Virrasztás, Kolping-közgyűlés, ünnepi misék, templombúcsúk, bérmálás

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére szeptember 12-én, kedden 18 órakor szentségimádást, 20 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, majd 21 órakor gyertyás körmenetet a püspöki palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CM lazarista szerzetes.

Kolping-közgyűlés Nagyváradon

Szeptember 15–17. között Nagyváradon tartja éves közgyűlését a Romániai Kolping Szervezet.A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatást ad Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. Szeptember 16-án, szombaton 18 órakor Böcskei László megyés püspök szentmisét mutat be a nagyváradi székesegyházban.

Templombúcsú Kárásztelken

Szeptember 16-án, szombaton tartják a kárásztelki római katolikus plébániatemplom búcsúünnepét. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Husztig Róbert királydaróci plébános.

Templombúcsú Tarjánban és Csatárban

Szeptember 17-én, vasárnap tartják a 150 éves köröstarjáni plébániatemplom búcsúját. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök.

Szintén vasárnap tartják a hegyközcsatári plébániatemplom búcsúját. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Vass Csaba CM lazarista szerzetes.

Bérmálás Szalárdon

Szeptember 17-én, vasárnap a 16 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyés püspök 8 fiatalt bérmál a szalárdi plébániatemplomban. A fiatalokat Kurila Gábor plébános készítette fel.

Vesperás a Vártemplomban

Szeptember 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai papokkal és hívekkel közösen esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály margittai plébános-kanonok.

Szentségimádás

Szeptember harmadik vasárnapján, 17-én Hegyközcsatárban és a premontrei prépostság nagyváradi templomában lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.