Újabb monográfia Érmihályfalváról

A XXIV. Nyíló Akác Napok alkalmából három könyvet is bemutattak Érmihályfalván. A Köröstárkányban élő Gábor Ferenc írása Magyarremete történelmébe nyújt betekintést, a helybeli Szilágyi István pedig a két világégés érmihályfalvi áldozatairól emlékezett meg. Lapunk a város monográfiájának bemutatóján volt jelen.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Bartók Béla Művelődési Ház nagytermébe sok érdeklődő látogatott el az Emlékül, hogy emlékezz! címmel megjelent legújabb monográfiakötet bemutatójára. Az alkalomhoz illő miliő megteremtéséhez a Móka színjátszó csoport két tagja, Boros Emőke és Felvinczi Erzsébet szavalatokkal járult hozzá, Pap Irén diák furulyán kísért. Nyakó József polgármester méltatta a kiadványt, köszönetet mondott a szerkesztőnek az alapos és körültekintő munkáért. A kötet előszavát jegyző elöljáró így fogalmaz: „Ez a kiadvány segítheti azokat, akiknek nem az okvetlen meggazdagodás a cél, akik családjuk körében, apáik földjének biztonságában, egy stabil jövedelem birtokában, itthon képzelik el a jövőt. Az itt leírtakból bizonyosságot nyerünk őseink, apáink rátermettségéről […] rajtunk most a sor, hogy építkezzünk, hogy beírjuk nevünket településünk történelmébe, hogy maradandót alkossunk.”

A továbbiakban Szilágyi Éva Andrea, a városi múzeumot három éve vezető régész-muzeológus, a könyv szerkesztője elmondta, hogy a mostani immár a harmadik monográfia, egyben a legalaposabb, legátfogóbb ilyen mű. Az első 1994-ben jelent meg Érmihályfalva címmel, ezt borítójának színére utalva „kis piros könyvként” emlegették. Tíz évvel ezelőtt látott napvilágot a „sárga monográfia” Barangolás múltban és jelenben címmel. A most bemutatott kötet fedőlapján a város 1846-os pecsétje látható, amikor is egyebek mellett vásárjogot kapott a település. A hátsó borítóra a város jelenlegi címere került. A több mint 300 oldalas munka nem teljes, mondta a szerkesztő, még mindig vannak el nem érhető forrásanyagok.

A kötet tíz társszerző munkája, többen közülük már előzőleg is publikáltak. A monográfia a város történetének tág spektrumát öleli fel. A tájegység földrajzi leírásával nyit, s a néprajzi vonatkozású írásokon kívül olvashatunk a helyi élővilágról, növényritkaságokról, és a településtörténet mellett a sporttörténeti rész is jelentős. A város művelődési élete sokszínűen gazdag volt már a múlt század kezdetén is – erre is kitér a monográfia csakúgy, mint a település híres szülötteire. A számtalan kordokumentum, kutatás, levéltári munka, visszaemlékezés feldolgozása a következőknek köszönhető: Bánházi Miklós, Bokor Irén, Kiss Imre, Kiss Kőrösi Jolán, Kovács Rozália, Kovács Zoltán, Szabó János, Szalai Ilona, Szilágyi Éva Andrea, Toroczkai L. Károly. Az esemény záró részében a társszerzők szólaltak meg, az adatgyűjtő munka folyamataiba nyújtottak betekintést, majd dedikálták a 25 lejért megvásárolható könyvet.