Katolikus hírek

Szlovák hívek Szent László Regionális Találkozója

Június 22-én, csütörtökön Sólyomkőváron tartják a negyedik Szent László Regionális Találkozót, amelyre az egyházmegye szlovák nyelvű híveit várják a szervezők. 17.30 órakor a helyi plébániatemplomban találkoznak a zarándokok, ahol a szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással, és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek életében. A találkozót 18.30 órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Kubalak Péter élesdi esperes-plébános lesz.

Jézus Szíve ünnep a Barátok Templomában

Június 23-án, pénteken 18 órakor Jézus Szíve tiszteletére ünnepi szentmisét tartanak a nagyvárad-olaszi Barátok Templomában. A szentmise szónoka dr. Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános lesz. Fiedler István nagyváradi megyés püspök szorgalmazására az 1930-as években fellendült Jézus Szentséges Szívének tisztelete. A nagyváradi Barátok Templomában azóta minden évben városközi engesztelő szentmisét tartanak.

Zarándoklat Szabolcsra

Szent László király nevéhez fűződik a 925 évvel ezelőtt, 1092-ben megtartott Szabolcsi Zsinat. Erre a jelentőségteljes eseményre emlékezve június 24-én, szombaton 11 órakor szentmisét mutatnak be Szabolcson, az egykori zsinat helyszínén. A szentmisén részt vesz Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.

Bérmálás Érmihályfalván

Június 25-én, vasárnap Böcskei László megyés püspök Érmihályfalván szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. A 10 órakor kezdődő szentmisén 54 jelölt részesül a keresztény nagykorúság szentségében.

Templombúcsúk az egyházmegyében

Június 24-én, szombaton Szilágyszentkirályon tartanak templombúcsút. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Maskara János berettyószéplaki plébános.

Június 25-én, vasárnap a tenkei plébániatemplom búcsúján Varga Sándor biharpüspöki plébános 12 órakor mutat be szentmisét.

Június 25-én, vasárnap tartják az almásfegyverneki plébániatemplom búcsúját is. A 12 órakor tartandó szentmise szónoka Balázs Ferenc marosvásárhelyi plébános lesz.

Szentségimádás Almásfegyverneken és Magyarcsékén

Június negyedik vasárnapján, 25-én Almásfegyverneken és Magyarcsékénlesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Zarándoklat Győrbe

A Magyar Katolikus Püspöki Kar egyetértésével június 26–27-én Győr városa mint a Szent László-ereklye őrzési helye ad otthont a Szent László-év központi eseményeinek.Ebből az alkalomból Böcskei László megyés püspök vezetésével a nagyváradi egyházmegye hívei is Győrbe zarándokolnak, ott június 27-én, kedden 10 órától az Erdő Péter bíboros által bemutatott szentmisén és körmeneten vesznek részt.