Elhunyt Tempfli püspök

A nagyváradi megyés püspök és a Nagyváradi Székeskáptalan, valamint az egyházmegye papsága szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. május 25-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő TEMPFLI JÓZSEF nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyés püspök életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt.

2016. május 29-én, vasárnap 15 órakor ravatalozzák fel a nagyváradi székesegyházban, másnap, május 30-án, hétfőn, a 11 órától tartandó engesztelő gyászmise után helyezik örök nyugalomra a székesegyház kriptájába, majd 18 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért.

Kérik, hogy a hívek koszorúk helyett imával és egy szál virággal fejezzék ki tiszteletüket az elhunyt iránt.

A Biharország szerkesztősége kegyelettel emlékezik a néhai püspök áldozatos közösségépítő munkájára, és együttérzését nyilvánítja a gyászoló hozzátartozóknak.