Egyik énje állatorvos, a másik költő

DR. OLÁH JÓZSEF neve ismerősen hangzik Margittán és környékén, de a megyében, sőt a Partiumban is. Egyik énjében a lelkiismeretes, megbízható, munkáját csendben, pontosan végző, szűkszavú állatorvost ismerhette meg környezete, a másikban pedig a költőt, aki érzéseit és véleményét a környezetében történtekről modern versekben, felesleges szavak nélkül, lényegre törően és nagyon kifejezően közli.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nem volt diadalmenet az élete, de kitartásának, eltökéltségének köszönhetően dr. Oláh Józsefnek sikerült révbe érnie szakmájában és kortárs irodalmárként egyaránt. Idén adta ki harmadik verseskötetét, és olvasótábora igen népesnek mondható. A 101 vers a Szilágyságról című, tavaly megjelent antológiában is van költeménye. Margittán és környékén – beállva a Horváth Imre, Gittai István és Papp Attila által kialakított sorba – mostanra felzárkózott a kedvencek közé.

Első kötete Fekete-kék virág címmel jelent meg, támogatók nélkül, saját költségére. Illusztrációit Bánházi Gyöngyi margittai képzőművész készítette. A vezéroldalon köszönetet mond a temesvári Franyó-kör tagjainak és Anavi Ádám tanár úrnak, akik bátorították a tollforgatásra. Verssel reagált a ’89-es temesvári eseményekre, de más hangulatú és szerelmes verseket is tartalmaz a kötet. Nem szerkesztette, nem csoportosította tematikusan a költeményeket, mégis szerették az olvasók, és igen hamar elfogyott a polcokról. Ez bátorságot és erőt adott neki a további munkához. Második kötete a Bolond élet címet kapta. A kötetben „…a versek hol könnyed, hol kemény hangon vallanak a mindannyiunk által meg- és átélt századvégről, az új évezred első évtizedéről, amikor az emberiséget válságbukdácsoló hétköznapjaink gondjai emésztik, és csak lopva szakít néhány pillanatot a lélekpallérozásra” –írta Tüzes Bálint az előszóban. Egy jobb, emberközelibb világ utáni vágy vonul végig a köteten. Ugyancsak Bánházi Gyöngyi illusztrálta, baráti támogatásként.

A legújabb versgyűjtemény a Sodrásban címet kapta. Tematikusan 10 fejezetre oszlik, illusztrációit Lakatos Bettina készítette, az előszavát Márton Ágota írta. Költői képei plasztikusak, tömör képi világot alkalmaz. Társadalomkritikájának is hangot ad, játékos megfogalmazással, rímképlettel. Művei összességét tekintve a költő a lírikusok sorát erősíti. Utóbbi két kötetének kiadásához már talált barátokat, akik támogatták.

Micskén született dr. Oláh József 1966-ban, ott végezte el az általános iskolát, majd Szilágysomlyón folytatta tanulmányait a Mezőgazdasági Szakközépiskola állategészségügyi szakán. Álmai között szerepelt az irodalmi pálya is, de erről lebeszélték, mondván: olyan szakmát válasszon, amiből meg lehet élni. Szófogadó volt, engedett az érveknek, s érettségi után, tanárai biztatására, sikerrel felvételizett a Temesvári Állatorvosi Egyetemre, és 1992-ben diplomázott. Az övé volt az első évfolyam, amikor bevezették a 6 éves tanulmányi időt. Eleinte szokatlan volt, de kiderült, hogy nem hiábavaló, főleg a szakosodási lehetőségét tekintve. Temesvár mellett, Temesújnépen volt az első munkahelye egy magánvállalkozónál; főleg azért vállalta el, mert közben megnősült, és felesége még Temesváron tanult az orvosin. Egy ideig albérletből albérletbe költözködtek, nem sok ideje maradt a költészetre, de ha eszébe jutott valami, azt megírta. Munkahelyén nem éppen állatorvosi feladatot kapott, ezért amint a felesége végzett, elköszönt munkaadójától, és a margittai disznóhizlaldában lett farmorvos. Felesége Nagyváradon, majd Szilágysomlyón dolgozott, így az ingázás megmaradt, de később neki is sikerült Margittán elhelyezkednie. Megunták az albérleteket, és Micskére költöztek. Sajnos a hizlalda csődbe ment, így Oláh doktor újra állás nélkülivé vált. Egy ideig vágóhídi állatorvosként tevékenykedett, majd miután létrehozták Margittán a Hatósági Állatorvosi Hivatalt, megpályázta az állást. Sikeres versenyvizsgával elnyerte, és 1999 óta ezt a tisztséget tölti be. Hozzá tartozik Margitta városa a falvaival, valamint tíz környékbeli község a falvaival együtt, szám szerint 56 település. Felügyeli az állatorvosok tevékenységét, az állatforgalmat és -nyilvántartást, jelentenie kell az állatok betegségét, az állati eredetű élelmiszerek biztonságáért, forgalmazásuk engedélyezéséért felel, és ellenőrzi a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséghez benyújtott nyilatkozatok valóságtartalmát. Széles körű a feladat, de megbirkózik vele. Immár biztos munkahelye van neki és feleségének egyaránt. Kalandos, költözködő életmódjuk rendeződött. Három gyermekükkel boldog családot alkotnak.

Dr. Oláh József ragaszkodása a költészethez kisiskolás korára vezethető vissza, hiszen költői szárnyait már akkor bontogatni kezdte. Ezt nem díjazták, főleg ha tanárai órákon versíráson kapták. Kilencediktől kicsit alábbhagyott az ihlet, talán azért is, mert csak román tagozatra járhatott, s ez minden energiáját felemésztette. Egyetemistaként kapcsolatba került a Franyó Zoltán Irodalmi Körrel, s ekkor újabb lendületet kapott költészete. Sokat tanult a tapasztaltabb irodalmároktól, akik bátorították és biztatták az alkotásra. A rendszerváltás után egy ideig az egyetemi újságot is szerkesztette. Micskére költözése után megszülettek a már említett kötetek. Hivatása és a versírás mellett hobbiból kertészkedik is, szőlőt-gyümölcsöt termeszt, állatokat tart. Saját bevallása szerint életének zaklatottabb szakaszában is folyamatosan alkotott. Ha jött az ihlet, akkor írt. Alkotásai megjelentek újságokban is, Temesváron, Egerben és Nagyváradon egyaránt.

– Szakmai és költői tevékenységén túl a civil szférának is aktív résztvevője. Kérem, beszéljen erről, valamint terveiről, elképzeléseiről!

– Tavaly hívtuk életre a Berettyó-menti és Érmelléki Közművelődési Egyesületet, melynek felkérésre alapító elnöke lettem. Szándékunkban áll kulturális rendezvényeket szervezni, kiegészítve a már működő kulturális civil szervezetek tevékenységét. Ezen túl össze akarjuk fogni a térség tollforgatóit. Egyelőre a hivatalos bejegyzés útját járjuk, elég lassan haladunk, de előbb-utóbb a végére érünk. A Magyar Állatorvosok Világszövetségének Bihar megyei képviselője is vagyok. Ez azzal a kötelezettséggel jár, hogy rendezvényeket szervezzek és összetartsam a csapatot. A szükséges szakmai információk is rajtam keresztül áramlanak a magyar kollégákhoz. Ezenkívül a most véget érő ciklusban az Érmelléki Református Egyházmegye világi főjegyzője, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület igazgatótanácsi és közgyűlési tagja voltam. A jövőt illetően bízom abban, hogy a Fennvaló majd megmutatja, merre kell mennem. Ameddig van ihlet, írni fogok, amit elkezdtem, folytatni fogom. Nagylélegzetű terveim nincsenek, egyszerűen szeretnék boldog lenni a családban, örülni gyermekeim és jövendőbeli unokáim sikereinek.