Csatornázás után lehet csak utat javítani

Több millió eurós beruházás révén készül Nagyszalontán az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna rendszer, valamint ezzel együtt korszerűsítik a víztisztító állomást. Amíg azonban a háztartások nem csatlakoznak a csatornarendszerre, nem állíthatják helyre a feltört utakat.

A 241. számú törvény értelmében azokban az utcákban, ahol már megépült a csatornahálózat, a lakosok kötelesek rákapcsolódni a rendszerre, kivételt csak azok a fogyasztók élveznek, akiknek a telkén működőképes szennyvíztisztító állomás van – mondta el Krausz János (képünkön), az Aqua Nova Kft. nagyszalontai munkapontjának vezetője. Azt is megtudtuk tőle, hogy a rácsatlakozás nagyon nehézkesen megy, ugyanis hiába készült már el sok utcában a hálózat, a háztartások sok esetben nem végeztetik el a bekötést annak ellenére, hogy a törvényben előírtak ezt kötelezővé teszik.

Ebben az esztendőben Nagyszalontán mintegy 6,2 kilométernyi csatornahálózat épült ki, ez közel 450 házat érint. A munkálatok során ennyi csatlakozó vezetéket is kiépítettek a szakemberek, azonban eddig mindössze 140 háztartás fizette ki az 50 lejes bekötési illetéket, és hozzávetőleg 100 fogyasztó csatlakozott rá ténylegesen a rendszerre.

Az Aqua Nova Kft. vezetősége ezúton is nyomatékosan kéri mindazokat a háztartásokat, amelyek ezt eddig elmulasztották, hogy pótolják mulasztásukat. Egyrészt mert amíg ez nem történik meg, addig az úttest helyreállítását sem tudják elkezdeni, másrészt pedig jó tudni, hogy aki megtagadja a törvényben előírt rácsatlakozási kötelezettségét, környezetterhelési büntetés kiszabására számíthat, ami nagyobb összeg lesz, mint a szennyvízelvezetési díj.

Az elmúlt hónapokban a vezetékfektetés miatt a hajdúváros legtöbb utcájában elkerülhetetlen volt az utak feltörése. Ez sok kellemetlenséget okozott és okoz máig is a lakosoknak, de a helyreállítás folyamatban van. Horváth János, Nagyszalonta alpolgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat türelmet kér a lakosoktól. „Vannak olyan utcák, amelyeket még össze kell kötni, szükséges a gyűjtőaknák bekötése, illetve a projektet is módosítani kellett, ezért nem került még sor az utak teljes helyreállítására.” Ő is hangsúlyozta, hogy előbb be kell kötni a fogyasztókat a hálózatba: „Az önkormányzat szeretné elkerülni az olyan szituációkat, hogy az aszfaltozást követően ismét törni kelljen a burkolatot” – figyelmeztet az elöljáró.

Horváth Jánostól megtudtuk továbbá, hogy a kivitelező cég már megvan, és természetesen a városvezetés is szeretné, ha mielőbb elkezdődne a munka. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ősz lévén, nem szabad elhanyagolni az árkok takarítását sem. Kérik a szalontaiakat, hogy ahol már elhelyezték a hidakat, takarítsák ki az árkokat, hiszen bár sok esetben az önkormányzat is besegít, elsősorban a lakosok feladata a portájuknak és környékének rendben tartása.