Közbirtokosok közgyűlése

A hétvégén tartották meg Margittán a közbirtokosok éves közgyűlését, melyre rendhagyó módon a város egyik éttermében került sor. Nincs saját irodájuk, ezért általában gyűléseiket a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében tartják meg. Azért esett a választás az étteremre, mert a mostani összejövetelt egy baráti vacsora követte.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Elsőként Szűcs László elnök köszöntötte a tagságot, majd a napirendi pontok ismertetése után megválasztották az ülésvezető bizottságot, melyben Bradács Alíz körzeti RMDSZ elnök is helyet kapott, mivel közbirtokosi jogokkal rendelkezik. Az ülésen jelen volt Pocsaly Zoltán alpolgármester is, aki sok hasznos gyakorlati ötlettel szolgált. A napirend elfogadása után az elnöki és a cenzori bizottság beszámolója következett. A tagság teljes létszáma 162 fő, kisebb – nagyobb erdő, illetve legelő joggal, akik közül 25 –en voltak jelen. Sokan távol laknak a várostól, így a jelenlévők közül felhatalmaztak valakit, hogy képviselje érdekeiket. Ilyen módon a tagság több mint 50 % - a képviselve volt, ezért a közgyűlés határozatképes, állapította meg az elnök és a cenzori bizottság. A beszámolóban apró részletességgel ismertették a bevétel és kiadás tételeit. A 2010 – es évre 61774 lej állami támogatást kaptak legelőgazdálkodásra. Ez nem osztható ki a tagság között, teljes mértékben a legelő állományának a javítására fordítandó. Ebből fedezték a műtrágyázás, takarítási, vízelvezetési és útjavítási költségeket. A javítás eredményeképpen a legelőt használók növelték adományaik összegét. Az éves bevétel felét tartalékként meghagyják ínségesebb időkre, vagy nem várt kiadások fedezésére. Ennek elköltéséről a közgyűlés határozhat. A beszámolók elfogadása után került sor az alapszabályzat módosításaira, mely az előzetes egyeztetések ellenére maratoni hosszúságúra sikeredett. Végül többórás egyeztetés után minden kérdésben egyezségre jutottak. Bemutatták az erdőgazdálkodás tíz éves tervét is. Ezt követően került sor a tisztújításra, ahol lényeges változások nem történtek. Nagyjából megmaradt a régi vezetőség, ami azt jelenti, hogy a tagság elégedett volt a munkájukkal. Vezetőségi tagok: elnök - Szűcs László, alelnök - Gyenge Etelka, titkár – Kotlár László, technikai felelős – Bundik Sándor. Az ellenőrző bizottság tagjai: Kiss Béla és Nagy Anna. A gyűlésen jelen voltak a közbirtokosi erdőt kezelő erdészgazdaság – Ocolul Silvic Codrii Beiuşului – képviselői, Szatmári Elemér és Scorţe Florin erdészmérnökök. Szűcs László elmondta, hogy bár az edőjogot már 2001 – ben visszakapták, addig nem hozott hasznot míg az állami erdészet kezelte. Amióta a mostani magánerdészet kezeli, nyereséget tudtak felmutatni, mely elérte a legelőn elérhető nyereség összegét. Közgyűlést évente egyszer tartanak, kivéve rendkívüli eseteket, vagy ha a tagság ¼ - e kéri. Ilyen esetük azonban megalakulásuk óta nem volt. A vezetőbizottság munkáját minimális jutalék fejében végzi. Ez az összeg nem arányos az általuk befektetett munkával. Az ülés befejezésekor a régi – új elnök mondott köszönetet a tagságnak a részvételért és egy baráti vacsora következett, melyen kötetlen beszélgetéssel folytatódott a teendők megtárgyalása.