Templombúcsú Szalacson

Évente néhányszor kicsinek bizonyul az istenháza Szalacs hithű katolikus közösségének. Egyik ilyen alkalom Havas Boldogasszony napja, a templom búcsúünnepe augusztus elején.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Augusztus 5. ünnepnap a szalacsi katolikusok számára, templomuk búcsúünnepe. A hagyományoknak megfelelően az ünnepi szentmisét az ehhez a dátumhoz legközelebb eső vasárnap tartják. Mint ahogy az búcsúkor szokás, a katolikusokon kívül más felekezetek tagjai is megtisztelik az ünnepséget, számos hívő érkezik más településekről, egyénileg vagy szervezetten. Margittáról például egy egész autóbusznyi zarándok érkezett augusztus első vasárnapján Szalacsra. Akik nem fértek be az istenhzóázába, a templomkert padjain ülhettek le és így is részesei lehettek a kihangosított ünnepi liturgiának.
A főcelebráns Magyarországról érkezett. Máthé György, a szolnoki központi plébánia plébánosa, a Szolnoki Esperesi Kerület esperese már ezelőtt is számos alaklommal részt vett a szalacsi templombúcsún. További nyolc katolikus pap tisztelte meg jelenlétével az ünnepet, így a házigazdával, Pitó Lajos plébánossal együtt tízen szolgáltak. Májernyik Mihály esperes-plébános gyóntatott. A helyi elöljárók közül Horváth Béla polgármester, Vida Attila-József alpolgármester és a helyi tanács több tagja is jelen volt, továbbá Kiss Edit iskolaigazgató és Rácz Barna tanár is.
A szentbeszéd előtt Pitó Lajos helybeli plébános köszöntötte a szónokot, a paptestvéreket és a résztvevőket. A főcelebráns beszédének első részében megköszönte a meghívást, majd köszöntötte a szalacsiakat, és gratulált az elért eredményeikhez. A felújított templomot és a leaszfaltozott utat hozta fel példaként. Ezt követően ismertette Havas Boldogasszony ünnepének eredetét: a Róma egyik dombján megépült és 440-ben felszentelt Santa Maria Maggiore templom felszentelési dátumához kötődik. A szentélyt egy gazdag család emeltette, és a Szent Szűznek ajánlott fel. A helyet, a legenda szerint, maga Szűz Mária határozta meg, mivel a házaspárnak megjelent álmában, és azt kérte, hogy ott építsék meg a templomot, ahol másnap – augusztus 5-én – hó borítja a talajt. A házaspár szót fogadott, ezért nevezik azt a templomot Havas Boldogasszony-bazilikának.
Máthé György a továbbiakban arra tért ki, hogy a fizikai építkezés „nem adhat teljes boldogságot, mivel a legfontosabb a lelki építkezés, mely megtölti szívünket-lelkünket igazsággal és jósággal”. Mindnyájan Isten teremtményei vagyunk, és miként Szent Pál mondta „az emberi test Isten temploma” – folytatta gondolatmenetét az esperes. A túlzott liberalizmussal ezt a templomot „fertőzzük meg”, amikor teret hódít a homoszexualitás vagy az önhatalmú döntések nemünket illetően. „Vannak nyilvánvalóságok, evidenciák, melyeket nekünk, teremtett lényeknek, el kell fogadnunk. El kell fogadnunk nemünket, létünket, halálunkat. Istenhitben, emberhez méltóan, Istennel kommunikálva, szeretetben, becsületben kell élnünk, és akkor elnyerjük az örök életet” – szögezte le a magyarországi lelkész. Beszédének másik vezérfonala Mária igent mondása volt. Mária igent mondott Istennek a kiválasztottságra, igent mondott Jézusra. „Mondjunk mi is igent Krisztusra és az örök életre. Kérjük Istenünket, adja meg e búcsúünnepen szívünk gazdagodását, bőségét” – buzdított a szónok.
A szentbeszéd után a házigazda mondott ismét köszönetet a főcelebránsnak, a vendégeknek, és minden megjelentnek, illetve mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal szebbé tették az egyhá. Kiemelt köszönetet mondott Mihály Balázs érkeserűi plébánosnak, aki elvállalta a kántorizálás feladatát. Záróénekként a pápai, a magyar és a székely himnuszt énekelték. A szentmise után a plébánián ebéddel vendégelték meg a meghívott vendégeket, a hívek pedig otthonaikban látták vendégül az ünnepre érkezett családtagjaikat, barátaikat. A lelki feltöltődés után volt alkalom a faluban a kikapcsolódásra, szórakozásra is, mivel a falunapot is ezen a hétvégén tartották.