Megújul a Rhédey-kastély Zsákán

MOCSNIK TAMÁS az alig egy éve működő Rhédey Kastély Kulturális Örökség Alapítvány igazgatója. Korábban egy kastélyszálló marketing- és értékesítési igazgatójaként szerzett tapasztalatokat. A turisztikai szakember régi álma válhat valóra a zsákai Rhédey-kastély működtetésével. A kezdetekről és a tervekről érdeklődtem a belülről megújult épületben.

– Milyen céllal alakult meg a Rhédey Kastély Kulturális Örökség Alapítvány?
– A cél a zsákai Rhédey-kastély történetét bemutató Rhédey-emlékszoba, valamint az Almássy-, Vay-, Wesselényi-, Bethlen-emlékszoba létrehozása és a Zsákán született Madarász Gyula festőművész életművének bemutatása állandó kiállítás formájában. Ez nemzetközi, országos és regionális szinten is nagy érdeklődésre tarthat számot. A családtörténeti emlékszobák és a tárlat szemléletesen ábrázolják az említett magyar nemesi családok zsákai életét, a kastély birtoklástörténetét, és kutatási lehetőséget is nyújtanak. A projekt eredményeként megvalósult állandó kiállítások: Rhédey Klaudia grófnő, II. Erzsébet brit királynő ükanyja és a Windsor uralkodóház kapcsolata; Twinings tea, az angol királyi család hivatalos beszállítójának története; Gróf Almásy Imre és báró Vay László családtörténeti emlékszoba és állandó kiállítás; Madarász Gyula zsákai születésű festőművész életművének megőrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása; Báró Wesselényi Istvánné Rhédey Stefánia és gróf dr. Bethlen Ferenc emlékszoba és állandó kiállítás; valamint az ikonkiállítás.
– Miért tartja fontosnak Madarász Gyula műveinek bemutatását a kastélyban?
– A festő a Zsákához és a bihari térséghez való kötődésének kifejezéseként 1998-ban általa személyesen összeválogatott, egész alkotói munkásságát, művészetét jellemző 34 képet adományozott a Rhédey-kastélynak állandó tárlatként való megőrzésre. Az alkotót a szakmai megítélés is méltán tartja bihari művésznek, hiszen három településhez, Zsákához, Bakonszeghez és Berettyóújfaluhoz köthető a fiatalsága, de később dolgozott egy rövid ideig Sárrétudvariban is. Képein megelevenednek, emberléptékűvé nőnek a természet elemei, mert velük érez, együtt s egyszerre lélegzik velük a művész, lélekkel s élettel telíti őket a természetarcú ember – írta róla Arany Lajos művészeti író. Kibontakozása háromirányú volt. Az első kétségkívül saját művészetének kibontakozása volt. Második iránynak vehetjük családtagjai – felesége, a nemrég elhunyt Madarászné Kathy Margit és lányai, Ildikó és Csilla – művészetének megalapozását, fejlesztését. A harmadik irányt pedagógusi, rajztanári hivatása jelenti. Madarász Gyula egész pályája alatt tanított is.
– Mi a Rhédeyek szerepe a magyar történelemben?
– A kisrhédei Rhédey grófok az Aba nemzetségéből eredő, Heves vármegyei nemesek. Először Nagyrédei János, Szentmártonrédei Bertalan és Miklós kapott Mátyás királytól címeres nemeslevelet 1466. február 6-án. 1659. január 13-án (III.) Rhédey Ferenc már grófi címet kapott. Ez az ág Ferenc fiával, (III.) Rhédey Lászlóval kihalt. A család egy másik ága – (IV.) Rhédey Pál gyermekei, (III.) János és (V.) István – 1744. november 13-án kapott grófi címet. Előbbi az erdélyi, utóbbi a magyarországi ág megalapítója lett. A grófi ág a zsákai kastélyt építtető gróf Rhédey Gáborral 1897-ben halt ki. A Rhédey család nevezetesebb tagjai között volt: (III.) Rhédey Ferenc (1610–1667. május 7.), Erdély fejedelme (1657–1658), a Fejedelmi Tanács tagja, Küküllő vármegye főispánja, Máramaros főispánja, a grófi cím birtokosa (1659); Rhédey Klaudia (1812. szept. 21. – 1841. okt. 1.), Hohenstein grófnő, ükanyja II. Erzsébet brit királynőnek, dédanyja VIII. Edwardnak és VI. Györgynek, Nagy-Britannia, Írország és a Tengerentúli Domínium királyainak, India császárainak, nagyanyja Mary of Teck Nagy-Britannia királynéjának és India császárnéjának, Teck hercegnőjének, York, Cornwall, Wales és Rothesay hercegnőjének, V. György király feleségének.
– Hogyan mutatná be Zsákát és a kastélyt a Rhédey család szemszögéből?
– A család (III.) Rhédey János alapította erdélyi ágának leszármazottai Zsákát és a környékén lévő területek igen jelentős részét már 1617 óta birtokolták. A zsákai kastélyt 1858-ban gróf Rhédey Gábor építtette. Az épület jellegzetességei a bástyaszerű díszítőelemek. A család levéltára 1885-ig volt a kastélyban, akkor az építtető örök letéteménybe felajánlotta azt a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának. Rhédey Gábor 1897. április 21-én férfi örökös nélkül hunyt el, így leánytestvére, Rhédey Zsófia grófnő, majd az ő lánya, Erzsébet, férje után Paksy Józsefné de Battyán birtokolta a kastélyt. 1908-ban gróf Almásy Imre vásárolta meg, de 1916 táján már báró Vay László tulajdonában található. Az I. világháború vége felé hadikórházat rendeztek be benne, 1926-tól 1944-ig Vay báró a második házasságából származó családjával lakott ott. Az államosítás után a főépületet pártok, a melléképületeket a helyi termelőszövetkezet használták. Az 1950-es átalakítás után iskolaként szolgált 1984-ig. 1958 óta védett műemlék. Zsáka Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének döntése alapján tavaly február 2-tól az alapítvány 15 évre átvette a kastély üzemeltetését.
– Milyen kulturális programokat terveznek Zsákán?
– A belső felújítás tavaly május végén fejeződött be, a hivatalos megnyitó június 25-én volt, ettől kezdve látogathatók az állandó kiállításaink. Nyáron már hagyományőrző tábor működött a falaink között, majd szeptemberben fogadtuk a berekfürdői Körmendi Lajos Írótábor részvevőit, a magyar irodalom jeles képviselőit határon innen és túlról. Elsődleges célunk a műemlékvédelem, a létesítmény fenntartása, működtetése. Ehhez kulturális, művészeti, zenei, történelmi és ismeretterjesztő rendezvényeket szervezünk. Fontos a kastély történelmi hagyományainak ápolása, és segítjük a tárgyi, kulturális örökség gyűjtését, bemutatását is. Szeretnénk életre hívni hagyományteremtő szándékkal a „Rhédey kastélynapokat” az országos Kulturális örökség napok programsorozatához kapcsolódva, valamint létrehoznánk bélyegzőhelyet az „Európai hosszú távú vándorutak” hálózatába tartozó alföldi kék túrához kapcsolódva. Remélem, 15 év múlva újra tudunk beszélni az eredményekről és a kastély további hasznosításáról.