Érmellék fejlesztéséről tudományos alapossággal

Egyelőre különösebb gyakorlati haszonnal nem járt, legfeljebb az együttlét örömét hozta a XXV. Nyíló Akác Fesztivál részeként az Érmelléki Fejlesztési Ügynökség érmihályfalvi konferenciája.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Amint azt köszöntőbeszédében Nyakó József, Érmihályfalva város polgármestere el is mondta, az együttgondolkodás mellett a találkozó célja az volt, hogy vendégszeretetüket, valamint a jubileumi, negyedszázados évfordulójához érkezett fesztivál hangulatát megmutassák a meghívott elöljáróknak, megyei vezetőknek, politikusoknak.

A Gödör rendezvényházban szép cicomásan feldíszített, étellel-itallal teli asztalok várták a résztvevőket, csipegetni is lehetett az arra érdemesített meghívottaknak, miközben Póti Csaba az Érmelléki Fejlesztési Ügynökség képviseletében az intézmény eddigi tevékenységét, célkitűzéseit ismertette. Hogy a tudományos kerete se csorbuljon az összejövetelnek, dr. Székedi Levente, a Partiumi Keresztény Egyetem tudományos igazgatója Kutatás az Érmellék társadalmi-gazdasági fejlesztésének megalapozásához címmel tartott előadást. Már beszéde legelején mindenkit megnyugtatott, igyekszik egyszerűen fogalmazni, úgy, hogy azt a résztvevők is megértsék.

A majdani kutatást egy debreceni és egy nagyváradi csoport fogja majd végezni. A térségi lét több aspektusát is górcső alá veszik. Az előadó a feladatok közé sorolta a demográfiai helyzetfeltárást, ezen belül a népmozgási mutatók elemzését az iskolázottság és a szakismeret figyelembevételével. Majd prognózist állítanak fel, a várható fejleményeket határozzák meg. A vállalkozások és a munkalehetőségek közötti különbségeket is vázolni kívánják, településekre, kisebb régiókra lebontva az adatokat. Vizsgálódásaik során kitérnek az idegenforgalmi vállalkozások lehetőségeire, de érintik majd az etnikai eltéréseket is, illetve azt, hogy melyik népcsoportnak milyen egyéni sajátosságai vannak régiófejlesztési szempontból. Az iskolázottság elemzése során a felzárkóztatási programok adta lehetőségeket is kutatják. Székedi itt kiemelte a szakképzés és a felnőttképzés fontosságát, ezek nagyban hozzájárulhatnak a foglalkoztatottság növeléséhez.

Mire az előadás a végéhez közeledett, a résztvevőket egyre inkább csábította a gőzölgő leves illata, így Szabó Ödön parlamenti képviselő jó étvágyat kívánt az asztal körül ülőknek, miközben jómaga, Cseke Attila szenátor és Pásztor Sándor, a Megyei Tanács elnöke az utóbbi időszak országos és megyei szintű politikai történéseiről számoltak be, illetve a várható fejleményekre mutattak rá. Az eseményen jelen lévő Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke a két megye közötti további együttműködést szorgalmazta, méltatva ugyanakkor az RMDSZ szakvezetésének felkészültségét, a jó csapatmunkát. A találkozó a polgármesterek részéről felvetett néhány kérdéssel és az arra kapott válaszokkal, utána a menüsor elfogyasztásával zárult.