Dalos, nótás hétvége Margittán

A margittai Horváth János Társaság Vegyes Kórusa majdnem negyedszázados múlttal büszkélkedhet. Férfikórusként alakult meg, majd rövid időn belül nótás kedvű hölgyek is csatlakoztak hozzájuk. A hagyományokhoz ragaszkodva idén szeptemberben is megszervezték a kórustalálkozót.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Alapító vezetőjük, karmesterük Papp Attila volt. Akkoriban még mint az RMDSZ kórusa működtek. Felléptek városukban polgári és egyházi ünnepeken, később meghívásokat kaptak a környékbeli falunapokra, közkedvelt társasággá váltak. Közben a térségben újabb és újabb énekkarok alakultak, és a margittaiak úgy gondolták, jó lenne néha közösen énekelni, ezért Pete István akkori szenátorral kórustalálkozóval egybekötött borkóstolókat kezdtek szervezni. A helyszín a város valamelyik étterme volt.

A későbbiekben az énekkar vezetését Horváth Sándor vette át, és leginkább nótákat, népdalokat énekeltek. A kórustalálkozóikat függetlenítették a borkóstolóktól, és a művelődési házban szervezték meg. Meghívták a környékbeli énekkarokat – Érmihályfalváról, Székelyhídról, Szalacsról –, és éveken át a magyarországi Konyári Pávakört is.

A karvezetést egy időre Hajas Schmotzer Erika vette át. Ebben az időszakban főleg kórusműveket énekeltek négy szólamban. Létszámuk általában 25 fő volt. A Horváth János Társaság (HJT) megalakulása után ennek égisze alatt működtek tovább. Székhelyük az RMDSZ-nél maradt. Évente megszervezték és megszervezik máig is a találkozókat, bővítették a meghívottak körét, és ők is részt vesznek a baráti kórusok által szervezett összejöveteleken. Konyáron is állandó vendégnek számítottak.

Később újra visszatértek a nótázásra Horváth Sándor irányításával, majd miután Szabó Péter kántor elvállalta a karvezetést, népdalokat, nótákat és kórusműveket egyaránt énekelnek. A találkozókat a városnapokon vagy azok táján rendezik meg, hogy ezzel is színesítsék a kulturális rendezvények sorát. A művelődési ház felújításának elkezdése után lehetőségeik kicsit beszűkültek, de ez sem szabott gátat a kórustalálkozóknak.

Margittán kórustalálkozók voltak, vannak és lesznek! Az eseményt áthelyezték a Strand vendéglőbe. Itt kisebb a hely, ezért kevesebb énekkart tudnak meghívni, és a nézők száma is erősen korlátozott. Idén is ezen a helyszínen szervezték meg a találkozót, a házigazdákon kívül a Bihardiószegi Vegyes Kórus, az érmihályfalvi Veres László Zsolt Városi Kórus és a Bartók Béla Citerazenekar, a Gyöngyvetők Népdalkórus, a Monospetri Vegyes Kórus, a szalacsi Örökzöld Asszonykórus és a Székelyhídi Férfikórus vett részt összesen 135 énekessel. Mellettük igyekeztek helyet szorítani az állandó vendégeknek és a hallgatóságnak is. Törzsvendégnek számít ezeken a találkozókon Pocsaly Zoltán polgármester, Bradács Alíz és Árkosi Antal RMDSZ-elnökök, valamint Cseke Attila és Szabó Ödön képviselők. Ők egyetlen alkalommal sem hiányoztak. A támogatók – a város, valamint a megye önkormányzata és a Communitas Alapítvány – jóvoltából a fellépések után finom vacsorával vendégelhetik meg a fellépőket.

A szeptember közepén megtartott legutóbbi találkozón a házigazdák meleg szeretettel köszöntötték a Gyöngyvetők fiatal népdalénekeseit, hiszen ők lehetnek azok, akik tanítóik – Deák Andrea, Juhos Márta – irányításával a több évtizedes hagyományt éltetik, továbbviszik. Sajnos a felnőtt csoportba elég nehéz fiatalokat toborozni, pedig a tagok nagyon nagy szeretettel várják őket – hangzott el. A köszöntések után sorra mutatkoztak be a fellépő együttesek, de csak a hallgatóság kedvéért, hiszen egymást már nagyon jól ismerik.

Mintha összebeszéltek volna a kórusok, a mostani alkalomra mind népdalokkal készültek, egy vagy több szólamban. A szervezők oklevéllel jutalmazták őket. Közös énekként vacsora előtt a Székely asztali áldást dalolták el, vacsora közben pedig 135 torokból egyszerre szólt a szép magyar nóta. Nehéz ennél szebb és meghatóbb érzést elképzelni. A közös éneklésből a meghívott vendégeik sem vonták ki magukat.