Mindig matematikusnak készültem

Elõször tartottak tanévnyitót a hajdúváros önálló magyar iskolájában, az Arany János Iskolacsoportban. Az I.–XII. osztályos magyar diákokat oktató tanintézmény élére a város egyik elismert pedagógusa, MÉSZÁR JULIANNA került, aki közel két évtizedes tapasztalattal most igazgatóként igyekszik az elvárásoknak megfelelõen vezetni az iskolát.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– 1958-ban születtem, s már egész kicsi koromban nagyon érdekelt a matematika világa, a tanulmányaim során végig meghatározó volt a számomra, nagyon szerettem. Talán ez annak köszönhetõ, hogy általános iskolában nagyon jó tanárom volt Bõdi István személyében. Õ úgy tudott matematikát tanítani, hogy azt a gyermek élvezettel tanulta. Úgy gondolom, neki köszönhetem azt, hogy végül matematikus lettem. Az általános iskola elvégzése után az Arany János Elméleti Líceumban tanultam tovább reál tagozaton, majd a Babeº–Bolyai Tudományegyetem matematika karán szereztem tanári diplomát. Nagyon jó emlékeim vannak az egyetemi évekrõl, a tanáraimtól nemcsak tudást, hanem emberi tartást is kaptam, és nagyon örülök annak, hogy azt hallom a volt diákjaimtól, akik jelenleg egyetemisták, hogy az egyetem mostani tanárai is hasonló hozzáállással tanítanak.


– Mi vitte a pedagógusi pályára?


– Mindig is matematikus akartam lenni, az pedig külön jó dolog volt, hogy az egyetemen az oktatás összekapcsolódott a pedagógusi képzéssel. A célom az volt, hogy lehetõleg középiskolai tanár legyek, mert úgy érzem, hogy a középiskolás fiatalok partnerek a tanulásban: én mindig egyenlõ félnek tekintettem minden diákomat, és ez a jövõben is így lesz.


– Hogyan vélekedik a kisebbségi oktatásról?


– Nagyon fontosnak tartom. Én végig magyar osztályba jártam, Nagyszalontán végeztem a középiskolát is, így mondhatni lokálpatrióta vagyok, de késõbb az egyetemen is amit csak lehetett, magyar nyelven tanultam. Szerintem óriási érték, hogy anyanyelven tanulhatunk, számomra is nagy elõnyt jelentett, hogy a pedagógiát, a szaknyelvet magyarul sajátíthattam el. Persze az idegen nyelvek tanulása is rendkívül fontos, el is kell sajátítani minél többet, hiszen életünk minden területén szükségünk van a nyelvtudásra, legyen szó levelezésrõl, kapcsolattartásról, munkáról vagy bármi egyébrõl. Ezért is szorgalmazzuk az iskolában a minõségi idegennyelv-oktatást, a nyelvvizsgákat.


– Mik a tervei igazgatóként?


– Mivel új intézmény vagyunk, mindent a legelején, újonnan kellett kezdenünk, de lassan belerázódunk a tanévbe, mindenki megtalálja a helyét, és továbbléphetünk a következõ cél felé, ami nem más, mint az oktatás minõségét javítani. Igazgatóként arra fogok törekedni, hogy az iskolában minél magasabb színvonalú legyen a tanítás, és úgy vélem, ehhez a legjobb úton haladunk. Minden kollégám hozzáadja a magáét, más szinten dolgoznak, érzem a változást, hogy mindenki azért dolgozik, hogy ez az iskola még jobb legyen. Ezenkívül hangsúlyozottabbá szeretném tenni az iskolán kívüli, délutáni tevékenységeket: október elsejétõl délutáni foglalkozásokat indítunk, többek között sportszakköröket, kézimunka-foglalkozást, tervezzük az iskolaújságot, és még sorolhatnám a megvalósításra váró ötleteket.


– Tehát beindult az élet a magyar iskolában, amely a város összes magyar tanulóját tömöríti…


– Így van, ebben az iskolában tanul minden magyar ajkú gyermek, 42 osztályban 940 tanulónk van, az osztályok közül ötben speciális oktatás zajlik, a többiben pedig a rendes tantervnek megfelelõen tanulnak a diákok. Nagyon örülünk annak, hogy a IX. osztályok 32-es létszámmal mûködnek. Ennyi tanulója talán még soha nem volt a 9. évfolyamnak, ezért ezúton is szeretném megköszönni a szülõk bizalmát, amiért legdrágább kincseiket, gyermekeiket az Arany János Iskolacsoport gondjaira bízták.