Van már alpolgármestere Vedresábránynak is

Az északkelet-bihari község önkormányzata több mint másfél évtizeden át alpolgármester nélkül dolgozott. A viszálykodás elkerülése végett inkább nem töltötték be a tisztséget, de most KOZÁK RÓBERT személyében általánosan elfogadott segítőt kapott a polgármester.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Legutóbb 2000-ben töltötte be rövid ideig Vedresábrány alpolgármesteri tisztségét az akkori református lelkipásztor, de elköltözése után mostanáig üres maradt a poszt. Közigazgatásilag a községhez tartozik Monospetri, Apátkeresztúr és Érfancsika. A települések közül a legnagyobb és a legfejlettebb a magyarlakta Monospetri, de a közigazgatási átszervezéskor etnikai okokból nem lehetett községközpont. Már tettek lépéseket, és számítanak rá, hogy belátható időn belül Monospetri kapja meg a községközponti rangot. A legfegyelmezettebb választók zöme is ott él. Barcui Barna korábbi és mostani RMDSZ-es polgármestert kérdeztem arról, miért nem volt eddig alpolgármesterük.

– Annak idején a református tiszteletest, Zsargó Jánost mindenki elfogadta, de távozása után komoly csatározások kezdődtek az alpolgármesteri tisztségért. Nehéz lett volna konszenzusra jutni a pártokkal, ezért, hogy megmaradjon a békesség, úgy döntöttem, alpolgármester nélkül végzem a munkámat. Nem volt könnyű, de nem találtam más járható utat. Az alpolgármesteri székhez ugyanis valamennyi párt ragaszkodott volna. Leginkább azok, amelyek a választások során ellenem voltak. Egyértelmű, hogy egyik emberükkel sem dolgoztam volna szívesen. Sajnos saját pártom önkormányzati képviselői sem tudtak e téren megegyezni. Igen sok jelentkező volt, és nem tudtak egyezségre jutni. Lett volna valaki, akivel szívesen dolgoztam volna, de ő nem adta fel ezért az addigi munkahelyét. A többi jelentkezőt pedig nem láttam igazán alkalmasnak. A munka azonban egy ember számára egyre nehezebb lett. Sok pályázatunk futott egyszerre, és mindenképpen kellett a segítség. Ezt meg is kaptam Kozák Róberttől, aki a hivatal alkalmazottja volt romareferensi minőségben. Kellő közigazgatási tapasztalatot szerzett, munkáját hiba nélkül, magas szinten ellátta, és sokat segített a pályázatoknál. Szorgalmas, magát állandóan képező, megbízható fiatalembert ismertem meg benne. Bármilyen feladatot rá lehetett bízni, soha nem okozott csalódást. Viszont a befektetett munkájához képest alul volt fizetve. Tudtam azt is, hogy állásajánlata van komolyabb fizetéssel, és nem szerettem volna elveszíteni. Ekkor jött az ötlet, hogy az lenne a legjobb, ha ő lenne az alpolgármester. Munkáját így méltóképpen honorálnánk, sőt újabb feladatokat kapna. Ez neki nem gond, mert nem fél a kihívásoktól. Meggyőződésem, hogy eddigi munkáját is el fogja végezni, és alpolgármesterként is be fog válni. A helyi tanács is így látta, hiszen egyhangúlag megszavazta a jelölését. Az is tény, hogy komoly közkedveltséget élvez a községben, hiszen a munkáján túl rengeteg közéleti tevékenységet végez ingyen és bérmentve. Szociális referensként pedig könnyebben közös nevezőre jut a hátrányos helyzetű lakosokkal, mint bárki más. Őt feltétel nélkül elfogadják.

Kozák Róbert 1989-ben született Monospetriben, ott végezte el az általános iskolát, majd 2008-ban Margittán érettségizett humán szakon. Eredetileg magyartanár akart lenni, de végül a szociológia szakot választotta a Nagyváradi Egyetemen. 2012-ben diplomázott. Tavaly beiratkozott a Partiumi Egyetem szociális munka szakára. Szeptemberben a budapesti Komlósi Oktatási Stúdió szerkesztő-riporteri szakán is elkezdi tanulmányait. Vannak sajtós tapasztalatai, hiszen alpolgármesterré választásáig a Partium Rádió margittai stúdiójának egyik műsorvezetője volt. A magyarországi Class FM-nél is gyakornokoskodott három hónapot. Nem kizárt, hogy a politikai életből valamikor visszatér a médiához, mondta.

– Mikor került be az önkormányzati életbe? Mi volt a feladata? – kérdeztem Kozák Róbert beiktatott alpolgármestert.

– 2009-től vagyok referensi minőségben a polgármesteri hivatal alkalmazottja, de 2011-től aktívan részt veszek a pályázatok írásában és lefuttatásában egyaránt. Munkakörömbe tartozott még a kulturális programok megszervezése és kulturális intézményeink felügyelete. Kapcsolattartó voltam a hivatal, az egyházak és az ifjúsági szervezetek között. Részt vettem a civil szféra munkájában is. Megalakítottuk a Monospetri–Keresztúri Ifjúsági Szervezetet (MOKE), ennek alapító elnöke vagyok. Előtte nem volt falvainkban ifjúsági szervezet. Hatvan tagot számlálunk, főként ifjúsági és kulturális programokat szervezünk. A napokban fogom átvenni a Monospetri Falufejlesztési Egyesület irányítását, ennek eddig titkára voltam. Kulturális, szociális programokat fogunk szervezni, újratervezzük, új arculatot adunk neki. 2014-ben engem választottak meg a Vidéki Ifjúsági Szövetség, a VIDIFISZ alelnökének, ami azt jelenti, hogy megyei szinten is foglalkozom a fiatalokkal.

– Hogyan kíván eleget tenni az új kihívásnak? Alpolgármesterként mik a tervei?

– Nem lesz teljesen új a munkakör, hiszen eddig is sok olyan feladatot elvégeztem, ami az alpolgármester dolga lett volna. A polgármester válláról elsősorban a pályázati feladatokat és a kulturális, ifjúsági programok szervezését, kivitelezését tudtam levenni. A pályázatok alapján végzett munkálatokat ellenőriztem, és tartottam a kapcsolatot a kivitelezőkkel. Ezt a jövőben is megteszem, kiegészítve az újonnan rám bízott feladatokkal. Alpolgármesterként tagja lettem a Földelbíráló Bizottságnak is. A közmunka megszervezése és felügyelete továbbra is az én feladatom marad. Itt 120 ember nyilvántartásáról és munkájának megszervezéséről van szó. A munkavédelem szintén az én feladatköröm. A szociális referensi feladatokat is el fogom látni. Tulajdonképpen minden eddigi feladatomat elvégzem, de immár alpolgármesterként, ami az eddiginél magasabb fizetést jelent. Ez viszont, úgy gondolom, ilyen sok munka után teljesen természetes. Szükség esetén a polgármestert is helyettesítenem kell. Lényegében minden munkát el kell végeznem, amit a polgármester vagy a tanácsi határozatok rám rónak. Nem félek tőlük, állok elébük. Természetesen azon leszek, hogy minél hasznosabb tagja legyek az önkormányzatnak és ezáltal szülőfalumnak, községemnek. Meg fogom hálálni a belém vetett bizalmat.