Könyvtáros és programszervező

A könyvtáros feladata nem pusztán annyi, hogy leemelje a polcról a kért kötetet és bevezesse az olvasólapba. Tudnia kell az olvasó személyiségéhez illő olvasmányt ajánlani, vagy utat mutatni egy keresett információ megtalálásához. Az sem árt, ha rokonszenves és kedves. BALOGH TÜNDE, a margittai magyar iskola könyvtárosa éppen ilyen.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A margittai Horváth János Elméleti Líceum könyvtára a diákok egyik kedvenc helye, nem „csak” olvasni vagy könyvet kölcsönözni jönnek ide a tanulók. Bejárnak információt cserélni, beszélgetni, tanácsot kérni vagy egyszerűen csak egy kicsit elvonulni a könyvek közötti csendbe. Rend és rendszer uralkodik a polcokon, könnyen megtalálható a keresett olvasmány. Az olvasók szokásai különböznek, és ehhez a könyvtárosnak alkalmazkodnia kell. Van olyan, aki céltudatosan keresi az olvasnivalót, van, aki szeret bóklászni a könyvek között, és így talál olvasmányt. Olyan is van, aki tanácsot kér, vagy konkrétan egy házi olvasmányt keres. Természetesen a könyvtáros, Balogh Tünde azonnal a segítségére siet. Az elektronikus információszerzés elterjedésével otthonosan kell mozognia az elektronikus könyvtárak anyagaiban és a szörfözésben is. A fiatalok ugyanis gyakran ezt az utat választják az olvasásra, információszerzésre. Így, bár veszítenek az olvasás élményéből, hiszen nem tapinthatják meg a könyvet, nem érezhetik illatát, mégis jobb, mint ha nem olvasnának.

A könyvek egy része nagy értékű szakkönyv vagy lexikon, ezekből kevés példány van, s nem lehet hazavitelre kikölcsönözni őket. A legtöbb témában – irodalom, történelem, földrajz, természettudományok, filozófia, vallás, festészet, sport – van választék a polcokon. A köteteket vagy a könyvtár olvasórészében lehet tanulmányozni, vagy szaktanári engedéllyel az osztálytermekben. Ha a tanuló versenyre készül, tanárának a kezességével hazaviheti a szakkönyvet. Ha egyszerre több diáknak van szüksége ugyanarra a kötetre, időpontot kell egyeztetniük. A tanult idegen nyelvek szótáraival is jól el van látva a tanintézet könyvtára, egyszerre több diáknak vagy osztálynak tudják a rendelkezésére bocsátani őket.

– Hány kötet van a könyvtár birtokában, és hogyan tartják nyilván őket? Mennyi idő alatt talál meg egy keresett könyvet?

– Jelenleg 6200 kötet van regisztrálva, de kaptunk adományokat, ezeknek az iktatása most folyik. Összesen körülbelül 10 000 kötetünk van. Tematikusan rendszerezem őket a polcokon, a szépirodalmat pedig írók szerint. Így állományunk könnyen átlátható a könyvtárlátogatók számára is. A kikölcsönzötteket olvasói lapokra vezetem, tudom, mikor ki vitte el, és mikor kell visszahoznia. A keresés mindössze néhány percet vesz igénybe, mert egy ekkora könyvállomány még viszonylag könnyen számon tartható. A nyilvántartás megkönnyítésére az iskola vásárolt egy számítógépes programot, mellyel pillanatok alatt kiderül, hol van a keresett könyv. Ennek a beüzemelése most folyik. Emellett a klasszikus nyilvántartás is megmarad. A diákok és a tanárok jelzik az igényeket, ha tudok, eleget teszek nekik. Évente nagyjából 5000 lejt fordíthatok új könyvek vásárlására. Ha az adományokat is a polcokra helyezzük, kicsinek fog bizonyulni a könyvtárterem. Ezért jó lenne bővíteni, és remélem, hogy erre lesz mód. Számítógépünk olvasói használatra csak egy van, ezt is növelni kellene legalább ötre.

– Milyen órarenddel dolgozik a könyvtár?

– Hétköznapokon 7.30–15.30 óra között várom az olvasókat vagy kölcsönzőket. Természetesen szünetekben és tanórák után van a legnagyobb forgalom.

– Milyen képesítése kell hogy legyen egy könyvtárosnak? Ön hol tanulta a szakmát?

– Amikor felvettek könyvtárosnak, még nem volt képzettségem, de feltételként szabták, hogy mielőbb megszerezzem. Elkezdtem a Vasile Goldiș Egyetem margittai kirendeltségén az óvónő/tanítóképzőt, majd egy évre rá, ezzel párhuzamosan, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karának könyvtár- és információtudomány szakát. Mindkettőn sikeresen diplomáztam. Nem volt könnyű, mert közben dolgoztam is. Rengeteget tanultam, s ha az új ismereteket már kezdetektől tudtam volna, sokkal könnyebb lett volna a munkám. Alapos gyakorlati és elméleti képzést kaptunk. Megtanultuk a könyvtáros feladatait és a hozzájuk tartozó munkafolyamatokat: a gyűjtemény- és az információs bázis kialakítását, az állomány rendben tartását, védelmét, a szolgáltatások megszervezését, az információs utak megtalálását. Évfolyamtársaim közül többen is már könyvtárosként dolgoztak. Kevés olyan van, aki úgy végez, hogy nem tudja, hol fog dolgozni, mivel a könyvtárak száma nem túl nagy. Én szeretem ezt a szakmát, örülök, hogy ezt választottam. A papírmunka, a nyilvántartás önmagában unalmas lenne, de az olvasókkal való állandó kapcsolat széppé, változatossá teszi ezt a tevékenységet.

– Iskolai szinten egyéb feladatokat is ellát?

– Tulajdonképpen én a diákok és tanárok között helyezkedem el. Velem talán közvetlenebbek a diákok, könnyebben elmondják gondjaikat. Szívesen meghallgatom őket, és segítek, ha tudok. A tankönyvek megrendelése, nyilvántartása, szétosztása, év végi összegyűjtése is az én feladatom. Segítek a különböző programok szervezésében, de vannak saját kezdeményezéseim is. Jó kapcsolatot ápolok a diáktanáccsal, közösen sok-sok háttérmunkát elvégzünk. A kisiskolások rendszeresen eljönnek könyvtárlátogatóba, ilyenkor sokan be is iratkoznak. Az egyetemekről jövő népszerűsítő csoportokat is többnyire én fogadom, és szervezem az ezzel járó feladatokat. Ez főleg a nagyobb, illetve a végzős osztályokat érinti. Az egyetemi nyílt napokra is el szoktam kísérni diákjainkat.

– Kihasználják a diákok a könyvtár adta lehetőségeket? Olvasnak?

– Örömmel mondhatom, hogy a mi diákjaink igen. Mindig meglepődöm a könyvtárosok találkozóján, amikor sokan arról panaszkodnak, hogy kevés az olvasójuk. Csalogatásra sincs igazán szükség, jönnek maguktól. Természetesen nem ugyanazokat az olvasmányokat keresik, amelyeket mi olvastunk gyermekkorunkban, de olvasnak. A kötelező olvasmányokat is, de kiegészítik a saját ízlésüknek megfelelővel. Általában időre visszahozzák a kölcsönzött könyveket. 940 beiratkozott olvasóm van. Ebben azok a már végzett diákok is benne vannak, akik visszajárnak. Nekik különösen örülök. Jó lenne, ha sokkal többen olvasnának, mint jelenleg. Örömmel figyelem diákjaink olvasási szokásait és a könyvek iránti szeretetüket.