Tabéry-novellapályázat

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéke, valamint a Várad irodalmi és művészeti folyóirat újra meghirdeti a sikeres Tabéry Géza-novellapályázatot, ezúttal „Történet, töredék, ének” címmel.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Pályakezdő és gyakorló szerzők egyaránt jelentkezhetnek. Felső korhatár: 26 év.

A pályázat célja, hogy értékelési, elbírálási és megjelenési lehetőséget adjon mindazoknak, akik szakmai megítélés alapján szeretnék alkotásaikat nyomtatott és elektronikus irodalmi periodikában is megjelentetni.

A pályamunkákat a szerkesztőség és a tanszék által felkért irodalmár szakértők bírálják el. A zsűri döntése alapján a minősítést elérő szerzők elismerő oklevelet, a legjobb pályamunkákat beküldő 3 szerző pedig pályadíjat és könyvcsomagot kap az alábbiak szerint:

a győztes pályamű: 20 ezer Ft, illetve ennek megfelelő lej + könyvcsomag;

a második helyezett 12 ezer Ft, illetve ennek megfelelő lej + könyvcsomag;

a harmadik helyezett 7 ezer Ft, illetve ennek megfelelő lej + könyvcsomag.

A legjobb novellákat a Várad irodalmi és művészeti folyóirat májusi száma publikálja.

A pályázat tematikus: a megszülető írás(ok)nak témájában a címben jelzett három témakör valamelyikéhez kell kapcsolódnia.

Egy szerző legfeljebb két novellátküldhet be. A novellák egyenként legtöbb 10 gépelt oldal (mintegy 24 000 leütés, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm-es margó) terjedelműek lehetnek. Nevezési díj nincs.

Beküldési határidő: 2016. március 18., péntek 24 óra.

A pályamunkákhoz, kérjük, minden esetben mellékeljék a pályázó pontos elérhetőségeit!

A pályázatok beküldhetők: villanypostán a taberypalyazat@gmail.com címre, vagy postai úton a Várad szerkesztőségének címére. (Revista culturală Várad, 410068 Oradea, P-ța 1 Decembrie nr. 12., județul Bihor.). A postai küldeményen kérjük feltüntetni: Tabéry-novellapályázat.

A pályázat résztvevői a pályamunkák beküldésével felhasználási engedélyt adnak egyéves időtartamra a meghirdetőknek, ezáltal a meghirdetők jogosultak szerzői jogdíj nélkül bármilyen formában megjelentetni, közzétenni a műveket magyar nyelvterületen. A zsűri jogosult dönteni a díjak kiadásáról, esetlegesen összevonásáról vagy visszatartásáról is. Eredményhirdetés 2016 áprilisának végén.

További információk: http://magyartanszek.partium.ro/hu; http://www.varad.ro.