Az olvasással töltött idő értékesebb

A tévé, az internet és az elektronikus kütyük rohamszerű elterjedése visszaszorította az egyik legnemesebb tevékenységünket, az olvasást. Szerencsére megszüntetni nem tudta, hiszen olyan ez, mint az öltöny: soha nem megy ki a divatból.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A könyvtáraknak ahhoz, hogy talpon tudjanak maradni, változtatniuk kellett a megszokott rutinon. A könyvkölcsönzésen, az olvasás helybeni lehetővé tevésén túl irodalmi-kulturális programokat kellett szervezniük, hogy látogatottságuk ne csökkenjen drasztikusan. Ezt tette a margittai városi könyvtár is, láthatóan sikerrel.

Hatvanhét éve, 1950-ben alakult meg 1300 kötettel, ezek döntő többsége a helyi lakosok adományaiból származott. 1967-ig a művelődési ház épületében működött, majd kinőtte a helyiségeit, így 1972-ben jelenlegi helyére, a városközpontba költözött. Az emeletes ház már kellő teret adott a könyveknek és az olvasóknak egyaránt. 1993-ban „keresztelője” volt: Ion Munteanu nevét vette fel. A rendszerváltás előtt 15 éven át rajoni könyvtárként működött, ez azt is jelentette, hogy irányítása alá tartozott 25 környékbeli könyvtár is. Annak idején a nagyobb vállalatoknál szakszervezeti könyvtárak működtek, ezek szakmai tanácsadását szintén a városi téka látta el. Olvasó akkor még volt bőven, mindegyik könyvtár jelentős forgalommal büszkélkedhetett. Napjainkban már csak az iskolák tartanak fenn könyvtárat.

Sajnos mára a margittai téka épületének állaga annyira leromlott, hogy az emeleti részt nem tudják használni. Annak ellenére, hogy csökkent az olvasók száma, szükségük lenne nagyobb térre. A felújítás azonban olyan sokba kerülne, hogy a helyi önkormányzat inkább egy új épület felhúzásában látja a megoldást. Erre viszont egy ideig még várniuk kell a margittai olvasóknak.

Jelenleg a könyvtárnak 34 ezer kötete van, nagyobb részük román nyelvű, de a magyar olvasók is megtalálhatják kedvenc olvasmányaikat. A kínálat elég széles körű mind a szerzők, mind a korszakok, témák szempontjából. Három könyvtáros várja naponta reggeltől késő délutánig a látogatókat: Atyim Lavinia Dina, Cseke Edit és Iuliana Popa. Közülük az elsőként említett tölti be az igazgatói tisztséget, Cseke Edit pedig a legrégebbi, legtapasztaltabb munkatárs, mivel 16 éve az intézmény alkalmazottja. Regisztrált olvasóik száma a tavalyi adatok szerint 3480, közülük több mint 1100-an rendszeresen látogatják a könyvek házát. Az olvasás „életben maradása” szempontjából biztató adat, hogy tavaly 360 új olvasó jelentkezett be. Napi 20-30 látogatójuk van, akik főként kölcsönzők, de az értékesebb kötetek, melyekből csupán egy példány van, csak helyben olvashatók, nem vihetők ki az intézményből. Sajnos nincs külön olvasóterem, de kialakítottak egy olvasósarkot, ahol számítógépek is vannak, így információközpontként is szolgál. A gépeket adományként kapták.

Olvasóik nagy része fegyelmezett, időre visszaviszi a kölcsönzött könyvet, így ritkán kell felszólítást küldeniük. Korosztály szempontjából a fiatalok viszik el a pálmát. Annak ellenére, hogy van iskolai könyvtár, sokan járnak a városiba is, és főként a bestsellereket keresik. Az alkalmazottak felmérik az igényeket, és könyvvásárláskor alkalmazkodnak hozzájuk. Ennek köszönhetően a fiataloknak kezd újra kedvenc helyükké válni a könyvtár. Vásárláskor a lakosság etnikai összetételének megfelelő arányban szereznek be magyar nyelvű kiadványokat is. Tavaly 283 új kötettel bővült a választék, ez majdnem 8000 lejes költséget jelentett a könyvtárat működtető önkormányzat számára.

Cseke Edit véleménye szerint a gyerekeket elsősorban a szülőknek és tanítóknak kell rászoktatniuk az olvasásra. Erre vannak statisztikailag lemérhető jó példák. Van olyan tanító, akinek osztályából 20 gyerek állandó könyvtárlátogató. Ezek a gyerekek középiskolás korukban is olvasni fognak, megmaradnak könyvszeretőnek. A könyvtáros arra biztatja a szülőket, hogy írassák be kisgyerekeiket a könyvtárba. Az olvasással töltött idő ugyanis minden másnál értékesebb és hasznosabb.

A fiatalok könyvtárba csalogatásának másik módja az iskolákkal közösen szervezett program. Látogatásomkor éppen a „Vakációs könyvtár” program keretében volt telt ház az olvasótérben. A magyar és román iskola diákjai közösen ismerkedhettek meg a könyvek világával, közelebb kerülve a könyvek, az olvasás szeretetéhez. Most éppen maguk szerkesztettek és kötöttek könyvet. Állatokat rajzoltak, leírták, mit tudnak róluk, majd a lapokat összefűzték. A foglalkozás végén mindenki hazavihette művét, hogy saját könyvespolcát díszítse vele. Egy másik alkalommal mindenki bemutathatta, elmondhatta kedvenc meséjét.

Tanévben is sok a közös program, ezek apropója egy-egy történelmi évforduló, neves író-költő születésnapja vagy egyéb jeles esemény. Ilyenkor a gyerekeket tanítóik is elkísérik a könyvtárba. Meglátva a szép könyveket, megérezve az illatukat, nagy esély van arra, hogy épp egy ilyen alkalom szül újabb könyvszeretőket. E tekintetben a könyvtárosok mindent megtesznek, hiszen ez hivatásuk fő feladata. Tavaly a könyvtár és alkalmazottai munkájuk elismeréseként megyei részről érdemoklevelet kaptak.