Nem mostohatestvére a községközpontnak

Margittáról Érszőlős felé haladva a főúttól balra, domboktól takarva terül el Szolnokháza. Közigazgatásilag Érszőlős községhez tartozik, és a maga 213 lakosával kis falunak számít. Beke László polgármester és a helyi tanács mégsem kezeli „mostohatestvérként”. Minden lehetőséget megragadnak, hogy ne maradjon el a községközponttól.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Szolnokházát a legutóbbi népszámlálás adatai szerint nagyjából fele-fele arányban lakják román és magyar ajkúak – 111, illetve 102 fő –, legtöbben – hatvanöten – az ortodox hitet vallják, utánuk nagyságban a református – 51 lélek –, a római katolikus – 49 lélek – és a görög katolikus – 48 fő – hívek közössége következik. Három templom tornya nyúlik a magasba, az ortodoxok pedig egy imateremben tartják meg az istentiszteleteiket.
A településről az első írásos bejegyzés 1425-ből való, és még Kyspachal néven említi. Később Kis Paczalusa, Patzalusa, Kis Paczal (Új-Paczal), Kraszna-Paczalusa, Szilágy-Paczalusa, Újkispatak, Krasznapacalusa, Szolnokpacalusa néven szerepel az írásokban. 1913-ban jelenik meg először Szolnokháza néven. Beke László polgármesterrel, Varga Sándor római katolikus plébánossal és Illyés Zsuzsanna református lelkipásztorral közösen indultunk el falunézőbe.
A főútról letérve kövezett út vezet a faluba, a dombokat kerülgető emelkedőkön. A polgármester elmondta, hogy évek óta javítják ezt az utat kövezéssel, de hamarosan nagy áttörés lesz, mert sor kerül az aszfaltozásra. A közbeszerzési eljárást már le is folytatták, így következhet a kivitelezés. Idén az alapozással és a hidak megépítésével, valamint a vízelvezető árkok kialakításával kezdenek. A bekötőúton kívül a falu két legnagyobb utcája is aszfaltszőnyeget kap, így az aszfaltozott közút több mint 6 km hosszúságú lesz. A járdákat is megépítik, illetve felújítják. A beruházás összértéke 14,2 millió lej. A szükséges önrészt a költségvetésükből elkülönítették. Az átadási határidő 2017. december 31. Azért siettek a vízvezetékek és a csatornahálózat kiépítésével, hogy ne kelljen emiatt később az aszfaltos utakat feltörni. Ez újabban alapfeltétele az útburkolási pályázatoknak. A vízhálózatot már át is adták, minden házba bevezették a jó minőségű ivóvizet. A csatornacsöveket is lefektették, de még nem használható a hálózat, mivel a víztisztító berendezés Érszőlősön lesz, és ehhez fogják csatlakoztatni.
A falu közvilágítását nagy fényerejű, energiatakarékos égőkkel oldották meg, akárcsak a községközpontban. Két fedett buszmegállóban várhatják az utasok a járműveket, az egyik a falu közkútját is védi. Ez egy csorgó, télen-nyáron friss forrásvíz folyik belőle. A központban áll az iskola és a művelődési ház, tetőterük közös, és nemrég újították fel. Sajnos a kevés gyerek miatt csak egy összevont elemi osztály működik. Biztató jel, hogy a falu megítélése javul, különösen azóta, hogy híre ment az út és az utcák leaszfaltozásának. Azóta az üres házak közül sok gazdára talált. Sokan nem hétvégi, hanem állandó lakhelynek vásárolták meg. Ezáltal remélhetőleg nőni fog a lakosságszám, és várhatóan több lesz az iskoláskorú gyermek is. Szép fekvésű, tiszta levegőjű település, megérdemelné, hogy lakosainak száma gyarapodjék.
A központban van a római katolikus templom is, tavaly ősszel újították fel és szentelték újra. Az akkori ünnepi szentmisén bérmálás is volt Szolnokházán – hosszú idő óta először. A római katolikus egyház 15 család 45 tagját tartja nyilván, ez valamivel kevesebb, mint amit a 2011-es népszámlálási adatok rögzítettek. A monospetri plébánia filiája a szolnokházai, így a szentmiséket vasárnaponta Varga Sándor plébános tartja, aki magával viszi Hajas Attila kántort is. A templomot lakossági összefogással építették, 1938-ban szentelték fel Szent Igor és Szent Zsuzsanna tiszteletére. Búcsúünnepsége augusztus második vasárnapján van. Egyházi szempontból régebben Tasnádhoz tartoztak. Volt egy katolikus iskolájuk, de visszaszolgáltatni nem lehetett, mert elhanyagoltság miatt összedőlt. A plébános elmondta, hogy a települést egyszerű, de nagyon melegszívű és segítőkész emberek lakják. Örömmel tölti el, hogy vasárnaponként ott szolgálhat, hiszen a hívek igen magas arányban járnak szentmisére.
A református templom is a központban kapott helyet, éppen tart a belső renoválás. A munkálatok jól haladnak, remélik, idén befejezik. Addig az istentiszteleteket a közvetlenül a templom mellé épített gyülekezeti házban tartják. A református közösség lélekszáma is kisebb az egyházi nyilvántartásban a népszámlálási adatokénál, nevezetesen 40 fő. A tenni akarás, az összetartás és a jövőbe vetett reménység jellemzi őket, mondta Illyés Zsuzsanna. Sokan elköltöztek, nagyon kevés a fiatal, ma már alig van keresztelő, konfirmálás pedig egyáltalán nincs. A tiszteletes asszony 2009 óta lelki vezetője a szolnokházi református közösségnek. Emellett Sándorfalun is ellátja a szolgálatot. A református hívek is nagy arányban járnak istentiszteletre, különösen nagyobb ünnepekkor. Örömteli, hogy ilyenkor az elszármazottak is viszontláthatók az istenházában.
A templom nem túl rég, az 1970-es években épült, de sajnos, használt anyagból. Emiatt konstrukciós hibák keletkeztek, s ezek beázáshoz, vizesedéshez, megsüllyedéshez vezettek. Utóbbit sikerült megállítani a mostani felújítással. A hároméves projekt első szakaszában a tetőt, majd a nyílászárókat cserélték ki, és renoválták a mennyezetet. Jelenleg a padozaton dolgoznak. A rávalót önrészből, adományokból – gyülekezetektől, egyházmegyén kívüliektől is –, valamint állami, megyei és önkormányzati támogatásból rakták össze. Távlati terveik között szerepel a külső felújítás, ehhez lenne jó egy kis „hátszelet” kapni, mondta a tiszteletes asszony. A településnek ravatalozó kápolnája is van, a telket hozzá a református egyház adta, az építkezést pedig az önkormányzat fizette a kormánytól és megyei tanácstól érkezett segítséggel. Valamennyi felekezet használja.
Szolnokháza szép fekvésű, csendes, nyugodt település, rövidesen valamennyi szükséges közművesítése meglesz. Ezek mind nagy értékek, de a legnagyobb az ott élők közötti egyetértés, nemzetiségi és felekezeti viszonyoktól függetlenül. Manapság ez megfizethetetlen érték.