Kultúránk napjai Margittán

A magyar kultúra napja alkalmából Margitta városában többnapos rendezvénysorozatot szerveztek több helyszínen. A szervezésbe és kivitelezésbe bekapcsolódott a helyi RMDSZ, az önkormányzat, az egyházak, a magyar iskola és a civil szervezetek egyaránt.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Mondhatni, hogy aki a város kulturális életében számít, mindenki kivette a részét a magyar kultúra napját ünneplő rendezvények megszervezéséből. Január 19-én a Berettyó-menti és Érmelléki Közművelődési Egyesület szervezésében Borbély László A politika színpadán című könyvét mutatták be a városházán. A kötetet Cseke Attila szenátor méltatta, és kérdései kapcsán magával a politikus főszereplővel és munkásságával is megismerkedhetett a szépszámú hallgatóság.

Január 20-án az egész napot kitöltötték a kulturális programok. A délelőttieknek a Horváth János Elméleti Líceum adott otthont, és óvodásoktól végzősökig minden korcsoportot megszólítottak Az óvodások népmeséket mondtak és kézműves foglalkozásokon vettek részt, az alsó tagozatosok Hétmérföldes csizmával a magyar kultúra napján át címmel bihari népmesékből összeállított vetélkedőn bizonyították felkészültségüket. Csapatverseny volt ez, az ötfős csapatokban az előkészítőtől a IV. osztályig mindegyik évfolyam képviseltette magát. A kérdések minden korcsoporthoz szóltak. Akárcsak a mesehősöknek, a versenyzőknek is hét próbát kellett kiállniuk ahhoz, hogy bejussanak a mesék birodalmába. Mesemondás, szavalás és ügyességi gyakorlatok egyaránt voltak a feladatok között. A gyerekek tudásanyaga is gazdagodott, egyúttal nagyon jól szórakoztak. A főszervező Deák Andrea aligazgató és Almási Judit tanítónő volt, de a kivitelezésbe és a kéthetes előkészületbe természetesen besegített valamennyi tanítónő. A zsűri elnöke Pető Csilla tanfelügyelő volt. A legjobb mesemondónak is ő adta át a díjat. Az ötödikesek fogalmazásokkal készültek az ünnepre.

A kicsik után a középiskolások léptek színre, az intézmény dísztermében előadták Bencze Imre Édes, ékes apanyelvünk című jelenetét, és igen nagy sikert arattak. Műsorukat szavalat zárta. Ünnepi beszédet Nagy Gabriella igazgató és Farkas Cecília magyartanár mondott. A jelen lévő Biró Rozália parlamenti képviselő is köszöntötte az ünneplőket. A Puskás Miklós által vezetett Mi-Kis Kórusunk zenés irodalmi összeállítással lépett fel. Jól szerkesztett, alkalomhoz illő műsor volt, kiérdemelte a vastapsot és a dicséretet.

A magyar iskola előcsarnokában klasszikus magyar ételeket állítottak ki és szolgáltak fel a diákok az érdeklődőknek. Parasztsonkától kezdve töltött káposztán át a Rákóczi-túrósig terjedt a kiállított étkek sora, ízben és megjelenítésben is gazdag volt a kínálat.

Az V–VIII. osztályosok, az osztályfőnökök irányításával, plakátkiállítást szerveztek híres magyar kortársainkról. A folyosó egyik sarkában kézműves műhely kapott helyet. Az érdeklődők megtekinthették a hímzéseket, a gyékényszékeket és készítőiket is munka közben. Egy csoport diák flashmobot szervezett, az MKN betűket formázó alakzatot alkottak. A legmeghatóbb jelenet az volt, amikor az aulában az iskola diákjai együtt énekelték nemzeti imánkat. Méltó zárása volt ez az ünnepség iskolai részének.

A délutáni eseményeknek a református templom adott otthont. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött, Kovács Gyula református lelkipásztor, Májernyik Mihály római katolikus esperesplébános és Szabó József baptista gyülekezetvezető hirdette az igét. Valamennyien kiemelték nyelvünk és nemzeti kultúránk ápolásának fontosságát. A világi elöljárók közül Cseke Attila szenátor mondott ünnepi beszédet. A felszólalások után a Mi-Kis Kórusunk mutatta be az iskolában már előadott műsorát. Ezután az ünneplők együtt szavalták el a Himnuszt. Bevonuláskor a bejáratnál mindenki megkapta a kinyomtatott szöveget. A vezérszavaló szerepét a Horváth János Társaság elnöke, Szőke Ferenc vállalta magára. Záróénekként szintén a Himnuszt énekelték el.

Január 23-án délután a Dr. Pop Mircea Városi Kórház adminisztratív épületében a Helios Fotóklub tagjai állították ki legújabb munkáikat. Kora este a városháza tanácstermében a Gyöngyvetők Népdalkórus és Néptánccsoport mutatta be ünnepi műsorát, majd a Pro Folk szervezésében a helyi képzőművészek kiállítását nyitották meg. Zatoschil-Ballai Zsuzsa történelemtanár Margittai hétköznapok címmel tartott történelmi előadást.