Szimfonikus koncertek, ifjúsági és regionális találkozó, búcsú, bérmálás, zarándoklat

European Music Open Nagyváradon

Június 7–11. között másodjára szervezik meg Nagyváradon a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség támogatásával a European Music Open elnevezésű nemzetközi fesztivált. A program kiemelkedő eseményeként június 8-án, csütörtökön 18.30 órakor a nagyváradi római katolikus székesegyházban felcsendül Giuseppe Verdi Messa da Requiem című alkotása. Vezényel Marius Burkert, a grazi opera karmestere, közreműködik a Nagyváradi Állami Filharmónia Zenekara és Énekkara.

Szent László Regionális Találkozó Mezőbikácson

A Szent László-év elején meghirdetett időponttól eltérően, június 9-én, pénteken tartják meg Mezőbikácson a harmadik Szent László Regionális Találkozót. A Nagyszalontáról, Biharsályiból, Tenkéről, Bélfenyérről, Bélből, Belényesből és Rézbányáról érkező zarándokok 17.30 órakor a helyi plébániatemplomban találkoznak. A szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással a zarándokok, és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a keresztény ember, illetve a plébániaközösségek számára. A találkozót 18.30 órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános lesz. A nagyváradiak erre az alkalomra magukkal viszik a Szent László koponyaereklyéjét tartalmazó kapszulát.

Egyházmegyei ifjúsági találkozó Nagyváradon

A Szent László lovagkirály tiszteletére szentelt évben „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét!” (efezusi levél 6. fejezete, 11. vers) mottóval szervezik meg június 10-én, szombaton Nagyváradon az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót. Meghívást kaptak az egyházmegye fiataljai, különösen az idén bérmálkozók. A rendezvény reggel 8 órakor regisztrációval kezdődik a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum épületében (Nogáll, ma Partenie Cosma utca 3–7. szám), majd 10 órakor a fiatalok körmenetben indulnak az egyházmegye központi szentélyéhez, a bazilikához, ott a jelen lévő papokkal közösen Böcskei László megyés püspök 11 órától szentmisét mutat be. A szervezők a felnőtteket is várják, a főpásztor külön kéri a szülőket, nagyszülőket, hogy ilyen formában is adják jelét annak, hogy segíteni akarják a fiatalokat az Isten féle vezető úton.

Bérmálás Nagyszalontán

Június 11-én, Szentháromság vasárnapján a 10 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyés püspök 22 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a nagyszalontai plébániatemplomban.

Templombúcsú Nagyvárad-Szőllősön

Június 11-én, Szentháromság vasárnapján tartják a nagyvárad-szőllősi római katolikus templom búcsúját. A 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Pék Sándor nagyvárad-újvárosi plébános.

Zarándoklat Szent László sírjához

A Váradi Esperesi Kerület kezdeményezésére június 11-én, vasárnap 17 órakor újra gyalogos zarándoklatra indul Nagyvárad népe a nagyvárad-velencei római katolikus templomtól Szent László király sírjához, a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyére, a nagyváradi várba. A zarándokokat már 16 órától várják a nagyvárad-velencei templomba, ott rózsafüzér imádsággal, énekekkel és szent gyónással készülhetnek a szentmisére. A zarándoklat csúcspontja a 18 órakor kezdődő szentmise, amit Böcskei László megyés püspök Szent László királynak, az egyházmegye alapítójának közbenjárását kérve mutat be a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise szónoka Kiss Albert nagyvárad-olaszi plébános. Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.

Szimfonikus koncert a székesegyház előtt

A nagyváradi római katolikus székesegyház külső felújítási munkálatainak befejeztével, Istennek és a támogatóknak hálát adva a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal támogatásával szabadtéri szimfonikus koncertre vár mindenkit június 12-én, hétfőn 21 órára a székesegyház előtti téren. Georg Friedrich Händel két ismert művét, a Vízi zenét és a Tűzijáték szvitet adja elő tűzijáték kíséretében a nagyváradi, temesvári és aradi fúvósokból összeállt zenekar. Vezényel dr. Kindl Walter egyetemi tanár.