Átléphetünk a buckákon

HUSZÁR ISTVÁN személyében 2015. február 16. óta van ismét magyar alpolgármestere Nagyváradnak. A gépészmérnöki végzettségű RMDSZ-es tisztségviselő 2004 óta a városi tanács választott tagja. Alpolgármesterként szerzett eddigi tapasztalatairól s terveiről kérdeztük.

– Milyen területekért felel?
– Sorba venném: a Gazdasági Igazgatóságért és az Ingatlankezelőségért. Utóbbihoz tartoznak a város tulajdonában lévő földterületek, ingatlanok, intézmények, az iskolák, óvodák, a kereskedelmi egységek, valamint az utcák és az alattuk lévő terület. Szintén hatáskörömbe tartozik a Közterület-fenntartó Vállalat, ehhez tartoznak a temetők, a strandok, a piacok és az állatkert is. A személyzeti osztály egy része is hozzám tartozik, továbbá a Helyi Közszállítási Vállalat és a Szociális és Közösségi Ügyek Hivatala.
– Mit talált ezeknek az átvételekor? Voltak-e jelentősebb problémák, hol lehet javítani a rendszeren?
– Javítani mindig lehet, és úgy gondolom, tökéletes rendszer nincs, nemcsak nálunk, sehol a világon. Tudjuk, hogy más, fejlettebb országokban a rendszerfejlesztés elsődleges feladat, mi sem várhatjuk el, hogy rólunk azt mondják, a mi rendszerünk tökéletesen működik. Igazából menet közben vettem át mindent, tehát nem jártam be az összes intézményt, és nem töltöttem bemutatkozásokkal az időt. Ismerem az intézmények vezetőit, ők is ismernek engem, viszont az operatív osztályokon dolgozókkal, akik, hogy úgy mondjam, a kézi munkát végzik, velük ismerkedem. Ez olyan, mint a mély víz: úszni tudok, de egy hegyi patak gyorsaságával zúdul most ez az ár.
– Nagyobb problémák voltak-e? Melyek voltak a legsürgősebben megoldandó feladatok?
– Vehetjük országos problémának is, hogy március 6. volt a vallásoktatást igénylők kérvényének a benyújtási határideje. Sokan hajlamosak voltak átsiklani efölött, köszönöm is a médiának, hogy ezt kellőképpen hirdette. Váradon a tanulók több mint kilencven százaléka kérte a vallásoktatásban való részvételt. Mint mindenütt, ahol dolgoznak, adódnak gondok, változtatásokra van szükség, ezeket részben sikerül napi operativitással megoldani. Ahogy mindig is mondtam, a helyi problémák a legfontosabbak, például a határidők betartatása. A városszerte most zajló projektek rövid határidősök, tehát év végéig kilencven százalékban be kell fejezni őket, a maradékot pedig február-márciusig. A kerékpárutak építésének határideje még rövidebb: nyár közepe. Mint tudjuk, a Berettyóújfalu–Várad bicikliút HU-RO projektre elnyert EU-s támogatásból sikerült több mint háromszázezer eurót megtakarítani a kivitelezésnél, ebből olyan 42 ezer eurónyit a magyarországi város kapott meg, a többit pedig nekünk kell elkölteni új kerékpárutak megépítésére. Ezeket az új nyomvonalakat kellett azonosítani, jómagam az Ingatlankezelőség vezetőivel és topográfussal kimentem a helyszínre, hogy megállapítsuk, hol lenne a legmegfelelőbb. Szerintem a most meglévő kerékpárutak a Körös-parton, a Pece partján és Berettyóújfalu felé inkább turisztikai célt szolgálnak, nem oldják meg a város napi közlekedési gondjait, ezért főleg arra próbáltam összpontosítani, hogy kerékpáron meg lehessen közelíteni a város központját, az egyetemet, az iskoláinkat. Nyilván a nyomvonalakat össze kell hangolni a felfestésekkel, figyelembe kell venni, mely utcákat fognak feltörni például csőfektetés miatt. Lehetőleg ne kövessük el azt a hibát, hogy ma megcsinálunk egy bicikliutat, és egy hónap múlva a vízmű vagy a távfűtési művek feltöri…
– A kerékpárutak mellett mik a fő tervei, mit szeretne megvalósítani alpolgármestersége idején?
– Feladat sok van. Úgy gondolom, hogy a magyar kisebbségnek azokat a jogait, amiket az elmúlt két és fél évben gyengítettek azért, mert ellenzékben voltunk, erősítenünk kell; beszélek itt oktatásról, kultúráról vagy egyszerű napi teendőkről, adminisztratív tevékenységről. Teljesen más a dolgokat kívülről, tanácsosként látni, és más belülről, a végrehajtó testület tagjaként. Most látom, mit jelent az, ha valamit szeretnénk megoldani, és nem azt mondom, hogy a kezünk meg van kötve, de egyéb hatóságok intézkedéseibe vagy törvényeibe ütközünk. Ám úgy gondolom, hogy kitartással és egy kis odafigyeléssel meg jóindulattal ezeken a buckákon át lehet lépni. Úgy gondolom, hogy legelső az oktatás, amiért tennünk kell, hiszen tudjuk jól, hogy összevonások folytak, folynak, és el kell ismernünk, hogy sajnos egyre kevesebb a gyermek. Ez nemcsak ránk érvényes, hanem a román anyanyelvű váradiakra is. Rengeteg a szociális baj, sokan küszködnek. A fogadóórák tapasztalatai szerint a legfőbb gond a lakás; tegnap például kétgyermekes család volt nálam, ők egy 18 négyzetméteres lakásban élnek, és nagyobbat igényelnének. Persze, hogy szeretnénk megoldani ezt, de a lehetőségeink eléggé korlátozottak. Aztán vannak műszaki problémák, zöldövezeti kérdések… elég, ha kinézek az ablakon, és látom a főtéri munkálatokat. A határidőket még tartják, de vannak mindennapi, szinte apróságnak tűnő dolgok. Ha a kivitelező be akarja tartani a törvényt, akkor, ha teszem azt, talál egy csontvázat vagy csontot, rögtön értesítenie kell rendőrséget, egyéb hatóságokat. Képzeljük el, ha ilyenkor kijönnének a régészek, és lezárnák három hónapra a munkatelepet, ameddig feltárják… Meg kell találni azt a legális, ugyanakkor realista megoldást, hogy a munka mehessen tovább.
– Ez azért sürgős, mert uniós támogatással valósul meg a térátrendezés?
– A városban nyitott szinte mindegyik munkatelepen európai uniós finanszírozásból dolgoznak. Talán az aquapark a legnagyobb, annak az önrésze 45 százalék, a többi projekt 2, 3, 5 százalékos önrészt von maga után, ami még így is nagy erőfeszítés a helyi költségvetésnek. Most képzeljük el, hogy ha ezeket a munkálatokat nem tudjuk határidőre befejezni, akkor ebből a 3, 4, 5 százalékból esetleg 30 százalék lesz. Ha nem adják át határidőre a beruházást, akkor a határidő lejárta után végzett minden munkát a városkasszából kell fizetni. Ez külön tárgyalást von maga után a kivitelezőkkel, megértést feltételez, finanszírozást esetleg, bele sem merek gondolni, mert ez hazavágná a jövő évi költségvetésünket.
– Ezekkel a munkálatokkal december 31-ig kell elkészülni?
– Nem feltétlenül; van olyan, amelyiknek december 12. a határideje, van, amelyiké november vége, másiké február 16., és van szakaszolt is. Például az aquapark egy részének novemberre kell elkészülnie, majd december 11-re, a külső medencék befejezése pedig jövő év februárjára-márciusára van tervezve.
– Akkor ez folyamatos versenyfutás az idővel?
– Persze, hiszen közbeszólhat az időjárás is. Ha a Jóatya úgy akarja, akkor nyáron beáll egyhavi záporos időszak, s ez nagyon megnehezítené a haladást. Számolni kell azzal is, hogy például a Kossuth utcai zsinagóga határidőre, május végére el fog készülni, de a renoválást nem sikerült teljesen összehangolni a Körös-parti mélygarázs építésével. Hogy a zsinagógát ne veszélyeztesse az ásás, a rezgések, emiatt az a döntés született, hogy a mélygarázs nyomvonalát két méterrel errébb hozzuk az Eminescu-szobor felé. A zsinagóga amúgy is eléggé meg van dőlve a Körös felé, ez szabad szemmel is látható, de a fundamentumát sikerült megerősíteni. A módosítás a folyópart rendezését is befolyásolja, de ezt eddig még mindenki megértéssel fogadta, a vízügyiek és a többi hatóság is.
– Mi az, amit még fontosnak tart elmondani?
– Számomra minden fontos, legyen az egy embernek a problémája vagy egy közösségé.