Zarándokhely lett ismét Szentjobb

Megyénkből gyakran szerveznek zarándokutakat közelebbi vagy távolabbi Mária-kegyhelyekre: Máriaradnára, Csíksomlyóra, Mariazellbe, Medjugorjéba, Fatimába, Lourdes-ba, Loretóba. A zarándokok számára lelki megnyugvást ad ezeknek a helyeknek a felkeresése, egyben továbbítják kéréseiket a Szűzanyának. Immár megyénkben is van ilyen zarándokhely.

Anyagi vagy egészségi okokból nem mindenki vállalkozhat hosszú zarándokútra, ezért nagyon jó hír Mária tisztelőinek, hogy immár Szentjobbon is van zarándokhely: a Kisboldogasszony római katolikus templom. Búcsúünnepét a szeptember 8-hoz legközelebb eső vasárnapon tartják, ilyenkor nagy szeretettel várják a zarándokokat.

Régen erre az alkalomra több ezren érkeztek a faluba, de a szocialista időszakban jelentősen csökkent a látogatók száma. Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Kurila Gábor helyi plébános szeretné újra sokak által látogatott zarándokhellyé tenni Szentjobbot. A nagyváradi római katolikus püspök tavaly kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a Kisboldogasszony-templomot, s ez megnövelte az istenháza látogatottságát. Idén ismét Szentjobbra hívták az egyházmegye híveit és papjait a Boldogságos Szűz születésnapjára.

A meghívottak eleget tettek a felkérésnek, így több mint ezren ünnepeltek együtt Szentjobbon. Ekkora tömeget a templom nem tudott befogadni, ezért a templomkertben alakítottak ki szabadtéri misehelyet. Az időjárás is minden szempontból kegyes volt a búcsúhoz.

A megyés püspök szeretné, ha még többen gyűlnének egybe a szentjobbi búcsúra, evégett Molnár József polgármesterrel tárgyalt, s az megígérte, hogy nagyobb területet bocsát az egyház rendelkezésére. Az elöljáró is elkötelezett híve annak, hogy Szentjobb visszatérjen a „régi kerékvágásba” a zarándokok fogadása tekintetében. A katolikus hívek pedig, plébánosukkal az élen, igyekeznek minél nagyobb szeretettel fogadni a vendégeket és maximális kényelmet teremteni nekik. A vendégszeretet az egyik záloga annak, hogy a község ismét sokak által kedvelt zarándokhely legyen.

Idén igen sok más vallású is volt a zarándokok között; öröm a vendéglátók számára, hogy ők is együtt ünnepeltek, imádkoztak a katolikus közösséggel. A főcelebráns Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita, a koncelebráns Böcskei László volt. Az érsek hangsúlyozta, hogy Szentjobb beírta magát a történelembe azzal, hogy évszázadokon át ott őrizték Szent István jobbját; első királyunk jobb kézfejét most a budapesti Szent István-bazilikában őrzik. „Szent István, a Szent Jobb, Szent László és a Szűzanya – mindegyikük kiérdemli a tiszteletet” – emlékeztetett az érsek. A továbbiakban kiemelte, hogy a Szűzanya születésével kettős világ született, ő maga és Jézus Krisztus által az Újszövetség.

A megyés püspök Szent László-érmet adományozott Bábel Balázsnak, és Isten áldását kérte további munkájára. Házigazdaként Kurila Gábor is köszönetet mondott az ünnepi szónoknak, a helyi híveknek, a zarándokoknak, a meghívott vendégeknek és mindenkinek, aki hozzájárult az ünnep szebbé tételéhez. Hangsúlyozta, hogy ezentúl is szeretettel várják a zarándokokat a búcsúünnepen és bármely más alkalommal is. Világi elöljárók is jelen voltak a hívek között, például Szabó Ödön parlamenti képviselő, Molnár József polgármester, Zatykó Jácint alpolgármester. Záróénekként a pápai himnuszt és nemzeti imánkat énekelték a búcsún részt vevők.

A hagyományoknak megfelelően körmenet követi a búcsús szentmisét. A menet a templomkertből indult, majd a főutcán haladt, elöl a kereszttel és a felújított kegyképpel: a brünni Fekete Madonna XVIII. századi másolatával. A templomba visszaérve a kegyképet elhelyezték az őt megillető helyre. Kimenetelkor mindenki egy szentképet kapott emlékbe. Az utcán a vásárosok valódi búcsús hangulatot teremtettek, lehetett búcsúfiát vásárolni tőlük.