Szalontán új elnöke van a nyugdíjas egyesületnek

Néhány héttel ezelőtt tisztújító közgyűlésre hívta össze tagságát a Nagyszalontán működő Városi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület. Új elnököt választottak, és kibővítették az elnökséget.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A hajdúvárosi nyugdíjasok érdekvédelmi egyesületének eddigi elnöke, Náday Mária úgy határozott, hogy lemond a tisztségről és egyúttal ki is lép a szervezetből. Gábor Judit titkár is lemondott, mert családi okokból nem tudja ellátni a feladatát a továbbiakban, de maradt az egyesület tagja. Ilyen előzmények után került sor a rendkívüli tisztújító közgyűlésre a Zilahy Lajos Művelődési Házban. Jelen volt Török László polgármester, aki vállalta, hogy vezeti a gyűlést, és javaslatot is tesz új vezetőségi tagok kijelölésére.

Elsőként Kádár József alelnök köszöntötte a megjelenteket, majd Török László javaslatára a résztvevők megszavazták, hogy két személlyel egészítsék ki az elnökséget. Az elnöki tisztségre Tóth Zsuzsannát találta alkalmasnak az egyesület, és elnökségi taggá választották Major Olgát.

Az új elnök székfoglaló beszédében máris több célt megfogalmazott az egyesület működésére vonatkozóan. Szükségesnek tartja, hogy irodájukban minél előbb függesszék ki a belső szabályzatot, amely mindenkire érvényes és követendő. Fontosnak tartja a klubhelyiség átalakítását olyanná, „hogy az mindenki számára kedvelt legyen, és örömmel jöjjenek oda az egyesület tagjai, akár csak beszélgetni, akár társasjátékozni, kézimunkázni”. Arra kérte továbbá a tagokat, hogy értékeljék és becsüljék a vezetőségi tagok munkáját: „Mindenben igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, közösen döntünk minden kérdésben, de elvárom, hogy a tagok is aktív résztvevői és végrehajtói legyenek a feladatoknak. Ez az egyesület értünk, nyugdíjasokért van, hogy segítsük, támogassuk egymást, közösen vegyünk részt programokon, rendezvényeken, a saját örömünkre.” Az új elnök azt is elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy élő kommunikáció működjön az egyesületben, ő is várja a javaslatokat, észrevételeket, ötleteket.

A megbeszélés második részében minden résztvevő elmondhatta véleményét, észrevételeit az egyesület működésével kapcsolatban, valamint javaslatok is elhangzottak új programok bevezetésére, például név- és születésnapok közös megünneplése, beszélgetős asztal elhelyezése a klubszobában, kulturális előadások szervezése. Kovács Gizella, aki rendszeresen szervez kirándulásokat a csapatnak, elmondta, hogy a jövőben is számíthatnak majd rá a tagok, és szívesen szervez további utazásokat. Az új vezetőség nevében Tóth Zsuzsanna megígérte, hogy minden kérést meg fognak vitatni az elnökségben, és igyekeznek majd az összes kérésnek eleget tenni.

A napirendi pontok megbeszélése után a találkozó kötetlen társalgással zárult.