Hittantábor égi és földi segédlettel

Három éve született meg az ötlet, hogy más felekezetekhez hasonlóan a székelyhídi római katolikus gyermekek számára is szervezzenek hittantábort. Az ötletadó, Csaplár Angéla kántornő álmaiban sem remélte, hogy elképzelése ekkora visszhangra talál.

Már első alkalommal, három évvel ezelőtt hatvan gyerek jelezte táborozási szándékát. A kezdeményező kántornő örült is, meg nem is, hisz harminc gyerkőc étkeztetését, ha szerényen is, de meg tudta volna oldani, viszont az új helyzet előtt tehetetlenül állt. A hűs templom csöndjében töprengett a megoldáson, tekintete a mellette lévő zöld brosúrára esett, amely Bogdánffy Szilárd vértanú püspök életéről szólt. Ismerte a boldoggá avatott egyházi ember bátorságos pályafutását, így hirtelen ötlettől vezérelve könyörgésbe fogott, kérve támogatását. A hit győzedelmeskedett, jöttek a segítők, támogatók, szülők és sokan mások, nem várt sikerrel zárult az első táborozás.

Csaplár Angélaelhatározta, hogy Bogdánffy Szilárd oltalmába ajánlják az azóta évenként megrendezett székelyhídi hittantábort. Nem volt ez az idén sem másként, a június végén kezdődő, júliusba nyúló táborozáson közel százötven gyerek vett részt. Külön kiemelendő, hogy a római katolikus hitűek mellett több református, görög katolikus, baptista és ortodox gyermek is ellátogatott hozzájuk.

Az idei év „csemegéje” a nyitónapon Pintér Béla modern egyházzenei koncertje volt a római katolikus templomban. A gospel zenei irányzat kimagasló magyarországi képviselője magával ragadó egyéniségével, a gyermekek iránti nyitottságával meghitt, istenközeli élményt teremtett. Pintér az utóbbi években számtalanszor felbukkant a Partiumban különböző baptista, pünkösdista összejöveteleken, de iskolai rendezvényen is szolgált.

A tábor napi programja rendszerint a templomban misével kezdődött. A templomi szolgálatban tábornyitó misézőként Vakon Zsolt egyházmegyei ifjúsági lelkész vett részt, s a tábor jelmondatát – „Itt vagyok, Uram” – értelmezte. A következő napokon Husztik Róbert érmihályfalvi káplán, Tóth Attila Levente tasnádszántói plébános, Kruzslitz Imre, Hegyköztóttelek plébánosa, valamint a helyi gyülekezet részéről Ozsváth József atya szolgált.

A reggeli elfogyasztása után a gyerekeket csoportokba sorolták, s mindegyik csoport közös döntés alapján kiválasztott egy-egy bibliai történetet, s azt a tábor zárónapján „színpadra” vitték. Emellett különböző sportvetélkedőket, kézműves foglalkozásokat tartottak. Egy nap még az érolaszi tóhoz is ellátogattak, a szabad levegőn talán még az ebéd is finomabb volt.

Immár hagyománnyá vált Böcskei László nagyváradi megyés püspök táborlátogatása; a főpásztor ajándékkal lepte meg a gyermekeket. Egy-egy alkalommal a Galamb Erzsébet irányításával működő napközi otthon, illetve a városbeli Szent Ferenc Alapítvány hívta meg ebédre a táborozókat. Rajtuk kívül számtalan segítő akadt, így a lelki táplálékon túl a mindennapi is kikerült bőségesen.