Slágerkönyvek és házi olvasmányok

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum könyvtárába látogattunk el nem sokkal a tanévnyitó után. ILYÉS JUDIT könyvtáros éppen ottjártunkkor fogadta az V. A osztály tanulóit, akik beiratkozni jöttek.

Arany János szülővárosában a magyar iskola könyvtára éppen átalakulóban van, ugyanis a következő hetekben átköltözik az új épületbe. Ilyés Judit könyvtárvezető természetesen addig is várja a diákokat, ha szeretnének valamilyen olvasnivalót kikölcsönözni. Az Arany János Elméleti Líceum könyvtárosa hat éve látja el ezt a munkát; a Babeș–Bolyai Tudományegyetem történelem–filozófia karán, a könyvtártudomány szakon diplomázott 2009-ben. Szívesen tájékoztatott az iskolakönyvtár működéséről, a könyvállományról és egyéb tevékenységekről.

– A tanintézet könyvtára különböző átalakulásokkal, változtatásokkal és költözésekkel együtt már az 1950-es évek óta működik, a jelenlegi formájában 2011 óta. A könyvállomány nagy részét örököltük az előző iskolakönyvtárakból. Köteteink száma folyamatosan gyarapodik, főleg adományokból, de állami finanszírozásból is, illetve a Pro Lyceum Alapítvány jóvoltából. Ugyanakkor a budapesti Tinta Könyvkiadó határon túli magyarok számára kiírt pályázatán is indultunk, és sikerült új, többnyire szakkönyvekhez jutnunk. A könyvtár állománya 25 561 kötet, és csak az elmúlt tanévben több mint 500 példánnyal gazdagodtunk. Az állomány nagy részét a szépirodalmi könyvek teszik ki – román, magyar és világirodalom –, de az elemisták is bőven találnak olvasnivaló, ugyanis igyekeztem beszerezni a sikerkönyveket, az úgynevezett ifjúsági irodalmat is, hiszen a kötelező olvasmányok mellett ezek vonzzák a diákokat a leginkább a könyvtárba.

– Mit olvasnak legszívesebben a gyermekek?

– Az abszolút kedvencek a Harry Potter, az Egy zizi naplója, az Egy ropi naplója, valamint Leiner Laura regényei.

– Milyen rendezvényeket szerveznek a könyvtárban?

– Hagyománnyá vált a magyar nyelvnek, a magyar kultúra, a magyar költészet napjának és magyar írók, költők születésnapjának a megünneplése, mint például Arany János, Ady Endre, József Attila, Benedek Elek. Az ilyen alkalmakkor rendkívüli irodalomórát, versfelolvasást vagy vetélkedőt tartunk. Mindezek mellett a könyvtár szervesen bekapcsolódik a tanítási folyamatba, az iskola minden rendezvényén részt veszünk.

– Mikor tart nyitva a téka?

– Reggel 8 órától délután 4-ig várjuk a diákokat és a tanítókat egyaránt, igyekszünk mindenkinek a segítségére lenni. A pedagógusoknak gyakran keresünk olyan anyagokat, amelyeket a diákok különböző versenyekre való felkészítésében használhatnak, a tanulókat pedig a házi olvasmányokkal és kedvenc ifjúsági könyvekkel várjuk.