Egynyelvűsítés ellen kell fellépni

A román nyelv kizárólagos használatát előíró törvénytervezet benyújtásával kezdődött meg a bukaresti parlament őszi ülésszaka. BIRÓ ROZÁLIA szenátor az ellenérveket sorakoztatta fel sajtótájékoztatóján, és politikai nyilatkozatot is megfogalmaz e tárgyban.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Megtiltaná a románon kívül bármilyen más idegen nyelv használatát az összes állami és helyi közintézményben, illetve ezek alkalmazottainak egy bukaresti parlamenti képviselő. A független Bogdan Diaconu a hét elején nyújtotta be törvénytervezetét, amely 48 órán belüli elbocsátást helyez kilátásba az általa kiagyalt jogszabályt megsértő állami alkalmazottaknak, ráadásul soha többé nem kaphatnának köztisztséget. Az érintett hivatal maga, illetve „állampolgári bejelentés” alapján „az illetékes intézmények” állapíthatnák meg a törvénysértést.
A nemzetvédő honatya – a XXI. században, az Európai Unió és a NATO egyik tagországában – kötelezővé tenné, hogy minden közintézmény – az államelnöki hivataltól a kormányon és minisztériumokon át a helyi önkormányzatokig – csakis románul hozza nyilvánosságra a közleményeit, és kizárólag román nyelvű honlapot tartson fenn. A többnyelvű hivatalos feliratokat 30 napon belül leszedetné a közintézményekről, épületekről, műemlékekről, idegenforgalmi nevezetességekről stb.
Az is szerepel az előterjesztésben, hogy a közhivatalok vezetői és alkalmazottai, a helyi és megyei tanácsok csakis román nyelvű üléseket tarthatnak, külföldi tárgyalópartnerhez hívjanak tolmácsot. Tiltaná továbbá, hogy köztisztség ellátását valamely nemzeti kisebbség nyelvének ismeretéhez kössék.
Biró Rozália közölte, hogy bár az előterjesztő szerint tervezete összhangban áll az alkotmánnyal, ez nincs így: legalább négy alaptörvényi cikkelyt sért, továbbá ellenkezik a közigazgatási törvénnyel és a törvénykezésről szóló jogszabállyal, amely kimondja az anyanyelv használatához való jogot az igazságszolgáltatásban. A Bihar megyei szenátor emlékeztetett rá, hogy Románia alkotmánya garantálja a kisebbségek anyanyelv-használati jogát, többek között az oktatásban, a kultúrában, a tájékoztatásban, a közigazgatási törvény módot ad az anyanyelv használatára a közigazgatásban ott, ahol a nemzeti közösséghez tartozó lakosok számaránya jelentős. Az ország számos nemzetközi egyezményben is elkötelezte magát a kisebbségi nyelvek használatának elősegítése mellett, és már alkotmánybírósági határozat is elismerte a közigazgatási törvényben szereplő anyanyelv-használati jogokat.
Tisztában kell lenni azzal, hogy a román parlamentben ilyen és hasonló gondolkodású törvényhozók is ülnek – jegyezte meg Biró Rozália. „A többi nemzeti kisebbséggel együtt kell őrködnünk a felett, hogy a fáradságos munkával, hosszú évtizedek alatt megalkotott kisebbségvédelmi jogszabályokat más törvényekkel ne lehessen eltörölni” – mondta a szenátor. Ő politikai nyilatkozatban fogja felsorolni érveit a tervezet ellen, és mint mondta, szeretné meghívni egy kávéra az előterjesztőt, hogy megkérdezze, miként is gondolta a javaslatot. Hangsúlyozta: meg kell érteniük a többségi nemzet tagjainak, hogy nem a román nyelv használata ellen tiltakozik, hanem a kisebbségi nyelvekért, és azért, hogy a nemzetközi egyezményeket aláíró Románia szavahihető, hiteles maradhasson a külföld szemében. Az EU alapelvét is sérti az ilyen kezdeményezés, ezért kell tiltakozni ellene.