Székelyhídon az alpolgármester is maradt

Második nekirugaszkodásra megalakult a székelyhídi tanács. Megválasztották az alpolgármestert és a szakbizottságok tagjait.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Június utolsó napján másodjára tartotta alakuló ülését a kisváros helyi tanácsa. Első próbálkozásukat a Szociáldemokra Párt (SZDP), a Magyar Polgári Párt (MPP) színeit képviselő és a független tanácsosok távolmaradásukkal gátolták meg, míg érdekes módon az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) mandátumot nyert tagja, Rhédey Emília mindkét alkalommal jelen volt a gyűlésen.

Ezúttal  mind a tizenhét tanácsos aláírta a jelenléti ívet. A kormánybiztosi hivatalt Delorean Gyula alprefektus képviselte, aki a korelnök Rhédey Emíliát kérte fel a gyűlés vezetésére. Rhédey javaslatát, miszerint a gyűlés további része magyar nyelven folytatódjék, egyöntetűen megszavazták, ahogyan arra is rábólintottak, hogy az ülés lefolyását Delorean irányítsa.
A mandátumok érvényességének megállapítását követően a tanácsosok eskütétele következett, ezt kézjegyükkel is hitelesítették. Az immár törvényesen beiktatott tanács előtt Béres Csaba régi-új polgármester románul és magyarul is letette a hivatali esküt. Béres az első olyan helyi elöljáró, akinek egymás után háromszor is sikerült választást nyernie.
Az alpolgármesteri tisztségre Csuka Józsefet (RMDSZ) és Cristina Duțát (SZDP) javasolták. A titkos voksolás eredményként az eddigi alpolgármester, Csuka József 11 szavazatot kapott, ami egyben a tisztség elnyerését is jelentette. Az előző ciklushoz hasonlóan a következő négy évben is pénzügyi-gazdasági, mezőgazdasági, tanügyi, egészségügyi-szociális és urbanisztikai szakbizottságok fognak működni. Némi egyeztetés után konszenzusra jutottak a szakbizottságok tagjait illetően is.
Az önkormányzati képviselők két frakcióba tömörültek, a tíztagú RMDSZ-es csapat mellé besorolt az EMNP-s Rhédey Emília és az MPP-s Adonyi Gyula, míg a négy mandátumot szerzett szociáldemokratákat Májercsik Attila független tanácsos erősíti.