Az élet fája Szentjobbon

Gyönyörű tavaszi napsütésben ünnepelte a márciusi ifjakat és az 1848-as forradalom kitörésének 168. évfordulóját a szentjobbi református templomkertben összegyűlt magyar közösség március 13-án.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A köszöntő beszédek sorát Hodgyai Edit, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének hagyományőrzésért felelős ügyvezető alelnöke nyitotta meg, majd Pék Sándor várad-újvárosi plébános-esperes osztotta meg a hallgatósággal gondolatait. Molnár József, Szentjobb polgármestere beszédében a márciusi ifjakat jellemző összetartozásra hívta fel a figyelmet. Példájukat követnie kell minden magyar embernek, hiszen csak tiszta jellemmel, egymásért cselekedve élhetünk igazán értékesen.

Szentjobb református lelkipásztora, Fábián Tibor a magyar nemzet iránti hűségről és annak megtartásáról beszélt, majd a templomkertben álló kopjafa megkoszorúzása következett az önkormányzat, az egyházak és a különböző civil szervezetek részéről.

Az ünnepi beszédek sorát olyan versek tették színesebbé, mint Petőfi Sándor Nemzeti dala és Vörösmarty Mihály Szabad sajtója. Közreműködött még a Szentjobbi Hagyományőrző Népdalkör is a Te bujdosó székely című nóta eléneklésével.

A délelőtt kiemelkedő eseménye a Sipos Béla szalárdi fafaragó által készített életfa felavatása volt a templomkertben. A lepelrántás megtisztelő feladata Molnár József polgármesterre és László Attila gondnokra hárult. Az ünnepség végéhez közeledve Molnár Stefánia szavalatát hallgathatták meg az egybegyűltek, majd nemzeti szalagot helyeztek az életfa törzsére.

Az ünneplők ezután az iskola épülete felé vették az irányt, s ott Petőfi Sándor mellszobrát koszorúzták meg.