 117 fő –, a románság 86 fős.
Utamra elkísért Barcui Barna polgármester, aki szerényen, de boldogan mutatta meg Apátkeresztúr mai arculatát. Elmondta, hogy elégedett a községben történt megvalósításokkal. Első helyen említette az ivóvízhálózat teljes kiépítését, majd az utcák leaszfaltozásáról, a közvilágítás teljes felújításáról és a ravatalozó kápolna felépítéséről számolt be. Sokak állítása szerint ez a falu Vedresábrány község legszebb fekvésű települése, s ő is osztja ezt a véleményt. Elmondta továbbá, hogy különös gondot fordítanak a temető karbantartására is, felújították a kerítéseket, lekövezték az odavezető bekötőutakat.
A multifunkcionális központ építését 2008-ban kezdték el, és 2011-ben adták át a kultúra és különböző rendezvények szolgálatára. Elégedetten tette hozzá az elöljáró, hogy teljes egészében saját költségvetésből finanszírozták. Az ingatlan felszereltsége megfelel a legmodernebb elvárásoknak. Barcui Barna örömmel újságolta, hogy a felújítások velejárójaként növekedtek a faluban az ingatlanárak. A település szép fekvése és tiszta levegője miatt sokan vettek itt hétvégi házat, s a rendbe hozott épületekkel tovább szépült a falu. Ma már szinte azonosak az ingatlanárak a legnagyobb településen, Monospetriben és Apátkeresztúron. A felzárkózás megtörtént. A csatornahálózat kiépítésén egyelőre nem gondolkodnak, mert kevés a lakos, de az önkormányzat vásárolt egy szippantókocsit, mellyel kérésre jutányos áron szállítják el a szennyvíztárolók tartalmát.
Az iskolában a helyi igényeknek megfelelően csak magyar tagozat van. Gődér Tünde óvónő, valamint Szabó Edit Zsófia és Dormány Andrea tanítónők mutatták be az oktatási intézményt. Aránylag kevés gyerekkel dolgoznak: 24 óvodás és 27 elemi iskolás jár oda. Az óvodások vegyes csoportban vannak – kicsik és nagyok együtt –, az iskolások pedig két összevont osztályt alkotnak: 0–II. és III–IV. osztályosok. A kis létszám ellenére a pedagógusok helyzete nem könnyű, mivel sok a hátrányos helyzetű roma gyermek. Oktatásukat a tanítók kihívásnak tekintik, és meggyőződéssel állítják, hogy kellő empátiával és türelemmel velük is lehet látható eredményeket elérni.
Folyamatosan, szinte havonta szerveznek iskolán kívüli tevékenységeket: megemlékezést Petőfiről, Eminescuról, március 15-ről, anyák napjáról, október 6-ról, valamint Mikulás- és karácsonyi ünnepséget, betlehemes játékot. Ezenkívül szerveznek nőnapi, őszt köszöntő programot, Halloween-partit és mézeskalácssütést. Ezekre szívesen jelentkeznek a gyerekek, velük együtt szüleik is részesei lesznek a programoknak. A rendezvények egy részét a református egyházzal közösen szervezik. A tavaly szintén önerőből felújított iskola épülete és felszereltsége megfelel a követelményeknek. Több gyereket is tudna fogadni, ezért az oktatók remélik, hogy egyszer visszafordul még a népességfogyás Keresztúron. Az új beruházások talán kedvet adnak a fiataloknak az otthon maradásra, és ennek eredményeként a tanintézetek is teljes kapacitással működhetnek majd.
A református parókián Szűcs Zoltán tiszteletes fogadott. Megtudtuk tőle, hogy 160 személy vallja a református hitet, s közülük 120 számít egyházfenntartónak. A lelkész 2012 óta szolgálja a keresztúri református közösséget, mellette ellátja Margittán a kórházlelkészi szolgálatot is. A református a falu legnépesebb felekezete; mintegy 50 görög katolikus és ennél is kevesebb baptista, ortodox, illetve római katolikus lakik még ott. Utóbbi két felekezetnek temploma sincs, a hívek a környező településekre járnak istentiszteletre nagyobb ünnepekkor.
Tavaly hollandiai és helyi önkormányzati segítséggel új nyílászárókkal látták el a református parókiát. A helyi költségvetésből minden évben rendszeresen kap támogatást az egyházközség. Hamarosan átadják a ravatalozó kápolnát, ezt a felekezetek közösen fogják használni; a területet a református egyház adta. Terveik között szerepel a templom külső felújítása és a parókia tetőcseréje. Mindezt saját költségvetésből, mellé holland és önkormányzati segítséggel remélik megvalósítani.
Sajnos munkalehetőség helyben nagyon kevés van. Néhányan földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. A legnagyobb gazdának Adorján Csaba, Adorján Géza és Csigi Lajos számít, de munkát ők is csak keveset, illetve alkalmanként kínálnak a helybelieknek. A legtöbben Margittára, illetve Székelyhídra ingáznak dolgozni. Sajnos ott sem lehet dúskálni a munkalehetőségekben. Néhány család méhészettel egészíti ki keresetét.
Mivel a falu fekvése vonzóerőt jelent, az önkormányzat reméli, hogy megáll a népesség csökkenése, esetleg számbelileg gyarapodni fog a lakosság, és akkor több haszonélvezője lesz a sok beruházásnak. Ehhez viszont arra is szükség lenne, hogy a két közeli város munkával tudja ellátni a keresztúriakat. Régebben Margitta, a jól működő gyáraival, ezt egyedül megtette. Talán újra sor kerül rá…