Nyelvtanulás gyermekkorban

Az elmúlt évek sikereire alapozva idén is megrendezték Nagyszalontán a gyerekek körében igen népszerű, kézimunkával fűszerezett angoltábort. Közel 60 kis táborlakó játékosan sajátította el az új nyelvi ismereteket, közben megismerkedtek különböző kézműves technikákkal.

Az idegen nyelvek elsajátítását nem lehet elég korán kezdeni, mondják a szakértők, de hogy pontosan mikor érdemes beíratni a gyermeket egy nyelvtanfolyamra, illetve hogy miként érdemes idegen nyelvre oktatni a kicsiket, arról a kézimunkával fűszerezett nagyszalontai angoltábor egyik szervezőjét, Kiri Evelin angoltanárt kérdeztük.

– A mai kor embere egyszerűen már nem engedheti meg magának, hogy csak az anyanyelvét ismerje, legalább egy idegen nyelv tudása már nem plusz, hanem alap. Mi romániai magyarok kétnyelvű környezetben növünk fel, így a magyar és román mellett tanult egy, két vagy több idegen nyelv által poliglott, azaz kettőnél több nyelvet beszélő személlyé válhatunk, és ez egész életünkben hasznunkra válhat. Azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy egy gyermek mikortól tanuljon más nyelvet az anyanyelvén kívül. A különböző anyanyelvű szülők gyermekei például 4-5 éves korukra folyékonyan beszélik mindkét nyelvet, hiszen ebben a korban nem megtanulják azt, hanem, mivel az agyuk szinte szivacsként működik, egyszerűen magukba szippantják a tudást.

– Akkor akár már óvodáskorban is érdemes beiktatni néhány idegennyelv-órát?

– Pontosan. Az óvoda kizárólag gyermekmegőrző szerepe már rég elavult. Az intézmény ma már nem egyszerűen oktat és nevel, hanem elkezdi az életre való felkészítést is, megtanít nem csupán a különböző kultúrák mellett, hanem azokkal együtt élni is. Ehhez természetesen elengedhetetlen feltétel a nyelvtanulás, az óvodákban megtartott idegen nyelv tanórák vagy a két tannyelvű óvodák. Az utóbbiakban megközelítőleg az órák fele folyik idegen nyelven. Ekkor a pedagógus és a gyermek közötti kommunikáció is szinte csak idegen nyelven történik, aztán ez az idő haladtával és a nyelv egyre magasabb szintű elsajátításával kibővül a csoportbeli gyermekek közötti társalgással is. Azok, akik ilyen két tannyelvű óvodába járnak, iskolába kerülve akár folyékonyan is beszélhetik már az adott idegen nyelvet. Természetesen ez nem minden esetben valósul meg, de az biztos, hogy ők behozhatatlan előnyre tesznek szert a nyelvtanulásban. Akik az óvodában opcionális tantárgyként tanulnak idegen nyelvet, heti 1-2 órában, szintén nagy hasznát fogják venni az ott elsajátítottaknak. Bár kicsi a valószínűsége annak, hogy bármelyikük a játszótéren angolul, németül vagy egyéb idegen nyelven fog szólni a mellette hintázó kislányhoz, de külföldi nyaraláson felszabadultabban barátkozhat más gyerekekkel.

– Milyen feltételek teljesítésével lehet hatékony az óvodai nyelvtanulás?

– Alapvető feltétele, hogy szakképzett pedagógus foglalkozzék a gyerekekkel, aki tudja, hogy az óráknak játékos formában kell folyniuk. Ha nem így történik, egy egész életre elvehető a gyermek kedve a nyelvtanulástól. Nem ajánlatos kifejezetten nyelvtant tanítani; mondókákat, énekeket kell elsajátíttatni velük, minél játékosabb, szemléletesebb formában. Ezt alkalmazva úgy tanulják meg a nyelvtani rendszert, hogy nem is tudnak róla, tudat alatt rögzül minden. Megismerkednek más népek kultúrájával, sokkal könnyebben elfogadnak másokat, és sokkal nyitottabbak lesznek más civilizációk megismerése iránt. Ebben a korban képesek akár akcentus nélkül is elsajátítani nyelveket. Teljes mértékben egyetértek azokkal a szakemberekkel, akik szerint már ilyen kicsi korban érdemes elkezdeni az idegennyelv-tanulást. Szakképzett pedagógusként minden szülőt csak biztatni tudok, hogy akármilyen lehetőséget kap a csemetéje a nyelvtanulásra, éljen azzal. A nyelvtudás előbb vagy utóbb, de biztosan meghozza az életben a gyümölcsét.