Margittai templombúcsú Nagyboldogasszony napján

A margittai római katolikus kistemplomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, így búcsúünnepe augusztus 15-én van. Ez a nap Szűz Mária mennybevételének napja, mely a katolikus vallás egyik legősibb és legnagyobb ünnepe.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Nagyboldogasszony elnevezés magyar sajátosság, a Szűz Mária Boldogasszony elnevezésre vezethető vissza. A margittai római katolikus hívek a kistemplom augusztus közepére eső búcsúünnepén rendszerint nem férnek be az istenházába, ezért az ünnepi szentmisét az Árpád-házi Szent Margit templomban (a katolikus nagytemplom) tartják meg. A nagyobb ünnepeken ez is majdnem kicsinek bizonyul. A búcsú alkalmával, aki csak teheti, elmegy a templomba, de ezen alkalommal a más felekezetűek is szép számban megjelennek.
Szép szokás az is, hogy a környező településekről kisebb-nagyobb csoportok érkeznek a búcsús misére. Az ünnepi szónok ezúttal Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános, főesperes-kanonok volt. „Édesanyánk hívott ma itt össze bennünket, hogy gyermeki szívünket megvigasztalja, megerősítse, és útmutatást adjon hátralévő életünkhöz. Köszöntsük együtt égbéli édesanyánkat” – kezdte beszédét a főesperes, majd arról szólt, miért ünnep Nagyboldogasszony napja. Máriának örök hálával tarozunk, hiszen általa jött a világra a Megváltó, aki földi szenvedést és kereszthalált vállalt az emberek megváltásáért. Égi édesanyánk mindig szeretni fog, és soha nem hagy el minket. Mi magyarok különleges helyzetben vagyunk, hiszen királyi édesanyánk van, mivel Szent István a Szűzanya oltalmába ajánlotta országát és népét – mondta a szónok.
Megtisztelte jelenlétével a szentmisét Fejes Rudolf Anzelm, a premontrei szerzetesrend apátja, Mészáros Antal nyugdíjas plébános, Cristian Bălănean margittai görög-katolikus pap, valamint két kispap. A szentbeszéd után a házigazda, Méjernyik Mihály esperes-kanonok köszönte meg a főcelebránsnak a szolgálatot, a paptestvéreknek és a híveknek a jelenlétet és minden segítséget, mellyel szebbé tették a templom ünnepét. Továbbá köszönetet mondott a kórusnak és a kántornak a szolgálatért.
Az ünnepség nagytemplomi része a pápai himnusszal ért véget. Ezt követően a főutcán egyházi énekeket énekelve haladt a körmenet a kistemplomig, ahol szentségi áldással zárult a búcsú.