Augusztusig láttamozzák az életjáradéki igazolványt

Március 1-én kezdődött és augusztus 31-ig tart a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei székhelyén a mezőgazdasági életjáradékban részesülők igazolványainak láttamozása 2016-ra.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A mezőgazdasági járadék kedvezményezettjei személyesen vagy közjegyzői felhatalmazással ellátott megbízottjuk révén láttamoztathatják az igazolványokat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Bihar megyei (Nagyvárad, Matei Corvin utca 1. szám alatti) székhelyén.

Az igénylőnek (megbízottjának) ki kell töltenie egy formanyomtatványt, és szükség van a következő iratokra: személyi igazolvány, életjáradéki igazolvány, árendaszerződés(ek), bankszámla-kivonat, esetenként a rokkantsági igazolás másolata. A megbízottnak ezek mellett saját személyi igazolványát és annak másolatát, valamint a felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Az előző évi életjáradékot egyben fizetik ki, legkésőbb november 30-ig.

Ha az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha benyújtják az ügynökséghez az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványt, az örökösi státust igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi három irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozatát arról, hogy egyikük felvegye a járadékot.

Azok, akiknek tavaly is láttamozták az igazolványát, postán kapnak értesítést a szükséges iratokról és arról, hogy mikor kell megjelenniük láttamozásra. Ha nem tudnak megjelenni a jelzett időpontban, akkor augusztus 31-ig láttamoztathatnak, de előre kell majd engedniük azokat, akiket aznapra jegyeztek elő, mondta Florian Pavel, az ügynökség megyei kirendeltségének vezetője.