Elhunyt Tempfli püspök

A nagyváradi megyés püspök és a Nagyváradi Székeskáptalan, valamint az egyházmegye papsága szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. május 25-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyés püspök életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

2016. május 29-én, vasárnap 15 órakor ravatalozzák fel a nagyváradi székesegyházban, másnap, május 30-án, hétfőn, a 11 órától tartandó engesztelő gyászmise után helyezik örök nyugalomra a székesegyház kriptájába, majd 18 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért.

Kérik, hogy a hívek koszorúk helyett imával és egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket az elhunyt iránt.

A Biharország szerkesztősége kegyelettel emlékezik a néhai püspök áldozatos közösségépítő munkájára, és együttérzését nyilvánítja a gyászoló hozzátartozóknak.