Margittaiak eskütétele Konyáron

A margittai Horváth János Társaság (HJT) és a Konyári Pávakör egy évtizedes baráti kapcsolatban áll, s ha van rá lehetõségük, meghívják egymást kulturális összejöveteleikre. Idén a margittai kórusfesztiválon nagy sikert arattak a konyáriak, akik már akkor meghívták a HJT tagjait õszi ünnepségükre. Ez a vártnál is bensõségesebbre sikeredett, mivel a település polgármestere, dr. Fülep László erre az alkalomra idõzítette tizenhárom partiumi magyar állampolgársági esküjét.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az eskütételre a városi közparkban került sor. Ünnepi beszédet mondott és esküt vett a polgármester. Beszédében kitért az ominózus december 5-i népszavazásra, melynek eredményét az akkori kormány és az ország szégyenének nevezte. Üdvös dolog, hogy a jelenlegi kormány mindezt helyrehozta, és helyére tette a nemzetegyesítési politikát. Konyár büszke arra, hogy a partiumi magyarok ezt a települést választották, – mondta zárszavában a polgármester.
Az ünnepség mûsorának egy részét szintén a margittai civilek vállalták magukra. Az ünnepélyes eskütétel után, melyet megtisztelt jelenlétével dr. Vitányi István országgyûlési képviselõ is, a HJT kórusa az alkalomnak megfelelõ énekekkel, elnöke pedig egy Wass Albert verssel köszöntötte az újdonsült állampolgárokat – köztük a társaság négy tagját – és a helybélieket. A megható pillanatokat az idõsebb generáció tagjai nem állták meg könnyhullatás nélkül.
Az esti mûsorban, melyet a mûvelõdési házban mutattak be, a HJT színjátszó csoportja Nóti Károly kabaréjelenetekkel szórakoztatta a nagyérdemût. Elsõként a mûvelõdési ház igazgatója, Békési András köszöntötte a vendégeket és az új állampolgárokat, majd a HJT elnökét, Szõke Ferencet szólította színpadra, aki elmondta, mindig nagy szeretettel jönnek Konyárra, de a mai különleges alkalom, hiszen többet jelentett egy egyszerû vendégségnél, mivel új magyar állampolgárokat avattak. Elmondta, hogy december 5-e annak idején fájdalmas csalódás volt minden határon kívül rekedt magyarnak, de ma már kettõs állampolgárként senki iránt nem éreznek haragot. „Tulajdonképpen nincs kire haragudni, – mondta – mivel az igenlõk akkor is többen voltak, csak nem elegen, a nemmel szavazók nagyobbik része pedig becsapott, félrevezetett emberek voltak. Tulajdonképpen nem tudták, mit cselekszenek. Akik meggyõzõdésbõl mondtak nemet a nemzetegyesítésre, azok nem igaz magyar emberek, így a véleményük nem mérvadó. Most immár magyar állampolgárként szeretettel jöttünk otthonról haza és mindig szeretettel várjuk magyar testvéreinket szülõföldünkön. Civil szervezetként mindent megteszünk azért, hogy a nemzet határokon átívelve egyesüljön.” – fogalmazott zárszavában, majd jó szórakozást kívánt a kabaréhoz.