A magyar kultúra ünnepe Margittán

Évek óta Nagyvárad és Berettyóújfalu közös programokkal, közös programterv alapján több napos rendezvénnyel ünnepli meg a magyar kultúra napját. Testvérvárosi kapcsolataik révén idén Debrecen és Margitta is bekapcsolódott a közös ünneplésbe.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A margittai kulturális programok január 19-én a Helios Fotóklub tagjainak Így látjuk mi című fotókiállításával kezdődött. A klub öt alapító tagja – Pósán Lajos, Bradács Alíz, Antal Julianna, dr. Kékedi Imre, dr. Sorin Tabacu – állította ki válogatott munkáit a Dr. Pop Mircea Városi Kórház gyűléstermének előterében. (A művelődési ház jelenleg felújítás alatt áll, ezért a szokatlan helyszín.) A kiállításra eljöttek magyarországi barátaik: a debreceni fotóklub elnöke, Máté András és alelnöke, Süli István. A két fotóklub között többéves kapcsolat van, és kölcsönösen látogatják egymás kiállításait. Jelen volt Margitta polgármestere, Pocsaly Zoltán, az intézményvezetők, valamint a civil szervezetek képviselői.

A kiállítást Bradács Alíz Ildikó nyitotta meg kettős minőségében, hiszen alapító tagja a fotóklubnak és menedzsere a városi kórháznak. Beszédében kiemelte, hogy a tárlatot a román fotográfia napja – január 11. – és megalakulásuk 12. évfordulója is motiválta. Köszöntőt mondott a Helios Fotóklub elnöke, Pósán Lajos is, megköszönve a jelenlétet a látogatóknak, különösen azoknak, akik szinte valamennyi kiállításukon ott vannak. A polgármester támogatást igért a fotóklubnak. A rendezvény után a debreceni vendégek a Horváth János Elméleti Líceumot keresték fel, és jelentős mennyiségű könyvet adtak át az intézmény könyvtárának.

A további programoknak a magyar iskola adott otthont, a szervező is a tanintézet volt. Január 20-án Hétmérföldes csizmával a magyar kultúra napján címmel kvízjátékot rendeztek a díszteremben. A vetélkedőn az I–IV. osztályosok mérték össze felkészültségüket, rátermettségüket. A versenyzők ötfős csapatokat alkottak, és hét próbán kellett bizonyítaniuk tudásukat, tehetségüket. Elsőként frappáns nevet kellet választaniuk maguknak, majd következett a többi feladat: szavak kirakása, meseszereplők párosítása a mesecímmel, közmondások meséhez rendelése, találós kérdés rajz utáni megfejtése. Ezen kívül szavalatokkal és mesemondással is pontokat lehetett szerezni. Jutalomként oklevelet kaptak a résztvevők. A játékos vetélkedő főszervezője Deák Andrea tanítónő volt, a játék levezetését is magára vállalta. Természetesen a csapatokat saját tanítóik segítették a felkészülésben. A tartalmas, szórakoztató program énekkel, játékkal zárult.

A kvízjáték után került sor a magyar iskola dísztermének névadó ünnepségére. Az intézmény vezetőtanácsa ugyanis legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a dísztermet Papp Attila magyartanár-költőről nevezi el, aki hosszú ideig oktatta anyanyelvünket a városban. A szándékot már a Horváth János Társaság és Fügedy Anikó tanítónő által szervezett, jubileumi Papp Attila-szavalógálán bejelentették, és a dátumot erre az ünnepi alaklomra tűzték ki. A terem zsúfolásig megtelt, hiszen a diákok mellett jelen voltak a régi barátok, tanárkollégák is. A névadó méltatását Fügedy Anikó vállalta magára. Papp Attila tanári hivatásán túl költő, színműíró, helytörténész, lapszerkesztő, publicista, néprajzkutató és a város művelődési életének egyik meghatározó szervezője volt. Nagy szeretettel írta meg gyermekekhez szóló verseit, melyet öt kötetben adott ki. A gyermekek szeretik ezeket a költeményeket, bizonyítja ezt, hogy egy évtized alatt a Papp Attila Körzeti Szavalóverseny a legnagyobb és legnépszerűbb diákvetélkedő lett Margittán. Érdemeit az önkormányzat is elismerte, és a Horváth János Társaság elnökének javaslatára, az RMDSZ frakció teljes körű támogatásával a város díszpolgárává avatták.

A névadó ünnepségen ott volt a polgármester, Bradács Alíz ldikó, Margitta körzeti RMDSZ-elnöke és természetesen ifj. Papp Attila. Utóbbi nem érkezett üres kézzel, az édesapját ábrázoló portrét hozott a díszterem részére, a képet az igazgatók vették át tőle. Édesapjához fűződő személyes élményeiről beszélt, és részleteket játszott le arról a magnószalagról, mely édesapja szavait rögzítette. A tanár úr barátai közül a Horváth János Társaság elnöke mondta el gondolatait. „A hivatásszeretet, az emberszeretet és a maximális önzetlenség tette Papp Attilát nagyszerű tanárrá. Kívánom, hogy még sok ilyen egyénisége legyen a magyar iskolának” – mondta.

Január 21-én nyitották meg hivatalosan a Horváth János Elméleti Líceum aulájában az amatőr képzőművész pedagógusok képkiállítását Hogy látva lássanak címmel, az emeleti folyosón pedig az osztályok plakátkiállítását lehetett megtekinteni A legek nemzete címmel. Az aulában három tanár állította ki válogatott munkáit. A kiállítást Nagy Gabriella, az intézményt igazgatója nyitotta meg, majd az amatőr képzőművészek bemutatták alkotásaikat az igen népes nézőközönségnek. Barbu Edit főleg a természetet megjelenítő alkotásokat, Marian Noémi absztrakt festményeket, Balla Sándor pedig grafikákat állított ki. A plakátok bemutatták nemzetünk kiemelkedő képességű tudósait, művészeit, valamint világhírre szert tett termékeinket. Készítőik az V–XII. osztályosok voltak.

A kiállítást rendhagyó magyaróra követte a Papp Attila díszteremben. A XI-es diákok Karinthy Frigyes Visszakérem az iskolapénzt című humoreszkjét mutatták be igen nagy sikerrel. Felkészítő tanárok: Farkas Cecília és Szabó Melinda. A VII. A osztály három diákja – Balogh Johanna, Horváth Vivien és Rencsik Andrea – előadta Bence Imre Édes, ékes apanyelvünk című versét. Felkészítő tanáruk Bende Orsolya. András Krisztina pedig, aki a XI. C osztály tanulója, dalokkal szórakoztatta a közönséget. A 21-ei program főszervezője és koordinátora Balogh Tünde könyvtáros volt.

A négynapos programsorozatot január 22-én a diákok Keresőben a magyar kultúra – Idegenvezetés a magyar kultúra sokszínűségében című előadása zárta. A jól szerkesztett, jól előadott műsor érzékeltette a magyar nyelv nagyszerűségét és egyediségét. Belefoglaltak az összeállításba néptáncot és népmesét is. A felkészítő tanár Farkas Cecília és Bordás Mária volt. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Barabás János, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának vezető munkatársa, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, Cseke Attila parlamenti képviselő, helyi önkormányzati és RMDSZ-es vezetők, mint Árkosi Antal városi RMDSZ-elnök.

A diákok műsora után minden jelenlévő az iskola aulájába vonult, és együtt énekelte el a Himnuszt. Ezután az udvarra mentek, ahová begördült az új iskolabusz. A jármű árát kétharmad részben a Bethlen Gábor Alapítvány állta, a hiányzó egyharmadot pedig az önkormányzat tette hozzá.